AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 18 (Hétfő) - Auguszta névnapja Search for:

Content of this page:
    HAYNAL RUDOLF: Amerika története -- The History of America
    AMERIKA TÖRTÉNETE - DOMBORMŰVEKEN
    HISTORY OF AMERICA - MURALS

HAYNAL RUDOLF: Amerika története -- The History of America

Séta a Holdon - Moon Walk
Séta a Holdon - Moon Walk
TELEPESEK

A Mayflower és az első bevándorlók. A csupasz fák a nehéz időket jelképezik... de azért a Nap az süt. Az első hálaadás, a béke pipa és az indiánok tomahawk-ja... mind része Amerika történelmének.

THE SETTLERS

The Mayflower and the first immigrants. Barren trees for hard times... and yet the sun shines down. The first Thanksgiving, the peace pipe, and the Indians tomahawk... also a part of American history.


Második világháború - World War II.
Második világháború - World War II.
FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ

A Szabadság-harang és a Függetlenségi háború. A Szabadságszobor fáklyája a győzelmet és a csillagok az első államokat jelképezik.

INDEPENDENCE WAR

The Liberty Bell and the War of Independence. The torch of the Statue of Liberty as a symbol of victory, and a star of each for the first colonies.


Polgár-háború - The Civil War
Polgár-háború - The Civil War
POLGÁR-HÁBORÚ

A feketék széttört rabláncai győzelem a rabszolgaság fölött. A gyümölcsök az eljövendő ország virágzását jelképezik.

THE CIVIL WAR

The victory over slavery, and the broken chains of the Blacks. Fruits symbolize the fruitfulness of the country to come.


Ipari forradalom - Industrial Revolution
Ipari forradalom - Industrial Revolution
IPARI FORRADALOM


Az ipar, kereskedelem és közlekedés születése. A tőzsde, Edison első villanykörtéje és a Nap ragyogása az ország és népének sikerét jelképezik.

INDUSTRIAL REVOLUTION

The birth of industry, commerce and transportation. The Stock Market Building, Edison's first light bulb and the sun shining down symbolizing the success of the country and it's people.


Függetlenségi háború - Independence War
Függetlenségi háború - Independence War
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ

A háború vadállatai. Az Arizona emlékmű kiemelkedése a háborgó tengerből. A lángoló kard Amerika harcra való hajlandóságát jelképezi... de a bal kézben tartása egyben hangsúlyozza vonakodását a háború-kezdésre. A győzelmi "V" fölé helyezett kard a béke jelképévé válik.

WORLD WAR II.

The beasts of war. The Arizona Monument rising from a boiling sea. The flaming sword, symbolic of our country's willingness to fight... held in the left hand to show our reluctance to be the initiator of war. The "V" for victory, made into a peace sign by the sword imposed over it.


Telepesek - Settlers
Telepesek - Settlers
SÉTA A HOLDON

A technológia virágzása és űrkutatás. Egy majdnem középkori ember a holdon emlékeztet az ember egyetemességére. A Nap mint az élet forrása és az optimizmus jelképe rávilágit az eljövendő időkre.

MOON WALK

The flowering of technology, and exploration of space. An almost medieval "man on the moon" reminds us of the universality of man. The sun as the source of life and symbol of optimism in what lies ahead.

 <  home top  /\ 

AMERIKA TÖRTÉNETE - DOMBORMŰVEKEN

Neptun (Anyaga: réz, patina, arany, zománc. Mérete 90 x 180 cm.)
Neptun (Anyaga: réz, patina, arany, zománc. Mérete 90 x 180 cm.)

Haynal Rudolf 1942-ben született Pécsett. Budapesten a Toldy Gimnáziumban érettségizett. Népművelés-könyvtár szakot végzett a szombathelyi Tanárképző Főiskolán, majd népműelőként dolgozott. Állandó zaklatásoknak volt kitéve és állása mindig veszélyben volt. Ezért elhatározta, hogy elhagyja az országot és kitanulja az ötvös szakmát.

1971-től svájci és olaszországi műhelyekben tanulta a mesterséget.

1976-ban az Egyesült Államokba költözött. Megérkezésének évében B Beverly Hills-i kiállításával B elnyerte Los Angeles város művészeti nagydíját. A Los Angeles-i Olimpiai Játékokkal egy időben tartott Művészeti Világfesztiválon a világ tíz legjobb falirelief-készítőjének kiírt díjai egyikét neki adományozták. Sok milliomos és gyűjtő tartozik az állandó vásárlói közé.

Egyik kiállításán találkozott Szász Endrével, aki felkérte, hogy a Beverly Hillsen lévő házának kapujára készítsen egy rézdomborművet. `Azóta két oroszlán őrzi a Szász-ház nyugalmát a betolakodóktól, de azt nem engedtem, hogy kifizessen. Inkább megkértem, hogy dolgozzunk együtt. Öt esztendeig az ő tervei alapján készítettem a domborműveket, s ma is barátok vagyunk.@ (Idézet egy 1989-ben adott interjúból.)

Főleg nagyméretű munkái révén ismert. Az Egyesült Államok történetét ábrázoló, kétrészes, egyenként 2x3 méteres falidomborművét a San Francisco-i Igazságügyi Palota vörösmárvány előcsarnokában állították fel Baló Tibor amerikai magyar multimilliomos szponzorálásával.

Az Amerika története című domborműsorozat Szász Endre tervei nyomán készült 1986-ban. A sorozatból 20 számozott példány készült. A hatrészes, 60x60 cm (2x2 láb), nagyságú vörösrézből készült műalkotás az Egyesült Államok történetéből mutat be fontos eseményeket. Az ötvösművész minden egyes lap finom részleteit kalapácsával domborította ki.

Egy ilyen sorozat a budapesti amerikai nagykövetségen látható. Mark Palmer nagykövet avatta fel 1989-ben, mondván ez a műalkotás is a két ország jó kapcsolatát szolgálja.

Az Amerikai Magyar Múzeum 2001. decemberében lett büszke tulajdonosa az értékes és gyönyörű dombormű sorozatnak LadungánéHalász Katalin és Ladunga István, kaliforniai lakosok, nagyvonalú ajándékának köszönhetően.

Kerkay Emese

 <  home top  /\ 

HISTORY OF AMERICA - MURALS

Rudolf Haynal was born in Pécs, Hungary, in 1942. He completed his education in Budapest and Szombathely. He became a popular educator and librarian. No matter how hard he worked and how successful he was, he had absolutely any job security, and therefore left Hungary in 1971.

He decided to become a gold/silver/copper-smith. He studied in Switzerland and Italy with Giuliano Battisti.

In 1976 he moved to the United States. The same year, he won the great prize of the City of Los Angeles with his exhibition in Beverly Hills. During the Olympic Games in Los Angeles a World Festival of Art was held simultaneously, where he won one of the prizes for the ten best wall-reliefs.

At one of his exhibition he met Endre Szász, a Hungarian graphic artist, who asked him to decorate his door with a relief. Since then two lions stay guard at the Szász residence. They became good friends and for five years they worked together, Szász being the designer of Haynal's reliefs.

Haynal is best known for his large wall-murals. Because of the intense interest created by the project entitled Salute to Liberty Rudolf Haynal has created and released a limited series (twenty) of historical panels. The images depict symbolized segments of the History of America portraying the settlers, the war for independence, the Civil War, the industrial revolution, World War II and the moon walk.

These copper panels were rough formed by molds and then each piece was hand hammered to create details. They are formed from a single sheet of copper and finished with natural copper oxides and individually hand polished and lacquered. Each panel measuring 2 ft. by 2 ft. is a part of a complete set of six. And each of these reliefs is identified with the artists hand signed initials and number designation.

On set of the historical wall reliefs can be seen in Budapest at the Embassy of the United States. In 1989, at the dedication ambassador Mark Palmer said that this artwork also serves the good relationship between Hungary and the United States.

The American Hungarian Museum of Passaic, the proud owner of set AP/20, is deeply grateful to Katalin Ladungáné Halász and István Ladunga, who donated this beautiful and valuable mural artwork History of America, to the museum in 2001.


Emese Kerkay

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás