AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2018 Február 23 (Péntek) - Alfréd, Jávorka névnapja Search for:

Content of this page:
    LYRE (koboz)
    KOBOZ

LYRE (koboz)

Koboz - Lyre
Koboz - Lyre

It is an ancient Hungarian minstrel instrument of Central Asian origin. Minstrel song (énekmondás) is an inner process and there are persons in Hungary who still live and practice this form of music making. It is part of our Oriental musical inheritance. According to the widely traveled Kobzos Kiss Tamás, people of the Orient - Central Asians, Turks from Anatolia, peoples in the Caucasus, Japanese, Mongolians - consider Hungarians their relatives and a Folk of the East.

The lyre (koboz) is a short necked, round bellied percussion instrument. It has 4-5 or more strings. In the remote past it was an instrument of soldiers. It is not known if the lyre, used by the Csángós, is the same as used in the 16th to 18th centuries.

Szepcsi Csombor Márton writes, that according to French tradition, after the battle of Catalaunum, one-thousand lyre players accompanied the dead Huns to their graves. This made such an impression on the French, that in this single village they play the koboz since Atilla's time.

Kodály wrote about Hungarian music: "...the store of songs is one and indivisible... it is a refined art which developed and matured over thousands of years. It is flawless, because it was produced by a culture of balanced homogeneity... It is the most perfect musical expression of the national spirit..."

 <  home top  /\ 

KOBOZ

Koboz
Koboz

Kobzos Kiss Tamás, 1989
Kobzos Kiss Tamás, 1989

Ősi magyar, középázsiai eredetű énekmondó hangszer.

Énekmondás ősi szóösszetétel, egy belső folyamat. Mind a mai napig élnek Magyarországon olyan emberek, akik az énekmondás ősi műfaját élik, gyakorolják. Ez is keleti zenei örökségünk. Kobzos Kiss Tamás megtapasztalta, hogy a keleti népek - anatóliai törökök, kaukázusiak, japánok, szinte az összes középázsiai nép mint az újgur, jugur, kazak, baskir, mongol, kirgiz, - a magyart is a kelet népének, testvérnek, rokonnak tartják. Ez nyelvi, zenei, szokásbeli - és természetesen antropológiai - rokonságot jelent. Rokon népeink mind ápolják ezt a közös örökséget.

A koboz rövidnyakú, gömbölyű hasú, húros, pengetős hangszer. Négy-öt, vagy még több bél- vagy sodrott húrral volt ellátva. Nem tudjuk, hogy az a koboz, ami fennmaradt a csángóknál ugyanaz-e mint amit Tinódi Lantos Sebestyén idejében, vagy a XVII., XVIII. században használtak.

Szepcsi Csombor Márton írja, hogy francia hagyomány szerint a Catalaunum-i csata után ezer kobzos kísérte a hun hősi halottakat a temetésre. Olyan nagy hatással volt ez az ottan élőkre, hogy azóta Franciaország ezen egyetlen községében használják a kobozt keservük kifejezésére. Zrínyi Miklósnak kedves hangszere a Magyarországon általánosan népszerű koboz. Évszázadokon keresztül az idegenbe szakadt magyar diákok kisérője volt. Általában komoly, múltidéző, szomorú, keservet kifejező, hősi énekmondó hangszer. Elsősorban azonban a katonák kezébe való, mondta hangszeréről egy kobzos évszázadokkal ezelőtt:

Pöngését koboznak gyakran ha te hallod,
Minden vígságodat elmúlatni látod,
Gyönyörűségedet bánatra fordítod,
Szép száraz szemedet könnyezésre hozod.
Nem korcsmához való koboznak pöngése,
Sem víg tánchoz való gyönyörű zöngése,
Mert hozatik tőle elmegyötrődése,
Bujdosó elmének gondban törődése.
Hárfa, lant zengése gyönyörűséget hoz,
Hegedűnek hangja lakodalom házhoz,
Sípszónak a szava jó a serkorcsmához,
De koboz pengése elmetörődést hoz.
Regál és orgona díszes templomokban,
Mikoron dicsérik Istent énekszókban,
Huszár és kortista az éneklő karban.
Koboz igen illik katonák karjába.

Kodály Zoltán írja a magyar zenéről: "...az elemeire bontott dalkincs egy és oszthatatlan... évezredes fejlődésben kiérlelt, leszűrődött művészet. Tökéletes, mert kiegyensúlyozott egység az a kultúra, amely létrehozta... Amit Jókai az irodalomról mond, hogy nálunk a Helikon tanult a mezőtől, még inkább áll a zenére, mert még annyi írott hagyománya sem volt, mint az irodalomnak. Ha nemzeti klasszicizmus annyi, mint egy nemzet lelkét tökéletes formában kifejezni, akkor eddig klasszikus magyar zenét másban, mint a néphagyomány néhány ezer dallamában nem találunk. Ez egyelőre a legtökéletesebb zenei kifejezése a nemzeti léleknek. Nemzeti és nemcsak népi, mert valaha az egész nemzeté volt és ha organikus zenekultúrát akarunk: minél előbb újra azzá kell lennie."

Kerkay Emese

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás