AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 15 (Péntek) - Valér névnapja Search for:

Content of this page:
    Hímestojás
    HÍMESTOJÁS
Hungarian Decorated Easter Eggs


Hímestojás

Hímestojás
Hímestojás

A hímestojás a tavaszi - húsvéti - ünnepkör ösi kultikus szimbóluma számos nép hitvilágában. Az élet hordozója, amely magában rejti a múltat és jövöt. Ezzel magyarázható, hogy öseink és a rokon népek jelekkel ellátott piros tojást tettek a halottak kezébe (pl. kiszombori hun-avar temetö nöi sírja). Az újjászületés, feltámadás, elsösorban azonban a termékenység jelképe. Lehetséges, hogy ösi hímestojás szavunk is a nö és férfi kapcsolatára utal. A hím szó csak utolsósorban jelent díszt, a két fogalom szorosan összetartozik. A legmakacsabban megörzött és ma is gyakorolt népszokásunk a locsolás is ezt jelképezi. A vízbevetés ösi termékenységet varázsló szokás és ehhez kapcsolódik az élet keletkezésének örök szimbóluma, a díszített tojás ajándékozása. Úgy bánik vele mint a hímestojással szólásunk abból a korból származhat, amikor a szaporodás, az élet szimbólumának tekintették általánosan és komolyan vették annak jelentöségét. Vigyázni kellett, nehogy eltörjön az ajándékba kapott, termékenységet, új életet jelképezö hímestojás.

A magyar hímestojás díszítésének jelképrendszere jóval a kereszténység elötti idöböl való. Figyelemreméltó, hogy a magyarok, ellentétben a szomszédos népekkel, a kereszténység felvétele után sem adtak keresztény tartalmat motívumaiknak. Az ösi kultikus jelek a régi magyar élet és hitvilág minden fontos mozzanatát tükrözik. A messzi múltból származó, erösen absztrakt rajzokban nehezen ismerhetö fel a pásztorkodás, lovas élet, természet, örök élet, termékenységvarázslás, bajelhárítás és a világmindenség ábrázolása. Az ösi, sok esetben kozmikus jeleket a történelmi Magyarország minden részén használják. A varázserejü jelképek mögött húzódó több ezer éves hitvilág elkopik, a rajzok változnak. Újrafelfedezésük fontos, komoly kutatómunkát kíván.

Hímestojás jelképek: A kör a teremtö Isten jelképe, nincs kezdete és vége. A kör kettéválasztása megadja az eget és a földet - evilág-túlvilág. Az ezt metszö vonal alkotja a mágikus keresztet, a világ eröközpontját, amely a teremtö hatalmát jelképezi a világ felett. Ebböl a központból fejlödnek ki a további jelképek. Az égi energia kiáradását jelöli az erre helyezett kéz, ujjas, istenlétra, az örökzöld ágban végzödö kereszt mint életfa. A nap szimbóluma az ösi napkerék (svasztika), az élet örök forgására utaló, kacsokban végzödö kereszt. Magyar tojásíró asszonyok rákfarkasnak is nevezik a pergö, négyes kacsban felismerhetö svasztikát. A nappálya csúcspontja, fordulója nyáron a rák jegyében van! Ezt fejezi ki a forgó, örvénylö jel, melynek ágai a világot alkotó négy elemet, a tüzet, vizet, levegöt és földet is szimbolizálják. A kéz óvó, bajelhárító jel is. A tölgyfalevél alakját felvevö meander a családi összetartást, a termékenységet kakastaréj, gereblye, pontok/magok, béka jelöli. Ez utóbbi a szerelem és újjászületés szimbóluma is. A kos a nap, a megújulás jele. Az állatokat leegyszerüsítve, csak testük egy-egy részével ábrázolják. A modern kor kiszorítja az ösi hagyományokat, a hímestojást is kedves ajándékká egyszerüsíti, mégsem tudja kipusztítani népünk lelkiségének csodálatos jelképrendszerét, melyet a magyar asszonyok évezredeken keresztül megöriztek. Sokan ma is vallásos szertartással veszik kezükbe és díszítik ki az életet örzö isteni alkotást.

A leggyakrabban használt szín a piros, ebböl ered másik elterjedt neve a piros tojás. A mágikus piros a vér és a tüz színe. A megújulás, szerelem, tavasz, öröm, szabadság, kicsírázó élet, Jézus kiontott vére következtében a feltámadás és az örökélet jelképe. A piros szín szerencsét hoz és óv betegségtöl, tüztöl. Varázsereje miatt akkor is használják a nevet, amikor a piros szín teljesen hiányzik.
A díszítés legösibb módja a karcolás. Népiesen vakart vagy kotort tojásnak nevezik. A növényi anyagban megfestett tojásra éles szerszámmal, - kés, üvegdarab - karcolják a varázsjeleket. Fizikai eröt kíván, férfiak használják föleg.
Hagyományos, általánosan elterjedt az írott tojás. Írókával meleg viasszal írják a mintát a szobahömérsékletü tojásra és utána mártják a festéklébe. Ma is kedvelt a hagymahéjból fözött oldat. Szintén régi eljárás a metszés. A viasszal megírt tojást ecetben vagy savanyúkáposztalében áztatják órákig, ami a megírt terület kivételével elmarja a tojáshéj felét. Szép hatású a barna tojás használata.

Magyar jellegzetesség a patkolt vagy vasalt hímestojás. Apró fém tárgyakat, patkókat szegeznek a tojáshéjra. Kizárólag férfiak, föként mester kovácsok készítik.

A hímes tojás hagyománya olyan ösi múltból érkezik hozzánk, olyan mélyen bennünk van, hogy ezer év alatt sem az idö, sem új szokások, sem idegen befolyás és elnyomás nem tudta a magyar nép életéböl, lelkéböl kitörölni.

Emese Kerkay

 <  home top  /\ 

HÍMESTOJÁS
Hungarian Decorated Easter Eggs


HÍMESTOJÁS: Sárköz - címerrajz
HÍMESTOJÁS: Sárköz - címerrajz

HÍMESTOJÁS: Kolozsva&#769;r - címerrajz
HÍMESTOJÁS: Kolozsvár - címerrajz

The cult of the decorated egg is one of the most ancient religious customs of humanity, and goes back thousands of years. The egg plays a significant role in the story of creation for many people. It represents the secret of eternal life condensed in a small enclosed and perfect geometrical form. Inside of the protective white mass is the mysterious gold, the Secret of secrets, the sprout. Doesn't the gold inside the egg represent a drop of the creative power of the sun, which stands above all?

The egg is the ancient symbol of spring in the religion of numerous people. As the carrier of life it represents the past and the future. The egg is not only the symbol of creation but also of life, rebirth, resurrection, and above all fertility. The Hungarian custom of dousing women with water - locsolás - on Easter Monday, combined with presenting the symbol of creation, the magical hímestojás, is an ancient fertility ritual, and was taken very seriously.

The symbolism of the Hungarian decorated egg reaches back to pre-Christianity. Even after Hungarians converted to Roman Catholicism in the 10th century, their egg designs, contrary to neighboring people, preserved their original meaning and were not influenced by Christianity. Every aspect of the old Hungarian way of life and beliefs can be found in the abstract motifs, although they are often hard to comprehend. The symbols of the universe, eternal life, shepherding, horsemanship, nature, fertility, diverting of evil, to mention a few, can be found in every region of historical Hungary. Over the centuries the meaning of some of the cultic drawings were forgotten, but Hungarian women still write the same symbols onto the eggs as did their ancestors more than a thousand years ago.

Interpretation of some symbols found on the Hungarian hímestojás: The circle is the symbol of the Creator, with no beginning and no end. In the process of creation, first the whole was divided into two, creating opposites: heaven and earth, this life and beyond. When divided into four, a cross is formed. The symbol of the cross is as old as mankind and is our source of strength since the beginning. To us Hungarians it is the tree of life, but we gave the cross an even more beautiful and adequate name: GOD'S TREE. God, the universe and human life are constantly present on a hímestojás. Life started when the opposite sides began the eternal movement, symbolized by the swastika or sun wheel. Every arm of the swastika, ancient symbol of the sun, represents a base element: water, earth, air, fire. Without these there is no life. In some Hungarian regions egg-decorators also call the spinning swastika type symbol, with four tendrils, a crab tail. The peek and turning of the sun's orbit is in the astronomical sign of the cancer. This is expressed in the revolving, eddying symbol. This ancient sign from pre-Christian times is used on Hungarian eggs in every part of the country, under different names and in countless versions. It is often intertwined with other symbols, but the ancient meaning remains. Hands or rays represent the protective power of God, and also avert evil. The meander, or oak-leaf, symbolizes family unity. The members of a family, who ate such an egg together at Easter, would never get lost and always find their way home. The symbols of fertility are the rake, cock's comb, dots, seeds, and the frog. The frog is also the symbol of love and rebirth. The ram represents the sun and renewal. Only animal parts can be seen on a Hungarian egg, never the whole figure.

The color most frequently used in decorating eggs is red. This is the reason for the other popular Hungarian name for the decorated egg: red egg (piros tojás). The magical red is the color of blood, which is the "residence of life" according to the belief of ancient people. Asian horsemen-cultures - the ancestors of the Hungarians included - often put a decorated red egg in the hand of the deceased. The color red also symbolizes eternal life, renewal, love, spring, joy, freedom, new life and resurrection. It brings luck and protects from injury, sickness and fire. Because of its magical powers the name piros tojás is used even if the color red is missing altogether from the egg.

Beside the ancient mythical and religious symbols of many thousands of years, we also have newer but equally typical Hungarian designs. These are individual and vary from region to region in the way of decoration. Folk embroidery, wall and furniture painting, and carving designs are often used.

Emese Kerkay

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás