AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2018 Február 21 (Szerda) - Eleonóra névnapja Search for:

Content of this page:
    A PASSAICI MAGYAR ISKOLA TÖRTÉNETE
    THE HUNGARIAN SCHOOL OF PASSAIC

A PASSAICI MAGYAR ISKOLA TÖRTÉNETE

Évkönyv 1978-1979
Évkönyv 1978-1979

Hímestojásfestés, 1993  -- Felsővályi lányok
Hímestojásfestés, 1993 -- Felsővályi lányok

Hímestojásfestés, 1988
Hímestojásfestés, 1988

Hímestojasfestés, Kerkay Hajnalka, 1988
Hímestojasfestés, Kerkay Hajnalka, 1988

Hímestojásfestés, 1988
Hímestojásfestés, 1988

Hímestojásfestés az iskolában, 1988
Hímestojásfestés az iskolában, 1988

Locsolásra készülnek a fiúk a Magyar Iskolában, 1989
Locsolásra készülnek a fiúk a Magyar Iskolában, 1989

Néptánc -Verbunkos, 1988
Néptánc -Verbunkos, 1988

Óvodások tánca, 2002
Óvodások tánca, 2002

Néptánc tanulás, 1988
Néptánc tanulás, 1988

Csillagjárás, Karácsony 1995
Csillagjárás, Karácsony 1995

Szent István Magyar Iskola, 1987
Szent István Magyar Iskola, 1987

Mindennapos Mindszenty Magyar Iskola egyik osztálya, 1972
Mindennapos Mindszenty Magyar Iskola egyik osztálya, 1972

Tanítók, 1998
Tanítók, 1998

Tanítók, 1978
Tanítók, 1978

Testvéregyházak Magyar Iskolája, 1978
Testvéregyházak Magyar Iskolája, 1978

Szent István Magyar Iskola, 2000
Szent István Magyar Iskola, 2000

Nyári Magyar Iskola, 1920
Nyári Magyar Iskola, 1920

New Jersey államban (USA) található PASSAIC városa nem csak a Magyar Múzeummal (ez a város egyetlen múzeuma) büszkélkedhetik, hanem több, száz évesnél régebbi, magyar alapítású templommal (romai katolikus, református, görög katolikus püspökség) és közel száz éves, sok viszontagságot átélt magyar iskolával is. Az újra és újra fellángoló tenniakarás és kitartó munka története olvasható az alábbiakban.

Amióta a magyarok tömegesen hagyták el hazájukat és telepedtek le az új világrészen, mindig voltak köztük lelkes vezetők, akik fontosnak tartották az anyanyelv ápolását. Magyar Iskolát megszervezni és hosszútávon fenntartani nem egyszerű, mivel több tényező szükséges a sikerhez. Ahol azonban igényelték a magyar oktatást, ott sikerült is a szervezés.

A 19./20. századfordulói nagy bevándorlások kezdete óta Passaic és környékén mindig sok magyar telepedett le. A hatalmas textilipar elsőrendű munkalehetőséget nyújtott. Az első világháború előtti idő óta, különböző formákban és nevek alatt, a külföldre szakadt magyar ifjúság itt mindig részesült magyar nevelésben.

Passaicon a Magyar Református Gyülekezet már az első világháború előtt Nyári Iskolát szervezett. 1920-ban pld., Nt. Tegze László lelkipásztorkodása alatt, 120 katolikus és református gyermek vett részt ezen a nyolc hetes nyári magyar iskolán. A nyaranta megtartott nyári iskolák egyszerre több célt is szolgáltak: Míg a gyermekeket tanították magyarul, a dolgozó szülőkön is segítettek azáltal, hogy gyermekeikről napközben gondoskodtak. 1937-ben az egyre csökkenő létszám miatt megszűnt ez a formája a magyar oktatásnak. A passaici gyermekekről azonban továbbra is gondoskodtak lelkes magyarok, akik közben beindították a szombati magyar iskolát, mivel a nyári iskola nem bizonyult elegendőnek a magyar nyelv ápolására, megtartására. A bevándorlók gyermekei ijesztő mértékben felejtették édes anyanyelvüket. Ennek felismerése adta a gondolatot, hogy valamit tenni kell az ifjúsággal, hogy a feledésbe menő anyanyelvet megmentsék.

A Szent István Római Katolikus Magyar Egyházközségnél is az első világháború előtt kezdődött meg a magyar gyermekek oktatása. Az "Isteni Szeretet Leányai" nővérek Magyarországról 1913. októberében érkeztek meg New Yorkba. 1914. januárjában már Passaicra hívta őket Ft. Kovács Lajos plébános. Az első napon 80 gyereket oktathattak, elsősorban hittanra. De nem csak hittanra tanították a kis magyarokat, hanem magyar nyelvre, énekre, táncra is. Kulturális esteket szerveztek rendszeresen, melyeken a gyerekek versmondással, énekkel, tánccal, rövid jelenetekkel és színdarabokkal szerepeltek. Az első és talán legemlékezetesebb szórakoztató és kulturális műsorral 1914. június 20-án lepték meg a hazájuktól oly távolra szakadt magyar embereket a kedves nővérek és tanítványaik. (Úgy látszik, van ami az elmúlt kilenc évtized folyamán nem változott. Ma is rendszeresen kultúrműsorokkal szórakoztatja az iskola az idegenbe szakadt magyarokat.) Az első világháború a szép munkát és sok tervet is megsemmisítette. Nem tudott annyi nővér kiutazni, amennyire szükség lett volna egy rendes iskola futtatására. Igy lassan elakadt a rendszeres magyar oktatás is.

1933-ban indult meg újra a magyar tanfolyam. Magyar apácák - az Isteni Szeretet Leányai - tanítottak szombatonként 9-3-ig. Az oktatás eredményes volt, mert számosan, akik még az 1970-es években is a Szent István Egyházközség munkálkodó tagjai voltak, akkor tanultak meg jól magyarul. Abban az időben valósult meg az iskola épület terve is. Az egyházközségi tagok gyermekei a rendes iskolai tanulmányaikat itt kezdték már meg 1937-ben. A magyar tanfolyamok ügye a második világháború alatt háttérbe szorult.

A második világháború után Katekizmus Iskola néven szerepelt és a tanítás két nyelven folyt. "Nagyon sok magyar verset tanítottak a kedves nővérek" - emlékezik vissza egy régi tanuló. Az iskola az 1940-es évek végén megszűnt.

1949-1951-es kivándorlások idején Passaicra is tömegesen érkeztek a második világháború menekültjei, az úgynevezett D.P. (Displaced Person) magyarok. Ismét szükségessé vált a magyar oktatás. 1953-ban, a cserkészmozgalommal egyidejűleg indult meg újra szombatonként a magyar oktatás a Szent István Egyházközségnél, de a cserkészet szervezésében. A tanerők legtöbbje cserkészvezető volt. 1953 őszén - a Cserkész Szövetség rendezésében - kezdődött el a 14 - 17 évesek részére, mint középiskolai pótló, az u.n. Szabadegyetem. A két éves tanfolyam végén, 1955-ben, itt Passaicon tartották meg az első "Magyar Érettségit" magyar történelemből, irodalomból és földrajzból.

Ezzel párhuzamosan, 1954-ben, Nt. Bertalan Imre lelkipásztorkodása idején, megkezdődött a Református Egyháznál a négy osztályos Szombati Magyar Iskola. A tanítás 9-12-ig folyt. Kitűnő énekkara is volt az iskolának, amelyet maga a lelkipásztor vezetett. Az iskola fénypontját 1959:ben érte el a Kálvin Hall építésekor. A sarokkőben a magyar iskola tanítóinak és tanulóinak névsorát is elhelyezték. A Kálvin Hall alagsorában hívogatű kis tantermek várták a magyar gyermekeket. Ez az iskola 1967:ben szűnt meg, szintén gyermekhiány miatt.

Az 1956-os szabadságharc menekültjeivel bővült magyar közösségnek szüksége volt egy, az alapoktól induló, magyar iskolára.

1958-ban Ft. Gáspár János plébános nyitotta meg a Szt. István Egyházközség Hétvégi Magyar Iskoláját. Az egész éven át tartó szombat délelőtti tanítás a Szent Név Társulat magyar tagozata segítségével működött. A 24 gyermekkel induló iskolában elsőként Dr. Nagy Sándorné, majd Dr. Mikófalvy Lajosné tanítottak.

1961-ben Andreánszky Károly vette át az iskola irányítását, bevezette a négy éves, négy osztályos rendszert. A tanulók száma 35-50 között mozgott.

1965-ben Ft. Dr. Dunay Antal plébános ideje alatt nagy és egyedülálló változás történt. Dr. Pusztai András izzó magyar lelkületének és fáradhatatlan szervező munkájának volt köszönhető, hogy Passaicon - elsőként egész Amerikában - megalakult a mindennapos magyar iskola, Mindszenty Magyar Iskola néven. A plébánia, a szülők és lelkes magyarok jelentős áldozatvállalásával indult meg a mindennapos tanítás több mint 100 gyermek számára. A rendes angol nyelvű tanítás után, rendszeres tanrend szerint, napi egy óra ölelte fel a tananyagot: írás, olvasás, nyelvtan, földrajz, irodalom, történelem és ének. A mindennapos egy órai oktatást kezdetben dr. Nyírjessy Sándor, dr. Pusztai András, dr. Nagy Sándorné, Jámbor Józsefné, dr. Kormann Frigyesné és Andreánszky Erzsébet vállalták. Az évek folyamán számos lelkes magyar vállalta a magyar nyelv és kultúra átadásának nemes feladatát, többek között Sárközy Vilmosné Judit, Heidrich János, Jámbor Éva. Gróf Zichy Imre oldotta meg az egyik legnagyobb gondot, mivel a rendszeres iskolabusz a magyar tanulókat nem szállította haza. Vállalkozott, hogy ingyen fuvarozza otthonukba az egy órával tovább tanuló kis magyarokat.

A napi egy magyar óra kitűnő eredménnyel járt. A tanulók magyar nyelvtudása kiváló volt. Mindennapos magyar iskola a passaici Szent István egyházközségen kívül sehol sem működött az Egyesült Államokban. Az anyagi és technikai nehézségek sikeres leküzdésével a nagyjelentőségű iskola követésre méltó volt a jóval több magyart számláló helységeknek is. Sajnos sehol sem követték a jó példát.

Nagy csapás érte a mindennapos Mindszenty Magyar Iskolát, amikor 1974-ben megszűnt a Szt. István Iskola önállósága és öt különböző nemzetiségű katolikus iskola egyesítésével a püspökség körzeti iskolájává változott. A magyar tanulók létszáma lecsökkent, mert a szülők kivették gyermekeiket, hiszen ez már "nem a magyarok iskolája volt", hanem a püspökségé. 1976 tavaszán mindössze 11 tanulója volt a Mindszenty Magyar Iskolának. Ezért Ft. dr. Dunay Antal plébános úgy határozott, hogy össze kell fogni a Reformátusoknál 1975-ben újra alakult hétvégi iskolával, melyet Király Zoltánné Zsuzsa vezetett. A tanerők önkéntesek voltak és sok esetben nem vették komolyan feladatukat. Ft. dr. Dunay Antal kijelentette, hogy ha komoly és kitartó munkát várunk a tanerőktől, a befektetett lelkesedésért és időért megérdemelnek rendszeres tiszteletdíjat. Elgondolása jól bevált, még ha kis összegről is volt szó.

A Szt. István Egyházközség a Magyar Református Egyházközséggel karöltve 1976 őszén újjá szervezte az azóta is folyamatosan működő hétvégi magyar iskolát "Passaici Testvéregyházak Magyar Iskolája" néven átlag 50 tanulóval. Az anyagi alapot a katolikus egyház nyújtotta, a helységet a református egyház. A tanítás minden szombaton 9-1-ig folyik azóta is. A tanulók egyharmada lakik Passaic körzetében, míg a többséget távolabb eső helyekről hozzák be a szülők.

Az iskola 1983 végén átköltözött a Szt. István Egyházközség iskolájának tantermeibe. Mivel ettől kezdve a katolikus Egyház volt az egyedüli fenntartó, felvette a Szent István Magyar Iskola nevet. Amennyire csak lehet, az iskola igyekszik saját magát fenntartani vásárokkal, adományokkal, hogy minél kevesbé legyen az Egyház terhére.

A lelkiismeretes magyar nevelő munka azóta is folyik a magyarul beszélő gyermekek részére, akiket három éves koruktól kezdve vesznek fel. A tanulók koruknak és tudásuknak megfelelően átlagosan hat csoportban tanulnak. A tanrend magyar beszéd, írás, olvasás, fogalmazás, nyelvtan, történelem, irodalom, föld- és néprajz, ének. Évekig tanítottak kézügyességet, lányoknak hímzést. Az alsó osztályokban 1986-tól néptáncot tanított Kerkay Hajnalka (1968-1995) és Béla. Ez tanító és időhiány miatt 1995-ben abbamaradt, de 2001-ben dr. Magyar Ildikó és Papp Andrea újra beindították. Amikor az óvodások és a nagyobbak is színeznek, a minták mindig a magyar díszítő világból valók. 1985 óta minden évben rajpályázatot hirdet meg az iskola kötelező témával. Kiadott már több füzetet - pénzhiány miatt csak sajátmagunknak vagy alacsony példányszámban:

• 1979-ben Helyek történetek" címmel jelent meg (34 oldal), hét diák gyűjtőmunkája eredményeként, magyar helyi mondákat tartalmazó füzet. Többen lelkesedésükben még Magyarországra is írtak emiatt rokonaiknak.

• 1985-ben 20 oldalas füzet jelent meg Karácsonyi ünnepkör címen a magyar karácsonyi szokásokról. A füzetet a rajzpályázat díjnyertes rajzai díszítették.

• 1997-ben az iskolában végzett véleménykutatás eredményét Mit gondolok a magyar nyelvről címmel nyomtattuk ki.

• 1997 karácsonyára az iskola kiadott egy 85 oldalas füzetet Karácsonyi versek címmel, melyet diákjaink rajzai díszítenek. A füzet magyar költők 92 versét tartalmazza.• 1998-ban a tanév végén egy mese füzetet jelentetett meg az iskola Az én világom címmel (36 oldal), amely a tanulók képzeletvilágát mutatja be.

• 2000 májusában megjelent, hosszan tartó kutatás eredményeképpen, több magyar találmányt és 20 magyar feltaláló életét röviden bemuttó - magyar és angol nyelven - Magyar feltalálók, magyar találmányok című füzet (26 oldal). A fordítás a diákok munkája.

• 2001-ben ezt követte a második füzet Magyar feltalálók, magyar tudósok címmel (32 oldal). Először mindkét füzet csak 200 példányban jelent meg. Az elmúlt években a füzeteknek óriási sikere volt. Mindkettőből több mint 700 példány fogyott el az utánnyomással együtt.


• 2003 karácsonyán az iskola kiadásában megjelent Abóczkyné Rózsahegyi Marika Magyarok vagyunk mi is, komondorokról és más magyar kutyákról szóló 50 oldalas nagyméretű, sok fényképpel díszített füzete. Az elbeszélések mind igaz történetek és jelenleg olvasókönyvként használják az iskolában.

• Minden év végén - 1979 óta - az iskola munkájáról egy Emléklappal számol be Kerkayné Maczky Emese, aki 1978 karácsonya óta igazgatója az iskolának.

1976 óta huszonnyolcan tanítottak az iskolában: Angyal Nóra, Andreánszky Károly(+), Bányai Bíbor, Bányainé Csilla, Bartkó Júlia (ének), Bodnár Ágnes, Bodnár Tünde, Di Nonnoné Angéla, gróf Tiszáné Magda, Hegyiné Klára (14), Hegyi Klárika, Kappel Piroska, dr. Kerekes Judit, Kerkayné Emese (27), Kerkay Hajnalka(+), Kerkay Béla, Kertészné Anna (15), Királyné Zsuzsa, dr. Magyar Ildikó (tánc), Magyarné Judit, Marshall Tamás, Pándiné Erzsébet (13), Pándi Orsolya, Papp Andrea (tánc), Peténé Katalin, Pintérné Júlia, Ritterné Edit(+), Sándor István, Schachingerné Ildikó (19), Szabó Barna(+) (11), Szabó Barnáné Júlia, Szabó Edith, Tóthné Katalin, Vaskóné Ilona. A nevek után, a zárójelben levő számi jelzi, aki tíz évnél tovább tanított.

Említésre méltó a diákok jószívűsége és Magyarország iránti szeretete. 2000 februárjától szörnyű természeti csapások érték szeretett hazánkat. A Tisza halállományának kipusztulása ciánmérgezés következtében, a halászatból élő családok nyomorúsága és a többszörös árvízpusztítás mélyen megrendítette a magyar iskola tanulóit. Maguk a diákok indítványoztak gyűjtést egy sokgyermekes halászcsalád megsegítésére. Három hónap alatt fillérekből összegyűlt 231 dollár. Jószívű kis magyarjaink kezdeményezése a felnőttekre is hatott. 725 dollárt tudtunk 2000 nyarán tíz sokgyermekes halászcsalád között szétosztani. A megható köszönő levelek arra ösztökélték a diákokat, hogy ősszel ismét gyűjteni kezdték fillérjeiket és 2000 Karácsonyán 13 sokgyermekes halászcsaládnak juttathattunk szerény ajándékot, akiket nemcsak a halállomány elpusztulása, hanem a többszörös árvíz is kegyetlenül sújtott. Megható volt ez a csodálatos összefogás.

Az iskola ápolja hagyományainkat és a magyar haza iránti szeretetet. Hangsúlyt fektet a nemzeti ünnepeken való részvételre. A nagy magyar történelmi évfordulókról külön is megemlékezik. Minden évben bensőséges karácsonyi műsorral és évvégen két órás évzáró ünnepéllyel mutatja be, mit is tanultak az évfolyamán és hogy megérdemelje a magyarság bizalmát és támogatását. Az iskola aggódva ügyel a magyar nyelvre és igyekszik eleget tenni Mindszenty József hercegprímás úr figyelmeztetésének:

"Ne haljon el nyelveteken a magyar szó!"

Kerkay Emese, igazgató

 <  home top  /\ 

THE HUNGARIAN SCHOOL OF PASSAIC

Márai Sándor verse, 2001
Márai Sándor verse, 2001

Karácsonyi versek, 1997
Karácsonyi versek, 1997

Helyek történeket, 1979
Helyek történeket, 1979

A School Protecting the Hungarian Word

The City of Passaic in New Jersey is not only home to the American Hungarian Museum, but is also to other proud Hungarian institutions: Churches, founded over one hundred years ago (Roman Catholic, Reformed and Byzantine Rite) and a Hungarian Language School with a history of nearly one hundred years.


Since the mass immigration at the end of the 19th a century, large numbers of Hungarians settled in the Passaic area, because the textile industry offered work for many. Ever since before World War I, Hungarians organized schools for their children to teach them their rich heritage.

The first school was started by the Hungarian Reformed Church in form of Summer School before WWI. By 1920, 120 Catholic and Reformed children attended the School under the leadership of Rev. László Tegze. This school not only taught Hungarian to the children, but also helped the working parents by taking care of their young for eight weeks. The last Summer School was held in 1937.

St. Stephen R.C. Magyar Church opened its first Hungarian School in 1914. The Daughters of Divine Charity came from Hungary to the United States in October 1913. In January 1914 the sisters were already invited to St. Stephen's to teach religion and Hungarian language to the children of the parish. Eighty children turned up for religious instructions the first day. One of the first activities initiated by the sisters was the presentation of cultural evenings, in which the children performed, reciting verses, singing songs, dancing, and presenting plays and playlets of various kinds. These programs were presented in Hungarian language for the enjoyment of the parents and members of the parish. - The outbreak of World War I limited the number of sisters who were able to immigrate from Hungary, making it impossible to staff a regular school as planned. Even Hungarian classes became scarce.

From 1933 Hungarian classes were held regularly again. Hungarian nuns - Daughters of Divine Charity - taught every Saturday from 9-3. After World War II it became a bilingual Catechism School. It ceased to exist at the end of the 1940's.

In 1953, when many new Hungarian refugees arrived from Europe the Saturday Hungarian School was started again at St. Stephens under the leadership of the Hungarian Scout movement. Most of the teachers were scout leaders. In the fall of 1953 the Hungarian Scout Association started a two-year High School equivalency course for the 14-17 year old. The first graduation in Hungarian history, literature and geography was held in Passaic in 1955.

In 1954, under Rev. Imre Bertalan, the Hungarian Reformed Church also organized a Saturday Hungarian School of four classes. The school’s excellent choir was directed by the pastor himself. The school reached its peak in 1959 when Calvin Hall was built, when the names of the teachers and students were placed in the cornerstone. The school closed in 1967.

In 1958, Fr. János Gáspár opened the doors of the St. Stephen Hungarian Weekend School, which was sponsored by the Hungarian Holy Name Society.

In 1965, under Fr. Dr. Antal Dunay a significant and unique change took place. As a result of the untiring organizational work of Dr. András Pusztai the first Daily Hungarian School in the United States was established at St. Stephens in Passaic. Every day after school more then 100 Hungarian children stayed for another hour to learn their beautiful language and rich heritage. This extraordinary schooling lasted until 1976.

Before Christmas 1974, Mrs. Zoltán Király, wife of the new minister at the Hungarian Reformed Church, reorganized the Hungarian Saturday School, the immediate predecessor of the school still in existence.

In 1976, St. Stephens Parish and the Reformed Church joined forces and founded the Hungarian School of the Two Sister Churches. It operated at the Calvin Hall until the end of 1983 and then moved to the classrooms of St. Stephens School. As St. Stephen R.C. Magyar Church has become the only supporter of the school, it was renamed ST. STEPHEN HUNGARIAN SCHOOL. The children of Hungarian descent are educated and taught with great care every Saturday from 9-1. Their curriculum includes reading and writing in their mother tongue, Hungarian history, literature, geography, traditions, folklore and singing and dancing. Instilling the love for the country of their ancestors, the 1100-year-old Hungarian State, is the main goal of the school. The teachers of the school always keep in mind the words of Cardinal József Mindszenty: "Never allow the Hungarian word to die away from your lips."

Emese Kerkay, principal

 <  home top  /\ 

Magyar feltalálók II, 2001
Magyar feltalálók II, 2001
Magyar feltalálók I., 2000
Magyar feltalálók I., 2000
Emléklapok (2)
Emléklapok (2)
Emléklapok
Emléklapok
Magyarok vagyunk mi is, 2003
Magyarok vagyunk mi is, 2003
Az én világom, 1998
Az én világom, 1998

Pages: | 1 |


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás