AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 17 (Vasárnap) - Lázár, Olimpia névnapja Search for:

Content of this page:
    DOMJÁN JÓZSEF -- A fametszés mestere
    JÓZSEF DOMJÁN – MASTER OF THE COLOR WOODCUT

DOMJÁN JÓZSEF -- A fametszés mestere

DOMJÁN JÓZSEF: A fametszés mestere
DOMJÁN JÓZSEF: A fametszés mestere

DOMJÁN JÓZSEF: A fametszés mestere
DOMJÁN JÓZSEF: A fametszés mestere

DOMJÁN JÓZSEF: A fametszés mestere
DOMJÁN JÓZSEF: A fametszés mestere

Domján József (Budapest 1907 - Tuxedo Park 1992) színes életében a nehéz küzdelmek és sikerek gyakran váltották egymást.Szegény családból származott és mint 12 gyermek közül a legidősebb, korán hozzájárult munkájával a család fenntartásához. Már 14 éves korában mint tanonc dolgozott egy vasöntödében. A gazdasági világválság idején, mivel elvesztette munkáját, elindult gyalog, hogy Európa kultúrkincseit, melyek ellenállhatatlanul vonzották, megtekintse. Végigjárta Ausztriát, Olaszországot, Svájcot, Franciaországot és Németországot. A sok műérték láttán végleg elhatározta, hogy életét a művészetnek szenteli.

Visszatérve Magyarországra, néhány évig a Bakonyban, Csatkán, élt remeteként és színes pasztelleket festett, melyekkel sikert aratott 1934-ben egy kiállításon. 1935-ben a Magyar Királyi Művészeti Akadémia ösztöndíjas diákja lett és 1941-ben már egyetemi tanár.

Evelynt, egykori diáktársát, mélyen meghatotta Domján pasztelljeinek 'színes lírája', és nemcsak felesége, három gyermekének anyja, de művésztársa és támasza maradt élete végéig.

Azonban Domján nem festészetével szerzett magának világhírnevet, hanem fametszeteivel. Ennek az ősi művészeti formának új életet adott olaj festék használata által. Többszín nyomásai háromdimenziós mélységgel rendelkeznek. Színes famatszetéin 21 szín is lehet egymáson. Még a fametszés őshazájában, Kinában is nagy feltűnést keltettek munkái, amikor 1955-ben kiállítási körúton volt ott. Mint első nyugati művészt a kinaiak kitüntették a "színes fametszet mestere" címmel, mely címet csak 100 évenként adnak, mint a legmagasabb művészeti kitüntetést.

Fametszeteinek másik jellegzetessége, hogy a magyar népművészet motivumkincseinek gazdag tárházai. Mesterien beépítette a magyar népművészetet a szépművészetbe, modern alakjait, formáit népi mintákkal töltötte ki és vette körül.

Mint művészt három komoly csapás érte. 1945-ben bombatalálat érte munkáival tele stúdióját. Amikor 1956-ban elhagyta hazáját, minden alkotását kénytelen volt hátrahagyni. 1957-ben telepedett le az Egyesült Államokban. 1970-ben stúdiója és otthona tűzvész martaléka lett. Mindenük odaveszett. Domján nem csüggedt, hanem újra kezdett mindent. Mint a hamuból újjászületett főnix madár, munkái még csodálatosabbak és mélyebbek lettek.

Élete folyamán több mint 500 egyszemélyes kiállítása volt. 175 múzeum és magángyűjtemény munkáinak büszke tulajdonosa. Több művészeti könyvet írt és 40 könyvet illusztrált. Hatalmas Gobelin szönyegeket tervezett és apró fémből készült karácsonyfadíszeit a New York-i Metropolitan Museum of Art árulta.

A Mester teste elhagyott bennünket és visszatért a Bakony földjébe, de szelleme és lelke, megálmodott mesealakjaival és művészetével, itt marad közöttünk örökre.*

Kerkay Emese

 <  home top  /\ 

JÓZSEF DOMJÁN – MASTER OF THE COLOR WOODCUT

MASTER OF WOODCUT DOMJÁN JÓZSEF
MASTER OF WOODCUT DOMJÁN JÓZSEF

MASTER OF WOODCUT DOMJÁN JÓZSEF
MASTER OF WOODCUT DOMJÁN JÓZSEF

MASTER OF WOODCUT DOMJÁN JÓZSEF
MASTER OF WOODCUT DOMJÁN JÓZSEF

MASTER OF WOODCUT DOMJÁN JÓZSEF
MASTER OF WOODCUT DOMJÁN JÓZSEF

József Domján's (Budapest 1907 - Tuxedo Park 1992) eventful life was full of success and difficulties. As the oldest of 12 children of a poor family he had to work as an apprentice in a machine foundry to help support them at the age of 14. Out of work during the Depression, he wandered through Austria, Italy, Switzerland, France and Germany. During his walk of 10,000 miles he became familiar with the art expressions of Western Civilization. It was then that he decided to dedicate his life to art. Upon returning to Hungary, for a few years he was leading the life of a hermit in the Bakony Forest, where he started to work in pastels. In 1935 he became a student at the Royal Academy of Fine Art in Budapest on scholarship, and six years later he was already a professor..

In 1934 at the Spiritual Art Exhibition in Budapest he caught attention with his 'lyrical abstract clouds of color'. Evelyn, an art student, was fascinated with his unique use of color. She became his wife, mother of three children, manager, and lifelong artistic colleague and collaborator.

Master Domján, however, obtained international fame with his color woodcuts. He gave this age-old art new life by using oils in the complex technique of overprinting. As many as 21 different colors were sometimes used and eight wood-blocks for one image, giving it a three dimensional texture and depth of color. In 1955 on an exhibition tour in China he was awarded as the first Westerner with the title of "Master of the Color Woodcut" for his accomplishments in this field. This title is given only every 100 years as the greatest art honor in China.

His art works show how deep his roots are based in the Hungarian soil and Hungarian folk art. His woodcuts are filled with Hungarian folk motifs, built into modern designs, giving a permanent place for Hungarian images in the world of fine art.

As an artist he suffered three major catastrophes, when he lost everything and had to start all over again. In 1945 his studio, filled with his art, was bombed. In 1956 he left Hungary and everything behind after the Revolution. He came to the United States in 1957, built a studio and home in Tuxedo Park, which burnt down to a rubble in 1970. He lost 2 million dollars worth of artwork and all his family's possessions. But he did not give up. He adopted the phoenix bird as a new motif and said: "I can die or live, I choose to live, to create, to rise like the phoenix bird from the ashes once more." Afterwards his works became even more fascinating.

During his life he had more than 500 one-man shows around the world, received many awards, illustrated 40 books, designed tapestries and Christmas ornaments, which were sold at the Metropolitan Museum of Art. Over 175 museums and private collections are proud owners of his works, and a museum in Sárospatak, Hungary bears his name.

The Master left us to return to the Bakony Forest in Hungary but his spirit, and dreams carved in wood, will stay with us forever.*.

Emese Kerkay

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás