AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2018 Február 23 (Péntek) - Alfréd, Jávorka névnapja Search for:

Content of this page:
    ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM
    ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM 1250 - 1310

ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM

Az Ómagyar Mária-siralom kezdő sorai
Az Ómagyar Mária-siralom kezdő sorai

A legrégibb ismert magyar nyelvű vers, illetve versfordítás, mely 1280-1310 között keletkezett. A "Halotti Beszéd és Könyörgés" után következő magyar szövegemlék. Egy ismeretlen magyar szerző Geoffroi de Breteuil (+1196) francia költő latin nyelvű himnuszának szabad átköltésével alkotta meg. Egyes kutatók szerint valamivel korábban, 1250 körül készülhetett. A költemény, mely egy darabos, latin nyelvű szöveg tetszetős, lírai feldolgozása, csengő alliterációival, csiszolt technikájával arra mutat, hogy kora magyar irodalmának nem első és egyetlen alkotása, hanem egy már kialakult lírai stílus egyik terméke. A fiát sirató anya zokogó panaszát művészi verssé formálja. Az Ómagyar Mária-siralom szóképekben gazdag versművészete egyedülálló.
1922-ben fedezték fel egy 13. századi latin nyelvű hártyakódexben, a "Leuveni Kódex"-ben, a belgiumi egyetemi könyvtár tulajdonában. 37 rövid sorból, 132 szóból áll, a középkori himnuszirodalomban "Planctus Sanctae Mariae" néven ismert latin vers szabadabb fordítása. A vers néhány sora mai olvasás szerint: "Szemem könnyel árad, - Én jonhom búval fárad, - Világ világa, - Virágnak virága! - Keserűen kínzatul - Vos szegekkel veretül, - Óh nékem én fiam!..."
A Leuveni Kódexet többszöri próbálkozás után a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár 1982-ben csere útján megszerezte, azóta a magyar nemzeti könyvtárban őrzik.
(Encyclopaedia Hungarica, II. kötet, 735. old, Calgary, 1994)

 <  home top  /\ 

ÓMAGYAR MÁRIA-SIRALOM 1250 - 1310

Eredeti szöveg ----- mai értelmezés szerint:

Volék sirolm tudotlon. ----- Valék siralom-tudatlan.
Sirolmol sepedik, ----- Siralomtól süppedek,
Búol oszuk, epedek. ----- Bútól aszok, epedek.
Választ világumtuul - ----- Választ világomtól -
Zsidou, fiodumtuul, ----- Zsidó, fiacskámtól,
Ézes ürümemtüül. ----- Édes örömemtől.
Ó én ézes urodum, ----- Ó, én édes uracskám,
Eggyen igy fiodum! ----- Egyetlenegy fiacskám!
Sirou anyát teküncsed, ----- Síró anyát tekintsed,
Búabeleül kinyuhhad! ----- Bújából kinyujtsad (kihúzzad)!
Szemem künyüel árad, ----- Szemem könnytől árad,
Én junhom buol fárad. ----- Én keblem bútól fárad.
Te vérüd hullottya ----- Te véred hullása
Én junhum olélottya. ----- Én keblem alélása.
Világ világa, ----- Világ világa
Virágnak virága! ----- Virgának virága!
Keserüen kinzatul, ----- Keservesen kínzatol,
Vos szegekkel veretül. ----- Vas szegekkel veretel.
Uh nekem, én fiom, ----- Ó, nekem, én fiam,
Ézes mézüül! ----- Édes, mint a méz! (Édesb méznél?)
Szegényül (szégyenül?) szépségüd ----- Szegényül szépséged,
Vírüd hioll vizeül. ----- Véred ürül (patakzik) vízként.
Sirolmom, fuhászatum - ----- Siralmam, fohászkodásom -
Tertetik kiül (ezekkel) ----- Terjed (mutatkozik) kívül
Én junhumnok bel bua, ----- Én keblemnek belső búja,
Ki sumha nim hiül. ----- Mi soha nem hűl (enyhül).
Végy halál engümet, ----- Végy, halál, engemet,
Eggyedüm íllyen, ----- Egyetlenem éljen,
Maraggyun urodum, ----- Maradjon uracskám,
Kit világ féllyen! ----- Kit világ féljen!
Ó igoz Simeonnok ----- Ó, igaz Simeonnak
Bezzeg szovo ére; ----- Biztos szava ére (beteljesedett);
Én érzem ez bútürűt, ----- Én érzem e bú-tőrt,
Kit níha egíre. ----- Mit hajdan ígére.
Tüüled válnum (?), ----- Elválnám tőled,
De nüm valállal, ----- De ne volna,
Hul igy kinzassál, ----- Hogy így kínzatol,
Fiom hallállal. ----- Fiam, halálra.
Zsidou, mit tész, ----- Zsidó, mit téssz,
Türvéntelen, ----- Törvénytelen,
Fiom mert hol ----- Mert fiam hal
Biüntelen. ----- Bűntelen.
Fugva, husztuzva, ----- Fogva, huzogatva,
Üklelve, ketve ----- Öklelve, kötve
Ülüd. ----- Ölöd.
Kegyüggyetük fiomnok, ----- Kegyelmezzetek fiamnak,
Ne légy kegyülm mogomnok, ----- Ne legyen kegyelem magamnak,
Ovogy halál kináal, ----- Avagy halál kínjával,
Anyát ézes fiáal ----- Anyát édes fiával
Egyembelű üllyétük! ----- Egyetemben öljétek!

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás