AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 17 (Vasárnap) - Lázár, Olimpia névnapja Search for:

Content of this page:
    A MAGYAR SZENT KORONA
    THE HUNGARIAN HOLY CROWN

A MAGYAR SZENT KORONA

Szent Korona (feher hater)
Szent Korona (feher hater)

A magyar király-koronázásra szigorú előírás volt érvényben: Fehérváron történjen, egy fő ünnepnapon és az esztergomi érsek végezze. Érthető ez, hiszen az uralkodói és a házi (nem hivatalos) alkalmakkor hordott koronáktól eltérően a beavatási korona csak egyszer kerül a király fejére: a koronázáskor. Ezt a pillanatot nem lehet "csak úgy" megismételni.
Miért lett szent a Szent Korona?
Franz Bock szerint nem magától értetődő, hogy egy koronának "szent" jelzője legyen. Az egyetlen - korát, funkcióját, a felhasznált anyagféleségeket tekintve, a magyarral összevethető korona a német-római császári korona. Ezt azonban SOHA nem nevezték Szent Koronának, országló koronának számított, országos ügyek intézésekor hordta az uralkodó.
A beavató korona a civilizált országok újabbkori történetében csak a magyaroknál fordul elő. Míg más népeknél a királyhoz készíttetnek koronát, addig nálunk fordított a helyzet: a koronához keresnek királyt. A magyar jog a legfelsőbb állami méltóságnak tekintette a magyar Szent Koronát, tehát a mindenkori király fölé helyezte.
A Szent Korona arányrendje mai formájában az aranymetszés szabályait követi - ez azt támasztja alá, hogy a két fő része szoros egységet képez és nem külön célra készült. Tehát a magyar Szent Koronának egy magasabb rendű feladata volt, és "megjelenése" is rendkívüli: 19 zománckép díszíti. A zománcképek kapcsán feltételezhetjük, hogy a koronánknak képi programja mélyebb, a mai gondolkodás számára rejtett, hosszú távra érvényes üzenete is van. (A német-római császári koronának is van, pedig csak négy zománckép található rajta.) Szent Koronánk különleges, beavatási szerepét támasztja alá az is, hogy a XV. századig nem volt hiteles ábrázolása. Még a középkorban is a beavatási koronákat "ábrázolhatatlannak" tekintették.
Ezek a különleges tulajdonságok indokolttá teszik, hogy Koronánkat SZENT KORONÁNAK nevezzük.

 <  home top  /\ 

THE HUNGARIAN HOLY CROWN

There was a strict rule concerning the coronation of the Hungarian kings: It must be held on a main holiday in Fehérvár and performed by the archbishop of Esztergom. The initiation crown - in contrast to the home and ruler crowns - touched the head of the ruler only once: during the coronation ceremony. This can never be repeated.
Why is the Hungarian Holy Crown holy?
According to Franz Bock, the "holy" attribute is not automatically given to a crown. The crown of the Holy Roman Empire had some similarity in importance to the Hungarian Holy Crown, but was NEVER called "holy". It was a "ruler" crown. The only initiation crown in modern history, is the Hungarian Holy Crown. In general the crowns were made for the ruler, except in Hungary, where the ruler was chosen to the crown. According to Hungarian law, the Holy Crown was the highest dignitary of the land and was higher in rank than the king himself.
The Holy Crown's structure follows the "golden section" rule, the two main parts are in closed unity. The 19 enamel pictures have a so called "pictographic program" and an important sacred message (hidden to our present way of thinking). The crown of the Roman Empire - with only four enamel pictures - has also a pictographic program.
The Hungarian Holy Crown has a very special role in our history. Being an Initiation Crown, no authentic picture existed of the Holy Crown, until the 15th century. Initiation crowns were sacred and could not be illustrated. The mentioned specialties are the basis for the "holy" attributive of the Hungarian Holy Crown.

Forrás/Source: Záhonyi András, "Miért lett szent a Szent Korona / Why is the Holy Crown holy? (Internet)

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás