AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 17 (Vasárnap) - Lázár, Olimpia névnapja Search for:

Content of this page:
    SINKÓ VERONIKA – FESTŐMŰVÉSZ
    VERONIKA SINKÓ - PAINTER

SINKÓ VERONIKA – FESTŐMŰVÉSZ

Az arany rózsafa (Az ólomerdő, 1988) -- The Golden Rose Tree
Az arany rózsafa (Az ólomerdő, 1988) -- The Golden Rose Tree

A Babszem Csacsi  (Az Ólomerdő, 1988) -- The Tiny Donkey
A Babszem Csacsi (Az Ólomerdő, 1988) -- The Tiny Donkey

Sinkó Veronika, festőművész, Budapesten, 1945. februárjában született. Iskoláit is a fővárosban végezte. Kitörölhetetlenül maradt meg emlékezetében ebből az időből a Ranolder Intézet apácáinak elhurcolása. Érettségi után textilfestészetet tanult és 1971-től kezdően állította ki munkáit Budapesten, sok más magyar városban, Németországban, Franciaországban, valamint az Egyesült Államokban. Ezt az utat Nt. Bertalan Imre sponzorálta számára.

1985-től kezdődően készít önálló grafikákat és animációs filmeket. 1987-ben a Magyar Televízió "Kalendárium" című műsora számára tíz 4-5 perces filmet készített.

Első könyve "A Boldogasszony papucsa" 1987-ben jelent meg a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadónál. Azóta több könyvet illusztrált és szerkesztett, többet között "Ólomerdő" 1988, Petőfi Sándor: "A helység kalapácsa" 1990.

Az 1990-es évek elejétől több időt szentel az olajfestészetnek, mely technikával mindvégig szintén foglalkozott.

Jelenleg (1992) az "Aranyág" című folyóirat munkatársa.

Sinkó Veronika rendkívül színes egyéniség. A magyar népművészet, népi és erkölcsi hagyományok kitűnő ismerete művészetében is kifejezésre jut.

Egész családja mélyen vallásos. Édesapja, Sinkó Ferenc, évekig volt szerkesztője a katolikus "Új Ember" című lapnak. Az elmúlt rendszerben sokat szenvedtek ennek következtében.

Sinkó Veronika mély vallásossága nemcsak túlnyomóan vallásos tárgyú munkáiban nyilvánul meg, hanem mindennapi életében is. Hívatása mellett a hajléktalanokat és szegényeket gyámolítja a templomnál.

1992-ben rendezett kiállítása a Magyar Múzeumban bemutatta művészetének keresztmetszetét.

 <  home top  /\ 

VERONIKA SINKÓ - PAINTER

Vázsoly (A Boldogasszony papucsa)
Vázsoly (A Boldogasszony papucsa)

Szent István (A Boldoasszony papucsa, 1987)
Szent István (A Boldoasszony papucsa, 1987)

Veronika Sinkó was born in Budapest, Hungary, in February 1945. She also completed her education in the capital. She will always remember the nuns being dragged away from the Ranolder Institute in 1949. After graduation she studied textile painting. From 1971 on she exhibited her works in Budapest, other Hungarian cities, Germany, France and the United States. This tour was sponsored by Rev. Imre Bertalan.

Since 1985 she also makes animated films. In 1987 she made ten 4-5 minute films for the Hungarian Television.

Her first book "Our Lady's Slipper" (A Boldogasszony papucsa) was published by Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó in 1987. Since then she illustrated and edited several books, among them: "Az ólomerdő" (The Lead-forest) 1988, Petőfi Sándor: "A helység kalapácsa" 1990.

At the present (1992) she dedicates more time to oil painting, a technique which she also used from the start.

Veronika Sinkó is an extraordinary and unique individual. She is an expert in Hungarian folk art and folk traditions, which is expressed in her art.

She comes from a deeply religious family. Her father was the editor of the Catholic paper "Új Ember" for many years. Because of their devotion to their religion the Sinkó family suffered much during the rule of the communists.

Veronika Sinkó's deep faith is not only expressed in her art, but in her everyday life as well. She devotes her spare time to care for and help the poor and homeless.

In 1992, the exhibition at the American Hungarian Museum presented a summery of her diverse artwork.

 <  home top  /\ 

Szent László
Szent László
Árpád megvesz egy országot (vérszerződés) (A Boldogasszony papucsa, 1987) -- Árpád Buys a Country
Árpád megvesz egy országot (vérszerződés) (A Boldogasszony papucsa, 1987) -- Árpád Buys a Country
A helység kalapácsa (Petőfi Sándor) -- The hammer of Village
A helység kalapácsa (Petőfi Sándor) -- The hammer of Village

Pages: | 1 |


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás