AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2018 Február 21 (Szerda) - Eleonóra névnapja Search for:

Content of this page:
    KALOTASZEG NÉPMŰVÉSZETE
    FOLKART OF KALOTASZEG

KALOTASZEG NÉPMŰVÉSZETE

Kalotaszegi lány hímzett vállfős ingben -- Girl from Kalotaszeg wearing an embroidered shirt
Kalotaszegi lány hímzett vállfős ingben -- Girl from Kalotaszeg wearing an embroidered shirt

Kalotaszegi nagy- és kisírásos öltésmódjai -- Stitches of Kalotaszeg "Written" Embroidery
Kalotaszegi nagy- és kisírásos öltésmódjai -- Stitches of Kalotaszeg "Written" Embroidery

Kalotaszegi "írásos" varrotas minták -- Embroidery designs from Kalotaszeg
Kalotaszegi "írásos" varrotas minták -- Embroidery designs from Kalotaszeg

Kalotaszeg 34 faluja Erdélyben, Kolozs megyében a Kalota-patak és a Körös alkotta szegeletben fekszik. Ezen a zárt területen élő magyarság műveltség és szokások dolgában igen egységesen fejlődött, s kultúrája határozott helyi zamattal érlelődött meg. Meglepően magas fokú népi művészete. Legszebbek a férfiak fafaragásai s a nők szövési-hímzési munkái. Varrottasaik messze földön megbecsülést szereztek Kalotaszeg népének. Valamennyi kalotaszegi férfi kész ács-, faragó s lakatosmester. Maga építi fel házát, hatalmas csűreit. Sok a szűcs, szíjgyártó, kalapos. Híres fafaragói hímes vetéllőket, utcaajtókat, tornácok deszkacsipkéit, oszlopos kapukat, tálasokat, bútorokat faragnak. E hatalmas fafaragások mellett az asszonyok orsónehezítő kőkarikáját is aprólékosan kicifrázzák, kivésik.


Művészi szépségűek voltak a kalotaszegi nemesi kúriák úrnőinek az egyház részére felajánlott kézi hímzései. Színes selyemmel, arany és ezüstszállal varrták ki az úrasztali terítőket - Kalotaszeg népe a XVI. század óta református hitű - s a díszítmény közé nevüket és az évszámot is feljegyezték. Ezzel értékes adatokkal járultak a XVII-XVIII. századbeli kalotaszegi kultúra történetéhez.


Mesteri hímzések legfinomabb fajtáit a maga és férje ruházatára szánja a kalotaszegi asszony. Viseletük a magyar népművészet legékesebb virága, és a kalotaszegi nép fejlett, ősi kultúráját bizonyítja.


A ház legnagyobb kincse a magasra vetett ágy, mely a kalotaszegi nő szövési-fonási tudományának, varrási készségének mindenki által megbírálható próbadarabja. Az ágyra felhalmozott dúshímzésű díszes párnák, lepedők a háziasszony legjobb vásznából, legékesebb hímzésével készülnek. A varrottasok alapanyaga kendervászon vagy pamutos vászon. Jellegzetes anyag a kreppszerű és tartós fodorvászon (ma - 2004-ben - sajnos már nem gyártják). Erre varrták mosatlan korában az előre megírott, azaz felrajzolt vonalak segítségével a mintát. Jól mosható piros, kék fekete, ritkábban fehér pamutszálat, fejtőt, régebben gyapjúszálat használnak. Ruhákra finomabb, puhább fonallal hímeznek.


Az írásutáni varrottasok szabad, lendületes vonalúak; hajlékony főindákon sok apró íves és kacskaringós részletből alakulnak ki. Ezek a kalotaszegi varrottasok közt a legszebbek, legeredetibbek. Az írásos munkát a láncöltés-családba tartozó kis- vagy nagyírásos hímzőöltéssel varrják ki. Ezek a láncöltésnél szélesebbek, lapos zsinórhoz hasonlítanak (ezért zsinor-varrásnak is nevezik), minélfogva nagyobb területet fednek be. Ajánlatos először az apró formákat kivarrni, s a minta leghosszabb indáit, szárait legutoljára hagyni, mert ezzel sok részlet kezdő és befejező öltése egyszerre eltakarható, s a fővonal tisztán kiemelkedik. A laposhímzésű kitöltés utoljára maradhat.


Fontos az írásos hímzéshez a vastag pamutfonal, hogy a minta kihímzés után tömör, sűrű legyen. Eredeti kalotaszegi szokás a mosatlan vászon használata, mert a vászon első mosáskor kissé összeugrik és ez is fokozza a hímzés tömörségét.


A írásos varrottas alkotó formaelemei alig néhány egyenes, zegzugos, hullámos, félíves, körös és kacskaringós alakra vezethetők vissza, de a belőlük alakított díszítő formák annál számosabbak. A szervesen felépített, gazdag részletekkel kidolgozott minták komoly, átérett, monumentális erejű kompozíciók. "Ily munka csak egészséges lélekből eredhet s csak az ily néplélekben mélyen gyökerező művészi alkotásvágy hozhat létre tízezrével oly magas művészi értékű munkát, mint a kalotaszegi, akinek az írásos varrottast köszönhetjük." (Undi Mária)

Kerkay Emese

 <  home top  /\ 

FOLKART OF KALOTASZEG

Kalotaszeg is a Hungarian folklore region located in Transylvania and consists of 34 villages. Hungarian Kalotaszeg was annexed to Rumania in 1920 (Peace Treaty of Trianon). The folkart of this region is extraordinarily rich. Every man is a born wood-carver and carpenter. There are also many furriers and hat-makers. They have several types of folk embroideries, but especially their mighty written embroideries are well known far beyond their borders.

Kalotaszeg embroidery is the most powerful and most serious of all Hungarian peasant-embroideries. These ancient embroidery designs have something solemn about them. Their monumental design and braid-like embroidery on crepe-linen distinguishes them from others. The free flowing design is embroidered after a pattern. The pattern is first drawn onto the fabric with a goose feather dipped in water mixed with soot. This type is called "embroidery after writing" or "written embroidery" (írásos), as the design is first written on the material by a "Writing-Woman". These writing-women draw hundreds of patterns free hand from memory for half their village.

The stitches used belong to the "Chain-Stitch" family and are called: Small or Large Square Chain Stitch, Open Chain Stitch or Braid Stitch. The embroideries are done in red, blue, black or white colored wool or heavy cotton yarn.

The patterns of these free design embroideries are very divers. Stylized floral motives dominate, but designs with names such as sun, moon and star prove that the people of Kalotaszeg still follows ancient traditions by using astronomical shapes. Among the patterns we also find the tree of life, numerous shapes of the tulip and the rose.

Embroidery is used on pillow ends, bed-covers, sheet-ends, wall-hangings, towels, engagement kerchiefs, table-cloths, but before all on folk costumes. It is a constant surprise, how skillfully the Kalotaszeg woman uses the many types of embroidery on her dress, the most elegant Hungarian folk costume.


Emese Kerkay


Forrás / Source: Undi Mária, "Magyar Kincsesláda, Kalotaszegi írásos hímzés"

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás