AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2018 Február 23 (Péntek) - Alfréd, Jávorka névnapja Search for:

Content of this page:
    D O B Y J E N Ő (1834 - 1907)
    JENŐ DOBY (1834-1907)

D O B Y J E N Ő (1834 - 1907)

Doby Jenö önarcképe, természet után, rézmetszet -- Selfportrait, copperplate engraving
Doby Jenö önarcképe, természet után, rézmetszet -- Selfportrait, copperplate engraving

DOBY JENŐ, rézmetsző és festő, Kassán született 1834-ben és Portoréban halt meg 1907-ben. Apja kassai kereskedő, anyja nővére volt Henszlmann Imre (1813-1888) régész, műtörténész, egyetemi tanárnak, akitől Doby gyermekkorában rajzolni tanult. 1849-ig a pesti Evangélikus Gimnázium növendéke volt. Rézkarcolást és rézmetszést Fuchsthaler Alajos pesti metszőtől tanult, aki ekkor Henszlmann Kassa ónémet stílusú templomai című művéhez készített metszeteket. 1852-ben Bécsbe, Bőhm Farkas festőhöz került, akit Rómába is elkísért, s ott a képtárakban a régi mestereket másolta. Másféléves olaszországi tartózkodás után hazament Kassára és főként arcképfestéssel foglalkozott. 1855-ben Párizsba utazott a világkiállításra és a száműzetésben élő H. Imre nagybátyja látogatására. Megfordult Rheimsben és Londonban is, majd Párizsban Gleyre műtermében dolgozott. 1862-ben ismét Párizsba ment és Sondain architektúrai rézmetszőnél tökéletesítette szakmai ismereteit. Hazatértekor Kassán és Pesten dolgozott.

1860-ig főleg festett, majd figyelme a grafika felé fordult. Metszeteket készített a Tudományos Akadémia, Magyar Archeológiai Bizottság, bécsi Central-Commission zur Erhaltung der Kunst und historischen Denkmale, Rómer Flóris és Henszlmann számára. 1867-ben a főkamarási hivataltól öt évre ösztöndíjat kapott, hogy a budai királyi várban levő Zentai csata című képet Engerth-től rézbe metssze. Munkája közben többször járt Bécsben, ahol megismerkedett Jacoby Lajossal, az Akadémia rézmetszés tanárával, kinek hívására 1869-ben Bécsbe költözött. Az 1873-as bécsi Világkiállításon a magyar művészeti kiállítás felügyelője volt. Dolgozott a becsi Sokszorosító Egyesület és a Magyar Országos Képtár számára is. 1873-ban elkészült a Zentai csata metszésével. Ezután Tegethof tengernagy arcképének rézbe metszésére ismét kapott ösztöndíjat. 1883-ban visszaköltözött Budapestre.

1884-ben Trefort miniszter kinevezte Dobyt a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola rézmetszés szaktanárának. Meghívásokat kapott a Főkamarási Hivataltól, a Képzőművészeti Társulattól, a bécsi Gesellschaft für Kunsttól és a magyar kormánytól számos kisebb-nagyobb kép rézbe metszésére. Ilyenek: Than Mór Tündér Ilonája, Pulszky Ferenc, Henszlmann Imre, Trefort Ágost, Andrássy Gyula gr., a király és még mások arcképe. A szakirodalom Dobytól 126 metszetet tart számon. Számos műve található a Magyar Nemzeti Galériában.

Van Dyck nyomán készült Sámson és Delila című metszetére 1894-ben Antwerpenben első osztályú érmet, id. gr. Andrássy Gyula arcképére 1895-ben Párizsban “mention honorable”-t, 1896-ban a budapesti ezredéves kiállításon nagyérmet kapott. Kiváló grafikai munkásságán kívül nagy érdeme, hogy egész grafikus nemzedékeket nevelt a magyar művészetnek.

Kerkayné Maczky Emese

Forrás:

Révai Nagy Lexikon, Budapest 1912
Pesti Hírlap Lexikona, Budapest 1937
Pataky Dénes, A magyar rézmetszés, Budapest 1951

 <  home top  /\ 

JENŐ DOBY (1834-1907)

Doby Jenö: Parti malom, rézmetszet
Doby Jenö: Parti malom, rézmetszet

Jenő Doby, copperplate engraver and painter, was born in the city of Kassa, North-Hungary (today Kosice) in 1834 and died at Portore in 1907. His father was a merchant, his mother was the sister of professor Imre Henszlmann (1813-1888), archeologist and art historian, who taught Doby to draw in his childhood. He learned the art of etching and engraving from Alajos Fuchsthaler of Pest, who was doing engravings for his uncle's book at that time. In 1852 Doby went to Vienna to learn painting from Farkas Bőhm, whom he also accompanied to Rome, where he was copying the works of the old masters at different galleries. Going back to Kassa he did mainly portrait paintings. In 1855 he traveled to Paris, Rheims and London, and worked for a while at the Paris studio of Gleyre. Later, in 1862, he went back to Paris to work with Sondain, an engraver of architecture.

Until 1860 Doby mainly worked as a painter, but after that he turned to graphic art. He did engravings for the Hungarian Academy of Science, the Hungarian Archeological Society, the Central-Commission zur Erhaltung der Kunst und historischen Denkmale in Vienna, Flóris Rómer and Henszlmann. In 1867 he received a scholarship to engrave the large painting by Engerth, The Battle of Zenta located at the Royal Castle in Buda. During this time he learned to know Lajos Jacoby, professor of engraving at the Academy. At the request of Jacoby he moved to Vienna in 1869. In 1873 he was the supervisor of the Hungarian Art Exhibition at the World Fair held in Vienna. In 1973, after finishing The Battle of Zenta, he received another scholarship for his engraving of admiral Tegethof. In 1883 he moved back to Budapest.

In 1884, Doby was appointed professor of engraving at the Academy of Applied Arts in Budapest by Ágoston Trefort, minister of religion and education. He was commissioned to do various engravings for the Hungarian National Gallery, the Society of Fine Art, the Viennese Gesellschaft für Kunst and the Hungarian Government. He also engraved the portraits of famous personalities such as Ferenc Pulszky, Imre Henszlmann, Ágost Trefort, Count Gyula Andrássy and the king among others. There are 126 Doby engravings recorded in the book A magyar rézmetszés (Hungarian Copperplate Engraving), Budapest 1951, by Dénes Pataki. Several of his works are to be found at the Hungarian National Gallery. - Awards: 1894, Antwerp - "first class medal"; 1895, Paris - "mention honorable"; 1896, Budapest - "grand medal" at the exhibition celebrating 1000 years of Hungarian Statehood.

Besides being an outstanding artist, his greatest achievement was the education of several generations of graphic artists for the Hungarian art world.

Emese Kerkay

Az Amerikai Magyar Múzeum hálásan köszöni Doby Jenő unokájának Benkovichné Doby Klárának a 27 műalkotásból (rézkarcok, ceruzarajzok, festmények) álló nagyvonalú és értékes adományt.

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás