AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 15 (Péntek) - Valér névnapja Search for:

Content of this page:
    ÁRPÁDHÁZI MAGYAR SZENTEK
    ÁRPÁDHÁZI MAGYAR SZENTEK
    SANCTUS STEPHANUS REX HUNGARIAE
    SANCTUS EMERICUS - ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYFI
    REX SANCTUS LADISLAUS HUNGARIAE
    SANCTA IRENE - ÁRPÁDHÁZI PIROSKA
    SZENT ERZSÉBET - ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYLEÁNY
    SZENT MARGIT - ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYLEÁNY

ÁRPÁDHÁZI MAGYAR SZENTEK

Árpádházi Magyar Szentek - fedőlap - 1988
Árpádházi Magyar Szentek - fedőlap - 1988

Árpádházi Magyar Szentek - Mappa
Árpádházi Magyar Szentek - Mappa

írta: Wass Albert

Petry Béla "rajzos írása". Album, korlátolt, számozott kiadás, 1988.

Az erdélyi származású Petry Bélát nem szükséges bemutatni. Grafikáit, illusztrációit, ex-libriseit, heraldikai munkáit világszerte ismerik. Ezzel az újabb albumával ráteszi a koronát hosszú, termékeny életének értékes munkásságára. Megajándékozott bennünket, magyarokat a legszebb ajándékkal, amivel magyar művész nemzetét megajándékozhatja: lelkéből fakadó magyarság-szeretetének örökértékű emlékművével.


Petry Bélának eddig is minden tollvonása félreérthetetlenül magyar volt. Rajzainak díszítése, betűinek ősi ékírásra emlékeztető szálkás vonalai annyira magyarok, mintha csak ÚR városának romjai alól ásták volna elő.

Ez az album nem csak egy gyönyörű képsorozat; nemzetünk hőskorának történelme is és ugyanakkor mai elesettségünk égfelé nyúló könyörgése. A bevezető írásból mintha csak pergamentre rótt ősi krónika szólna hozzánk:

"Árpádházi szentek, szent magyar királyok,
áldva, kegyelettel gondolunk ma rátok,
virrasztó szemekkel könyörgünk hozzátok:
szent csodáitokkal mentsétek hazánkot!...

Isten-verte rosszak Mennyt tagadó bűne!
Mivé lett Király Úr ezeréves műve?...

Erzsébet jósága? Margit mártírsága?
Piroska példája? - Árpád drága vére
áldva néz föl rátok, föl a magos égbe,
mai magyaroknak szétszórt árva népe..."

Egy nagy magyar művész örök időkre szóló alkotása ez. Hagyaték, amit unokáink, dédunokáink és eljövendő nemzedékek büszkén mutogathatnak majd más nemzetbeli barátaiknak. (A lapok visszáján angol szöveg található azok számára, akik nem értik a magyar szó szépséges zöngését.) Ma mindez megvásárolható negyven rongyos dollárért. Félévszázad se telik belé s ezeket a számozott, aláírt példányokat négyezer dollárért árverezik majd a műcsarnokokban. Petry Béla nagyot alkotott ezzel az albummal. Áldja meg az Úristen érte.

(Katolikus Magyarok Vasárnapja, Youngstown, Ohio, 1988. július 17.)

 <  home top  /\ 

ÁRPÁDHÁZI MAGYAR SZENTEK

Árpádházi Szentek
Árpádházi Szentek

Patrona Hungariae
Patrona Hungariae

PETRY BÉLA RAJZOS ÍRÁSA

Árpádházi Szentek, szent Magyar Királyok,
áldva kegyelettel gondolunk ma rátok,
virrasztó szemekkel könyörgünk hozzátok,
szent csodáitokkal mentsétek hazánkot,
szétszéledt népünköt, szép Magyarországot.
Isten-verte rosszak Mennyt tagadó bűne!
Mivé lett "Király Úr" ezeréves műve?
Hol Imre erénye? László bátorsága?
Erzsébet jósága - Margit mártírsága,
Piroska példája? - Árpád drága vére.
Áldva néz fel Rátok fel a magas Égbe
mai Magyaroknak szétszórt árva népe.

Árpádházi Szentek, szent Magyar Királyok áldott ősök sora!
áldva nézhet Rátok védelemben felnőtt népes Európa.

Ha történetesen nem Magyar Királyok s bátor harcinépe védte vón portátok... mi lett volna ha ti álltatok vóna ki melletek tartani töröknek-tatárnak s elöttök sok másnak? Nem maradt volna meg semmi gyermeketek - bűnös-európa - életfolytatásnak! Mohipuszta-Mohács-Budavár-Segesvár... Vészek-dicsőségek. S hol a Szentek életek: legendák regélnek...

- Előttünk a Jelen:

Nagy-hatalmi tervek: "divide et imera!" Csak nem sikerültek: "Szétosztva" - de még él Árpádnépe s remél, Szentektől csodát kér. Őröl Isten malma:

Jogos a félelmed: megszűnt a védelmed nagy bölcs Európa. -Minékünk maradott amit Isten adott: a hitünk hatalma: Szentjeink csodái - s néma - szent - szimbólum: mit

Szent István hagyott:

- Apostol kereszt, töviskoronával ezeréve vérző, némán is beszélő, - Ország aranyalma.

 <  home top  /\ 

SANCTUS STEPHANUS REX HUNGARIAE

Szent István Király
Szent István Király

Óh, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?
Ki voltál valaha országunk istápja!
Hol vagy István király? Téged néped kíván,
Gyászos öltözetben Te előtted sírván
Rólad emlékezvén csordulnak könnyei,
Búval harmatoznak szomorú mezei,
Lankadnak szűntelen vitézlő karjai,
Nem szűnnek iszonyú sírástól szemei.

 <  home top  /\ 

SANCTUS EMERICUS - ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYFI

Szent Imre királyfi
Szent Imre királyfi

István Király legkisebbje liliomos Imre, istenhitet anyatejjel szívott fel csöpp lelke, Gellért püspöktől tanulta kora tudományát, országalkotó atyjától ország kormányzását. És a lovagi középkor minden apródjának szent fogadalma állt követő példának. Rábízatott fiatalon a gyöpük védelme, Magyar Fők és fegyvertársak vezért láttak benne. Tisztelve szerették Imrét, nem is látták másnak: várományosát Király Úr szent koronájának. Ámde mikor ifjúsága épp férfivá érett: tragikusan meghalt - s véle ígéretes élet. Szent volt az élete, erős férfijellem fogadalmához hű megtartóztatása.

- ... Ma visszatekintve:

Mintha lelke mása Szent László királyban volna életfolytatása.

 <  home top  /\ 

REX SANCTUS LADISLAUS HUNGARIAE

Szent László Király
Szent László Király

"Most világok dőlnek - nemzedékek romlanak,
Ezeréves bástyák repedezve omlanak...
Csüggedésre válasz:
Szent Király Te állasz égrenéző oromnak..."
Felsóhajtunk Hozzád, ne fordítsd el orcád,
Lásd: sátán mikor rombol...
Csodát várván kérünk: szabadítsd ki népünk
Fojtogató járomból...

 <  home top  /\ 

SANCTA IRENE - ÁRPÁDHÁZI PIROSKA

Szent Irene - Árpádházi Piroska, Szent László leánya
Szent Irene - Árpádházi Piroska, Szent László leánya

BIZÁNCI CSÁSZÁRNŐSzent László leánya Piroska megérte: hajón ment Bizáncba - a nagy Császár kérte. Fia: Dukász János, szent Császár lett férje és Gráciák tettek koronát fejére. Szentlelkű nagy Császárnője lett Bizáncnak, építője dómnak, monostor-kórháznak. Négy daliás fia - s négy ékes szép lánya Árpádok hírnevét növelte Bizáncba. Majd unokáinak későbbi frigyére visszatér Hazánkba az Árpádház vére. Végül is letéve csillogó koronát s fénylő ragyogását az elmúlt időnek... Apácamezbe-öltözötten ajánlja fel lelkét Újraalkotó Teremtőjének.

 <  home top  /\ 

SZENT ERZSÉBET - ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYLEÁNY

Árpádházi Szent Erzsébet
Árpádházi Szent Erzsébet

"Magyar földön fakadtál, Árpádvérből származtál, idegenben hajtottál ki virágoztál."

Szétosztotta magát - javát sok szegén nép jajbajába, hiába volt fényes udvar szégyenítő intrikája... nem kellett a német császár királynői koronája, Assisi Ferenc palástja védőn borult vállára. - Kisemmizve, kiüldözve gyermekivel el a várból, - aranyszíve maradt csak meg ragyogásnak vagyonából. Aranyszívedhez a mennybe száll ma esdő sóhajunk: Tar-mezőnkért, szenvedőkért, éhezőkért van bajunk... Szülőfölded népe kér most (nem a koldus idegen) húzd szét felhőkárpitodat és nézd mi van idelenn! Égbenélő, földönjáró Rózsák Szentje, Erzsébet!

Hazánk népe, Erdőelve népe térdel Előtted. - Most adj nékünk, szórd ki nékünk csodás rózsás kötényed.

 <  home top  /\ 

SZENT MARGIT - ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYLEÁNY

Szent Margit királylány
Szent Margit királylány

Még meg se születtél, megsem is ébredtél Áldozati Fehér Galamb már Istené lettél. Tatárdúlta Hazánk szabadulásáért, menekülő Király, Királynő sorsáért...

Királyi szülői védően szerették, majd kolostor zárda papnői nevelték. Kiáradt szívéből ártatlanság, jóság, Jézus lett éltében vezérlő valóság... Világi kincs öröm sohase zavarta, népünk megváltását vágyódva akarta. Hite lobogott mint világító fáklya - ... életáldozatát ország-világ látta. Maga szenvedését Krisztuséval mérte, égő gyötrő lázban égett el szent élte. Duna szigetének hófehér Galambja felszállott az Égbe, Jézusnak ígérve. Magyar ÖregIsten védő Tenyerébe. -

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás