AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 17 (Vasárnap) - Lázár, Olimpia névnapja Search for:

Content of this page:
    Magyar Csipke
    Hungarian Lace

Magyar Csipke

II Lajos király szálvonásos koronázó ing fodros kézelöje - Sleeve of coronation shirt of King Louis II - Drawn-Thread Work
II Lajos király szálvonásos koronázó ing fodros kézelöje - Sleeve of coronation shirt of King Louis II - Drawn-Thread Work

Hálós rece - Filet Lace - Erdély
Hálós rece - Filet Lace - Erdély

Hálos rece - Filet Lace
Hálos rece - Filet Lace

Rececsipke - Filet Lace, Gömör county
Rececsipke - Filet Lace, Gömör county

Subrika - Thread drawn work, Palóc
Subrika - Thread drawn work, Palóc

Vagdalásos - Open Cut Work, Alföld
Vagdalásos - Open Cut Work, Alföld

Vagdalásos - Open Cut Work, Heves
Vagdalásos - Open Cut Work, Heves

Vagdalásos - Open Cut Work, Kalotaszeg
Vagdalásos - Open Cut Work, Kalotaszeg

Emese Kerkay

CSIPKE! A mai ember számára finom, virágsziromra emlékez-tetö szövedék, melyen lyukacskák és hézagok sorakoznak. Nem ismere-tes, hogy honnan ered a magyar csipke (csepki, csepke) szó. Annyi bizo-nyos, hogy már a 13. században használták bokor és fa névként.

A többszázéves múltra visszatekintö magyar csipke igen sokolda-lú, sok esetben a csipkehatásúvá finomodott himzéssel úgyszólván össze-olvadt, ezért osztályzásuk nem könnyü. A csipke fogalmát ki kell bövíte-ni, mert igen sokfajta szövedék tart igényt a csipke névre. Ide tartozik a pókháló könnyüségü csipke mellett, a súlyos mintázatú paszomány és zsinórozás, az egyszerü receháló mellett a dombormüvü drága-köves ékszerre emlékeztetö aranycsipke, a vert csipke vékony cérnából vagy súlyos gyapjúfonalból, az országszerte elterjedt vagdalásos hímzés, a finom varrott csipke, a lyukhímzés, a buzsáki és pozsonyi tüllrátét, a höveji pókozás, csak néhányat említve.

A legösibb csipke fajta a rojt, csomózott rojt, csomózott csipke. Több ezer éves múltra tekint vissza. Egyidejü a szövéssel, mert magától adódik, hogy a szövet szélén a keresztszálakat csomózással rögzítsék. A szálak egymásba fonása, megcsomózása idövel önálló dísszé vált és az alapanyagtól független szálakból készültek a csipkeszerü rojtkötések. A régi kultúrnépek ruháit, lószerszámait csomózás, rojt és bojt díszítette. A magyar díszítö müvészetben a rojtozás rangos helyet foglal el. A rojtos gatya is ösi ruhada-rabja a magyarságnak. A nöi vállkendöket, kötényeket szintén müvészi szépségü csomózött rojt ékesíti.
A tulajdonképpeni csipke kétféle: a varrott és vert csipke. Mindkettö egy elöre választott rendszerben és szerszámmal, külön fonálból maga alkotta szövedék. Ennek további változatai a fonott, horgolt és kötött csipke. De csipkét lehet alakítani készvászon és tüllböl is bizonyos ritkí-tásokkal, illetve áttöréssel és hímzéssel, ami nem egyébb mint csipke-szerü hímzés. A magyar nép körében a változatos, szövetböl kialakított csipke az elterjedtebb és régebbi eredetü.

Legegyszerübb fajtája a szálvonásos, szálszorításos (azsúr) munka: A szövet szegélyén hosszanti szálakat felvágják, azokat kihúzzák és a fonalakból többet különbözö huroköltéssel összevonnak, a vágott részt megerösítésül behímezik, esetleg a megritkított részbe új szálakat füznek. A szálvonásos mesterkélés legrégíbb emléke Magyarországon II. Lajos (1516-1526) királyunk koronázó ing fodros kézelöjén látható. Ez esetben aranyszállal kitöltve.
A subrika egyik legelterjedtebb és legrégíbb technika. Szintén szálhú-zással készül. A hímzöfonallal beszövött minták geometrikusak és sürün tömöttek. Régi szöttesekre emlékeztetnek. Sürü vastag vásznat is csipke-szerüvé tesznek.
Másik változata a szálvonásos munkának a varrott rece vagy forgatott rece. Ebben az esetben nem-csak hosszanti, hanem keresztben álló szál-csoportokat is felvágnak és kivonogatnak. Szabályos rendszerü rácsos rész áll elö, melynek felvágott szálú széleit meg kell erösíteni s a lazává ritkított szálcsomókat fonallal becsavarni. A kész rács különféle csipke-szerü öltéssel díszíthetö. A belehímzett minta lehet virágmotívum, galam-bos, pávás, kakasos, néha lovas emberalakú.

A vagdalásos munka a varrott rece egy fajtája. Országosan elterjedt. Az anyagot a minta szerint kivágják ollóval, a szálakat kihúzzák és körül-dolgozzák az átvágott széleket, néha belábazzák. Ez a rácsozás maga az anyag díszítménye, mely váltakozhat szálszámolásos laposhímzéssel. Nem fed be egy összefüggö, különbüzö mintákkal kivarrt, nagy területet, mint a varrott rece.

A régi magyar varrott rece virágainak közepét esetenként ritkás csip-kemunka díszíti. A díszítendö helyen az anyagot teljesen kivágták, a forma széleit behurkolták és a szövet szálaitól függetlenül készített háló-zatra varrták az új mintát. Ez az egy szállal készülö tümunka varrott csipke néven ismert. A varrott csipke a középkorban keletkezett. A gomblyuköltésre (huroköltés) van alapozva. Eleinte a vászonból készült ruhanemü széleire tübe füzött cérnával kis csúcsokat hurkoltak, melyek pálcikákból és ívekböl álltak.
Az egyszállal kötött-varrott csipke népi változata a minden szálki-húzás nélküli, szabadrajzú kör- és szilvamagalakú lyukacsos hímzés. A mintát a lyukak sorozata képezi. Sok esetben található tömören kivarrt és lyukhímzéssel áttört módszer ugyanazon a darabon.
Madeira-nak nevezik a lyukhímzést, amikor a kivágott virágszirmok és levelek nyílásait tüvel behálóz-zák, pókozással vagy átöltéssel bekötik.

Ellentétben a madeira-val a kalocsaiak által kedvelt riseliö-nél az alapanyagot a hímzett virágokon kívül vágják ki és a kivágott részt egy-szerüen vagy "összevissza" belábazzák, behálózzák. Ezt manapság erösen iparosították és géppel készítik.

Lábatlan azsurnak nevezik azt, amikor az áttört munkán a hímzett virágok és levelek összeérnek és nem kerül közéjük pókozás/lábazás.
A pókos varott csipke legszebb fajtája a soproni (höveji) és pozsonyi pókozás. A lyukhímzésböl fejlödött. A kivágott lyukakba idövel pókháló finomságu csipkét varrtak. A bekötési mód változatos. Egy-egy darabon ritkán látható azonos pókozás.
Van olyan tücsipke illetve varrott csipke, amely teljesen önmagáért készül és nincs kapcsolatban más hímzéssel vagy recével. Ez sokkal légiesebb, mert az egész csipke csupa hurokból, rácsokból, és pókölté-sekböl alakul ki. Elsö emléke Magyarországon III. Béla király (1172-1196) feleségének koporsójából került elö. A század elején indult meg a tücsipke iparmüvészeti termelése (Csetneki, Pannónia, Hunnia csipke). A leghíresebb magyar varrott csipke a század elején alkotott Halasi csipke. Külföldön a csipke erösen elterjedt és komoly meg-él-hetést bizto-sít. Ezzel szemben Ma-gyarországon, a halasit kivéve, a csipke nem ipari termék.

A hálós rece (filé-csipke) már Mátyás király (1458-1490) idejében ismert volt nálunk. Alapja csomó-zással készült háló, amelyet kifeszítve virágos és alakos mintákkal, szövööltéssel varrnak ki. A hálókötés cso-mója a halászhálóéval azonos.

Tüllrátét elsösorban Pozsony megyében és Buzsákon készítenek. Csip-keszerüen kivágott vékony batiszt anyagot apró öltésekkel tüllre erösíte-nek. A Felvidéken csodálatosan szép tüllhímzést is készítenek.
A vert csipke (vetélt, szövött, klöplizett) a szövésnek egyik fajtája. A fonalak végére csontocskákat, faorsókat kötnek nehezékül és azokat ide-oda vetik és ezzel fonják-szövik a mintát. A nemesi és népi ruhákat a 16. századtól gazdagon díszítették vert csipkével és így viruló iparággá fejlö-dött országszerte.
A paszomány egy fajtája, illetve elödje a vert csipkének. Írott emléke-ink szerint paszomány és gomb-kötö céhek már Zsigmond király (1387-1437) idéjében müködtek. Valószínüleg régebben is, hiszen a gombot Európában a magyarok honosították meg. A nemesi ruhák díszítésére, vert módszerrel készített zsinor és paszomány Velencéböl terjedt el. A magyar paszományverök már a 16. században nyergen vert módon készí-tettek gombot és passzományt. Ez a módszer vezetett késöbb a csipkeve-réshez.
A horgolás régi munka. Gombkötök és paszományosok sok zsinort, gombot, gombházat, horgolással készítettek. A Rákóczi hadsereg (1703-1711) tisztjei horgolt kardkötöt viseltek. A horgolt csipke azonban újke-letü. Említésre méltó a matyóföldi legények "borjúszájú" ingujjának szé-lére kötött horgolt csipke, mely ötletes és szép.

Az egész világon a csipke tömegtermelése gépesített. Magyarországon is elterjedt ipar.

A kézi csipke azonban nem halott müvészet, világszerte értékelt és keresett. Ruhát és lakást egyformán díszít évszázadok óta.

 <  home top  /\ 

Hungarian Lace

Tüllrátét - Tulle Applique
Tüllrátét - Tulle Applique

Tüllhimzés - Tulle Lace embroidery - Nyirtra county
Tüllhimzés - Tulle Lace embroidery - Nyirtra county

Lyukhímzés - Eyelet Embroidery, Zala county
Lyukhímzés - Eyelet Embroidery, Zala county

Pókos lyukhimzés - Madeira Lace - Komárom
Pókos lyukhimzés - Madeira Lace - Komárom

Pókozás - Cob Web Lace, Hövej
Pókozás - Cob Web Lace, Hövej

Póközött kendo - Cob Web Lace, Hövej
Póközött kendo - Cob Web Lace, Hövej

By Emese Kerkay

LACE! To the woman of today it is a fine, flower-like material, in which there are parts left out, and in which holes and gaps are systemati-cally arranged. Strictly lace is made after a previously decided method and with tools, forming its own material from a separate thread.

But if we begin to consider Hungarian lace, and think of the tremen-dous amount that has been made for many hundreds of years, we have to enlarge our idea of what lace really is." (Undi:73) Lace can be light as spider-webs, and heavy as passamente-rie. Hungarian lace is extremely varied where material and way of making is con-cerned. Some of our ancient embroideries are as fine as lace and have merged into one with lace-making. Therefore it is difficult to classify our laces. There are endless ways of Hungarian lace-making and they are of high standard, be it real lace or lace-like embroidery.

Knotted lace is considered to be the oldest type of lace. Knotted lace and knotted fringe was used in ancient cultures and the Bible mentions it too. It is as old as weaving itself, because the edges of the material, cut off the loom, had to be secured. When the hanging threads are knot-ted in a certain way, it becomes a decoration, and this is already a knot-ted lace. The knotted fringe decoration is of high standard and widely used in Hungary.
Originally there are two types of lace: needle lace and bobbin or pillow lace. They have no fabric background. Needle lace is the older of the two. Braided, cro-cheted and knitted lace is a variant of these. Lace can be made of linen and tulle by ways of thinning, than embroidering the material, which is considered a lace-like embroidery. No doubt, lace made of some kind of fabric is the oldest.
Drawn-threadwork. A few threads, running long way, are cut and pulled out. The cut out part is strengthened with different kinds of looped (blanket) stitches. The thinned out part also can be threaded with a differ-ent embroidery yarn in a certain pattern. The oldest existing piece of this type in Hungary, is the coronation shirt of King Louis II. (1516-1526).

Subrika is also a thread-drawn work, but after the material is thinned lengthwise, the whole width is woven in with a different kind of thread. The patterns are geomet-rical and remind us of old weavings.

Sewn netting or twist netting. The long and cross thread is cut and drawn out. The cut parts of the trellis have to be secured and the loose threads are strengthened mostly with looped stitches. The netting is decorated with beautiful patterns of flow-ers, birds, animals and figures on horseback.

Open cut work, is one type of sewn netting. The material is cut out in a certain geometrical pattern and secured with various embroidery stitches. The open cut work itself is the design of the material, no other motifs are sewn into the net. However it can be combined with counted satin stitch patterns.

Eyelet embroidery is also a type of open cut work. In this case round and tear-drop shaped holes are cut into the fabric and secured with button-hole stitches. The rows of holes form the pattern. Sometimes the openings are enlarged and filled in with spider webs. The spider webs are a type of needle lace, done with circular needle weaving. The most famous cobweb / spider web lace is made in Sopron (Hövej) and Pozsony counties, West Hungary.
In case of Madeira the cut out petals of leaves and flowers are woven in with needle lace stitches in a simple manner.
Richelieu (riseliö) is a kind of open cut work embroidery. It is used in Kalocsa. After a flowery design is embroidered, the surrounding material is cut away and the openings are secured together with 'legs', a type of needle lace, and also with spider webs.

Needle lace first appeared in the Middle Ages. The oldest existing piece in Hun-gary was found in the casket of the wife of King Béla III. (1172-1197). Needle lace is independent of any fabric embroidery or netting. It is sewn with a needle and consists of a variety of buttonhole stitches. The most famous Hungarian needle lace made today, was deve-loped in Kis-kunhalas around the turn of the century and is called Lace of Halas. With exception of the Lace of Ha-las, in contrast to the rest of the world, lace is not a commercial item in Hungary.

Filet Lace. Embroidery on net is popular and well-known all over the world. In Hungary it was known already at the time of King Matthias (1458-1490). The base is a knotted net, made exactly the same way as the fishing-nets. The fine net is em-broidered with a variety of beautiful designs with a weaving stitch.
Tulle applique is also classified as lace. A very fine batiste material is cut out and sewn with tiny stitches onto the tulle. Beautiful Tulle lace embroi-dery with various stitches is made in Northern Hunga-ry.
Bobbin lace or Pillow lace is found in Hungary since the 16th centu-ry. It decorat-ed the noble and peasant houses and costumes alike, conse-quently it became a prospering industry. The making of bobbin or pillow lace is a kind of weaving. Small bones, wooden spindles or weights are tied to the end of the thread and cast here and there, spinning or weaving a pattern in this form.

The forerunner of bobbin lace was passamenterie, which was done with the same method. In Hunga-ry passamenterie and button-maker guilds already existed at the time of King Sigismund (1387-1437). But this trade must have been even older, as the button was introduced in Europe by the Hungarians. Pillow made buttons, passamenterie and braids were crafted in Hungary since the 16th century. It was a flourish-ing trade as Hungarian costumes were heavily decorated with passament-erie and braids for centuries.
The Crochet technique is very old. The button- and passamenterie makers crocheted the braids and buttons, which were used for centuries on gala dresses. The officers in Rákóczi's army (1703-1711) wore cro-chet sword belts. Crochet Lace, however, is of quite recent origin, but neverthe-less very popular everywhere.

Mass production of lace is mechanized all over the world. It is a prosperous industry in Hungary as well.

Hand made lace, a highly valued artform, is still flourishing and in great demand everywhere.

 <  home top  /\ 

Horgolt csipke - Crochet Lace
Horgolt csipke - Crochet Lace
Horgolt csipke - Crochet Lace, Csetnek
Horgolt csipke - Crochet Lace, Csetnek
Horgolt csipke Matyó ingujjon - Crochet Lace on Shirt Sleeve
Horgolt csipke Matyó ingujjon - Crochet Lace on Shirt Sleeve
Vert csipke - Bobbin Lace
Vert csipke - Bobbin Lace
Vert csipke szél - Bobbin Lace
Vert csipke szél - Bobbin Lace
Vertcsipke-készítés - Making Bobbin Lace
Vertcsipke-készítés - Making Bobbin Lace
Paszomány - Gold and silver passamenterie of Count Miklós Esterházy, 17th century
Paszomány - Gold and silver passamenterie of Count Miklós Esterházy, 17th century
Csomózott csipke - Knotted Lace
Csomózott csipke - Knotted Lace
Csomózott csipke (rojt) - Knotted lace
Csomózott csipke (rojt) - Knotted lace
Zsinórozás - Braiding, Rábaköz
Zsinórozás - Braiding, Rábaköz
Riseliö - Richelieu - Kalocsa
Riseliö - Richelieu - Kalocsa
Riseliö - Richelieu, Kalocsa
Riseliö - Richelieu, Kalocsa
Lábatlan azsur - Open cut work without LEGS, Kalocsa
Lábatlan azsur - Open cut work without LEGS, Kalocsa
Varrott csipke - Needle Lace
Varrott csipke - Needle Lace
Varrott csipke - Needle Lace Kiskunhalas
Varrott csipke - Needle Lace Kiskunhalas

Pages: | 1 | 2 |


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás