AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 15 (Péntek) - Valér névnapja Search for:

Content of this page:
    MAGYAR NAIV FESTÉSZET és SZOBRÁSZAT
    A NAIV MŰVÉSZET "FORRÁSAI" vagy "az elődök felkutatása"
    HUNGARIAN FOLK PAINTING AND SCULPTURE

MAGYAR NAIV FESTÉSZET és SZOBRÁSZAT

Csordás Ferenc: Őrangyal - Guardian Angel
Csordás Ferenc: Őrangyal - Guardian Angel

Pethő János (1896-1973): Ünnep a faluba -- Holyday in the Village, 1969
Pethő János (1896-1973): Ünnep a faluba -- Holyday in the Village, 1969

Vankóné Dudás Juli: Pünkösdi májusfa állítás - - Putting up a May-tree at Pentecost, 1972
Vankóné Dudás Juli: Pünkösdi májusfa állítás - - Putting up a May-tree at Pentecost, 1972

Lucaszék készítése a fonóban - Dudás Juli festménye -- The Making of a Luca-Stool in the Spinning Room - Painting by Juli Dudás
Lucaszék készítése a fonóban - Dudás Juli festménye -- The Making of a Luca-Stool in the Spinning Room - Painting by Juli Dudás

A naiv művészetet a XX. század fordulóján fedezték fel. Rádöbbentek a gondolkodók, hogy az antik és reneszánsz művészeti hagyományokon kívül is vannak értékek. A figyelem ráterelődött a természeti népek kultúrájára, azok művészi használati és rituális tárgyaira, amelyek természeti környezetükkel teljes egyhangban voltak.A tárgyak készítőinek semmiféle művészi iskolázottságuk nem volt, alkotásaikat nem is nevezték művészetnek, hiszen kultúrájuk fontos tartozékait képezték. E munkákat ma népművészetnek nevezzük. A naiv művészet ebből a forrásból táplálkozik.


A naiv művészet varázsának felfedezése egyben megtörte azt a 400 éves igyekezetet, amelyet a gyarmatosítás által az európaiak, nyugati civilizáció címen, az egész világra ráerőszakoltak. A naiv művészet a harmincas években vált önálló művészeti irányzattá.

A naiv művészek általában kialakult világképpel rendelkező érett emberek, akik képeikbe és szobraikba sürítik bele életük mondanivalóját. Felnőtt létükre megtartották a gyermeki látásmód ártatlanságát, de míg a gyermeknél a naivitás csak átmenet, a felnőtt alkotónál a naivitás megmarad. A művészkedő embert az is hasonlóvá teszi a gyermekhez, hogy nincs technikailag felkészülve. A művészi képzés hiányából következik, hogy nem követ stilusirányzatot. Alkotásai nem üres látszat, hanem a belső erő megnyilvánulásai. Nem kötelesség, hanem öröm. Hite és reményei kifejezés módja, drámai konfliktus nélkül. A naiv művész alkotásai egyéni, személyes vallomások, míg a népművész munkái névtelenül fejezik ki a közösség ízlését.


A magyar népművészetre jellemző virágornamentika mellett, a naiv müvészetben alkalmazott, alakos ábrázolások elődei szintén megtalálhatók a paraszti kultúrában. Ilyenek a spanyol-viaszos figurális pásztormunkák, pásztorfaragások, festett kazettás templommenyezetek, asztalos festők munkái, hímzések ember és állat ábrázolásai, faragószékek szorító fejrésze, botok és csanakok kézbe illeszkedő része, pálinkás butellák, perselyek, miskakancsók, dudafejek, a palócvidék áttört faragóművészete, egyházi és vallásos jellegű szobrok, útszéli keresztek, türelem üveg, temetőkultura szobrászata, stb. A vidéki kulturában a festett vendéglői cégtáblák, vásári céllövöldék festményei, körhinták faragott és festett tárgyai, szentképek, céhzászlók, mesterségjelvényes cégérek, lövészegyleti céltáblák és vásári bódék diszletei előfutárai a magyar naiv müvészetnek, mert ezeken a munkákon már felcsillan az egyéniség kibontakozása.


Magyarországon a naiv művészeket, a század elején feltünt néhány egyén kivételével, főként a harmincas években fedezték fel. A "Magyar őstehetségek" - ahogyan nevezték őket - első kiállítása 1934-ben volt. Nagy lelkesedéssel fogadták őket a trianoni Magyarországon, hiszen érezhető volt egyszerű és tiszta, de sajátságosan egyéni munkáikban a magyar népi kultúra hatása. Alkotásaik keresettek voltak, mégis nehezen éltek meg miután otthagyták a falut, mert emberileg és anyagilag becsapták őket. A fiatal "őstehetségeket" a művész világ sem fogadta be és így többségük a szellemi és művészeti élet peremén tengődött.


A két világháború közti magyar naiv művészetnek külön csoportját képezik a 'leánykarajzok', melyek dokumentáló, megőrző jellegűek. Nem az elkülönülés, hanem az egyöntetűség a jellemzőjük és befogadást nyertek az éltető paraszti közösségben.

A naiv művészetet Magyarországon a hatvanas években újrafelfedezték. A második hullám művészeire jellemző, hogy bár az "őstehetségek" nemzedékéhez tartoznak, idős, nyugdíjas korban kezdtek az alkotáshoz, ellentétben az "őstehetségek" fiatalkori indulásához. Ezek az emberek, akik mint földművesek, bányászok, pásztorok, asztalosok, gépészek, takarítónők, kazánfűtők dolgoztak egy életen át, nyugdíjas korukban, a bennük rejlő tehetségnek engedve, festeni és faragni kezdenek. Nem eladásra, kiállításra dolgoznak, hanem saját örömükre, sokszor gyermekkori vágyaikat kielégítve.


A magyar naiv művészet mindkét hullámának rendkívül gazdag a szobrászata. A faragók saját gyönyörködtetésükre, társnak maguk mellé készítették a szobrokat. Ezek nem élethűek, hanem a stilizált, népművészeti munkákra emlékeztetnek, de el is különülnek tőlük jellegzeten egyéni mondanivalójuk és stilusuk által.

Kerkay Emese

(Forrás: Bánszky Pál, A naiv művészet Magyarországon, Képzőművészeti Kiadó, 1984)

 <  home top  /\ 

A NAIV MŰVÉSZET "FORRÁSAI" vagy "az elődök felkutatása"

Bereczky András (1872-?): Huszár lovon (festett agyag) -- Huszár on a Horse (painted clay)
Bereczky András (1872-?): Huszár lovon (festett agyag) -- Huszár on a Horse (painted clay)

Trencsenyi György, kerékgyártó: Faragószék, 1928 -- Carving Stool made by György Trencsényi, wheelwright
Trencsenyi György, kerékgyártó: Faragószék, 1928 -- Carving Stool made by György Trencsényi, wheelwright

Népi hímzések állat és ember ábrázolása XVIII. sz.

Spanyolviaszos figurális pásztormunka XIX. sz.

Pásztorfaragások XIX. sz. második fele

Templomok kazettás famenyezeteinek alak ábrázolásai XVII. sz.

Asztalos festők

Faragószékek (a szorító fejrész ember v. csikófej alaku XVI. sz.

Kézbe illeskedő fogórész ember v. állat (ívócsanak, bot) XIX. sz.

Pálinkás butellák, perselyek, dohány/cukortartók, Miskakancsók (ember és állat alakúak)

Dudafejek

Palócvidék áttört faragóművészete

Egyházi és szakrális jellegű szobrok: védőszentek, csodatevő kegyszobrok

Korpuszok - Jézus ábrázolások, szobrok és útszéli keresztek évszázadokon át NEM változtak (ez tömeges jelenség)

Türelem üveg: rabok, juhászok, nyugdíjas bányászok készítették

Kiskun madonnák

Temetőkultúra szobrászati anyaga

Provinciális (vidéki) kultúra: festett vendéglői/szállodai cégtáblák, vásári céllövöldék festményei, körhinták lovai valamint faragott és festett tárgyai, szentképek, céhzászlók, mesterségjelvényes cégérek, lövészegyleti céltáblák, ponyvairodalom illusztrátorai, vásári bódék diszletei,

Fentiekben felcsillan az egyéniség, a személyes alkotójegyek fokozatos kibontakozása.

(Forrás: Bánszky Pál, A naiv művészet Magyarországon, Képzőművészeti Kiadó, 1984)

 <  home top  /\ 

HUNGARIAN FOLK PAINTING AND SCULPTURE

T&#337;ke Imre (1927-): Menyasszonyszöktet&#337; juhász -- Shepherd Eloping with the Bride, 1976
Tőke Imre (1927-): Menyasszonyszöktető juhász -- Shepherd Eloping with the Bride, 1976

Gy&#337;ri Elek (1905-1957): Párostánc - Couple Dance, 1934
Győri Elek (1905-1957): Párostánc - Couple Dance, 1934

Borosné Endresz Teréz: Vasárnapi pihen&#337; (textil, b&#337;r) -- Sunday Rest (textile, leather), 1980
Borosné Endresz Teréz: Vasárnapi pihenő (textil, bőr) -- Sunday Rest (textile, leather), 1980

Primitivism as an art form was discovered at the turn of the 20th century. The thinkers suddenly realized that there are values beyond antique and renaissance art traditions. Attention was directed to the cultures of natural people around the world, to their ritual objects and those used in every day life, which are in complete accordance with their environment. The peasant artisans had no training of any sort, their work was not considered as art, but it represented an important part of their culture. Primitivism is inspired by this ethnic art and the purity of peasant life.

The discovery of the charm of Primitive Art ended the 400 years of colonial expansion which tried to bring the entire globe under the domination of Western civilization.

Primitivism became an individual art style in the 1930's.

Folk (primitive) painters and sculptors are mature people with an individual concept of the world, who express their life philosophy through their paintings and sculptures. Although being mature individuals they have kept the innocence of a child, but while the innocence of a child is temporary, it stays with these adult artists. The adult folk artist also resembles the child in having no technical training. This results in the fact that he doesn't follow any art style. His creations are not empty objects, but the results of inner strength. To create is not an obligation, but pleasure. The works of these artists are individual confessions, while folkart expresses the taste of the community anonymously.

In Hungary, folk painters and sculptors, with the exception of a few at the beginning of the century, were mostly discovered in the 1930's. The "Hungarian Talents" - as they were called - had their first exhibit in 1934. Post WW I. Hungary welcomed them with great enthusiasm as the inspiration of Hungarian ethnic culture could be observed in their simple, pure and characteristically individual work. The works of these young artists were in demand, but nevertheless they had a hard life after they left the village, because they were cheated humanly and materially. The artistic world didn't accept them either and therefore most of them had lived on the edge of the artistic and intellectual life.

The "Girl drawings" represented another group of folk (primitive) art in Hungary between the two World Wars. These were documentary drawings of everyday peasant life. They were not individual works, but similar all over the country and accepted by their community, the life-giving peasantry.

In the 1960's, Primitivism was rediscovered in Hungary. It is characteristic of this group of artists, that they started to do artistic work at an old age, most of them already retired. These individuals, who worked lifelong as farmers, miners, shepherds, carpenters, machinists, and as cleaning women, when retired, gave way to their hidden talents and started to paint and sculpt. They didn't work for profit or exhibitions, but for their own pleasure, often to satisfy their childhood desires.

Both waves of Hungarian Primitivism are rich in sculptures. The artists carved for themselves and considered the statues as companions. The sculptures are stylized and reminiscent to peasant art, but at the same time detach themselves by their individuality and expression.

Emese Kerkay

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás