AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 18 (Hétfő) - Auguszta névnapja Search for:

PETRY BÉLA SZÍVEKBE VÉSETT MESÉI

Szívekbe rajzolt mesék - Fairy Tales - 1983
Szívekbe rajzolt mesék - Fairy Tales - 1983

Van-e, van-e tündér
Van-e, van-e tündér

írta: Wass Albert

A címlapon, szívbe rajzolva, ott látjuk a székely hegyek jólismert tarnicsvirágját, azt az árnyékban növő, dúslevelű sötétkék harangvirágot, melynek kelyhében - minden székely gyerek tudja - kicsike szép tündérkék lakoznak. Szemközt a virággal "prikulics" tűnődik, a székely havasok huncut kis manója, ahogy éppen csak előbújt valamelyik sziklaodúból virágot csodálni.

Mézeskalácsos, rozmaringos régi-régi múltból kap ízelítőt, aki kezébe veszi ezt a mese-albumot. "Szív küldi szívnek szívesen..." csendül elő valahonnan lelkünk legmélyéből a rég feledett otthoni rigmus.

Petry Béla művészi keze-munkája nem ismeretlen előttünk. Sokszor gyönyörködhettünk gyöngéd, álomszerű mese-illusztrációiban és pompás "Ex Libris"-ei ma már világszerte ismeretesek. A tekintélyes kétnyelvű portugál-angol folyóirat - az "Arte do Ex-Libris" (Vol. XII. No. 8) - ezt írja róla "Vizsgálva Petry könyvjegyeit, a klasszikus rajzolási mód az, amit mi a legjobban szeretünk benne - és ezzel átrohan időkön, nem törődve divattal és folyton változó stílusokkal. Rajnainak valódi értéke azok klasszikus tisztaságában és mindenki által értett esztétikai üzenetében nyilvánul meg." (José Vicente de Braganca)


Ez a mondanivaló - bár az idegen is megérzi - valójában mégis csak hozzánk, magyarokhoz szól. Mert ami a legjobban megmarkolja az ember szívét ezeknek a szívekbe rajzolt meséknek a szemlélete közben, az nem egyéb, mint Petry Béla mély, ősgyökérhez visszatérő magyarsága, amit szavakba foglalni nem is lehetne. Látni kell ezt a művet, minden egyes érzékeny részletében.

A címlap belső oldalán a művész feleségének, hűséges munkatársának kézzel írott ajánlását olvassuk: "Hitvestársam szíveit bocsájtom útnak, hogy aki látja, ne csak olvassa - de érezze is." - Szemben ezzel, az első oldalon, a művész önarcképét látjuk. Virágok nélkül, puritán egyszerűséggel: pipára gyújt egy vén magyar, mintha csak ott ülne valahol egy fatönkön, az erdő szélén, napnyugtára várva.

Kilenc szívben kilenc mese s az album végén néhány lapnyi csodálatosan szép Ex Libris. Első a "Tilinkó meséje", belevésve a szív keretébe: "Belefojtja lelkét tilinkó szavába - Most kell szépen szóljon, mostan, nemsokára - Mint hordóból a bor, úgy ömlik az ének... Csak akinek szól... az ne értené meg?"


Magában a szívben ott látjuk Petry Béla remek illusztrációját: tönkön ülő tilinkós pásztorlegénykét, előtte pillangó-szárnyas, csábító szépségű álom-tündért, kinek szép, de szigorú arcáról leolvassuk a szelíden visszautasító választ. Kettőjük körül ott kacskaringóznak a művész magyar lelkének dúsan szőtt fantázia-virágai s a lap alján ott az angol szöveg azok számára, akik magyarul nem értenek.

A második szívben tündérkék játszadoznak tarnicsvirágos, kismadaras mese-erdő mélyén. A cím: "Van-e, van-e tündér?" Alatta az ősszékely nyelvezetű rímes szöveg:

Üdőfordulásra - szeretetre várva:
Szűvtelen, léttelen, hontalan világba
Szüveket vés a sors sok-sok életfára.
Szüveket rajzolok életünk fájára...
Hát a ti szűvetek vajjon milyen árva?
Források vizénél, ama ősi Honba
Tündérlakta erdőn virágba, bokorba
Jertek, nocsak jertek - míg az üdőm járja
Tündérek, madárkán, kismanók honába,
Eltékozolt magunk mese-világába..."

S megyünk is, megyünk Petry Bélával "eltékozolt magunk mese-világába". Megkönnyesedik szemünk a szomorú örömtől, hogy - lám - vannak még tündérek ezen a világon, bizony vannak. Ha máshol talán nem is többé, de Petry Béla lelkében ott vannak még mindig: tündérek és prikulicsok, szép székely meseálmok s keze nyomán alakot öltenek, megelevenednek, kilépnek a meséből s fölmelegítik körülöttünk néhány rövid percre azt az üres, elkalmárosodott, Istentől elrugaszkodott, meséket tagadó, semmire se jó, keserűségbe fulladó világot!

(Magyarok Vasárnapja, 1983. augusztus)

 <  home top  /\ 

Hol jártál báránkám
Hol jártál báránkám
Szentforrás tündérkéje
Szentforrás tündérkéje
Költöző madarak
Költöző madarak
Honn' maradt fiókák
Honn' maradt fiókák
Korhadó kopjafák
Korhadó kopjafák

Pages: | 1 |


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás