AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 17 (Vasárnap) - Lázár, Olimpia névnapja Search for:

Content of this page:
    BAGPIPE, BELLOWS PIPE (duda)
    DUDA

BAGPIPE, BELLOWS PIPE (duda)

Dudás, Nógrád - Bagpipe Player
Dudás, Nógrád - Bagpipe Player

This ancient and significant instrument of the Hungarians has its origins in the Near East in antiquity. Up to the 16th century it was the military instrument of the hussars (cavalry), when it was replaced by the shawm (töröksíp). For centuries the bagpiper was extremely popular and appreciated by every level of society. In the 19th century, a single bagpiper was often the 'whole orchestra' at weddings, carnivals and dances. Herdsmen bagpipers gave homage to the Christ-child in Nativity plays. It was also used for army recruiting (see cover). By the 20th century bagpipe music almost disappeared.

The Hungarian type of pipe has three blow-pipes: the melody-pipe, the assistant (contra) pipe and the drone or bass-pipe. The melody (chanter) and the contra-pipe are connected by a double pipe-stem, and inserted into the bagpipe head, usually goat or ram heads; on the Great Plain maiden and mustached man heads can also be found. The air is blown into the leather bag through the mouthpiece (blower) made of reed or elder. The bag is made out of a single goat, sheep or dog skin with the fur on the inside. The drone stands separately. The Hungarian bagpipe produces three notes at the same time, two through the double pipe, and one through the drone.

The piper never played together with another piper, probably because it was almost impossible to tune up the pipes.

 <  home top  /\ 

DUDA

dudasipszar
dudasipszar

dudasipszar
dudasipszar

duda
duda

Régi magyar neve tömlősíp. Ősi hangszere a magyarnak. Ókori, előázsiai eredetű. A 16. század közepéig a huszárság hadi muzsikája, amíg a töröksíp ki nem szorította. Használták a betlehemesek, karácsonykor a dudáspásztoroknak is szerepük volt az éjféli misén.

Kecske-, vagy kosfejű dudák mellett az Alföldön menyecske-, sőt bajuszos férfifejű dudák is léteznek. A sípszár a két magas sípot foglalja magában. Rendesen egy darab szilvafából faragták. A dallamsípnak hét, a kísérősípnak egy lyuka van. Mindkettő nádból vágott, egynyelvű fuvó káját a kecskefej rejti. A tömlő egészben, többnyire szőrével befelé fordított, kecske, juh- vagy kutyabőr. A tömlő egyik lábába van bekötve a dudasíp, a másikba az emlő nevű, visszacsapódó nyelvű fújtató cső. Magyar dudás mindig szájjal fújja fel a tömlőt, fújtató nélkül. A harmadik lábba egy basszus síp van bekötve, amit a dudás vállára vet. Néha egy negyedik cső kerül a negyedik lábba, ez a höppentő, csak időnként szólal meg, és csak úgy csügg-lóg a tömlőn lefelé. A tömlő többi nyílása szorosan be van kötve (befenekelve). A tömlőt degeszen (felfújva) tartja a hóna alatt a zenész s karjával egyenletesen nyomva szorítja a szelet a sípokba.

A dudás a pásztornépből került ki, ezért volt legtöbb Dunántúlon, Csallóközben, Felső-Magyarországon. Egykor minden valamire való pásztornak volt dudája. Régen a dudások valamennyi társadalmi réteg kedvelt és megbecsült zenészei voltak. A 19. században gyakran előfordult, hogy lakodalmakon egy szál dudás fújta a talpalávalót. A 20. század elején már restelt a nép dudaszóra táncolni, és Apaffi Mihály erdélyi fejedelem kedves muzsikája annyira kiment a divatból, hogy az 1900-as évek elején magyar dudásról nem is lehetett hallani. Azonban az első világháború utáni elszegényedés újra divatba hozta a dudát.

A dudás mindig egymaga játszott ("Két dudás nem fér meg egy csárdában"), mert sípját nem tudta másikkal összehangolni. A duda országosan elterjedt hangszer volt. Toborzásra (verbuválásra) is használták.

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás