AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2018 Február 23 (Péntek) - Alfréd, Jávorka névnapja Search for:

Content of this page:
    MÉZESKALÁCS
    HONEY-CAKE

MÉZESKALÁCS

Mézeskalácsszív - Honey Cake Heart
Mézeskalácsszív - Honey Cake Heart

Pólyásbaba - Baby
Pólyásbaba - Baby

Mézesbáb - Honey Cake
Mézesbáb - Honey Cake

A mézeskalács-készítés ősrégi eredetű mesterség, melynek emlékét megőrizte a vadmézgyűjtőt ábrázoló őskori barlangfestmény, az egyiptomi mézeslepény és a római cserépformák. A méz hosszú időn át pótolhatatlan volt, megbecsülése a belőle készített tésztára is átment ez ezért jelentőséget, helyenként misztikus erőt is tulajdonítottak neki. A méz királyi eledel volt. Kölnben ma is hagyomány a mézeskalács-készítés, mely valószínűleg Nagy Lajos királyunk idejében, Aachenba készülő magyar zarándokokkal került oda. A 16/17. században Nürnbergben lendült fel a formaalakítás művészi stílusa, ami egész Közép-Európában elterjedt. Ezért is következtetnek egyesek tévesen arra, hogy maga a mézeskalács készítés is nyugatról jött Magyarországra.


A magyar ősi méhész nemzet. Magyarország méhészetének 11. századi írott nyomai vannak. Egy 16. századi irat utal "mézes báb"-ra. Mai ismereteink szerint az első magyarországi mézeskalácsos-céh 1619-ben alakult Pozsonyban, de Kassa is mézeskalácsos központnak számított a 17. században.

A Magyarországon használt formák és díszítések sajátosan magyar jellegűek és nem nyugati eredetűek. A mézeskalács neve a Dunántúlon mézesbáb, Erdélyben tordai pogácsa. Ezek emberi alakra emlékeztetnek, és valószínűleg áldozati sütemények késői maradványai. Az ősi alakú pogácsák is az áldozati sütemények közé sorolhatók, főleg a Kézdivásárhelyen készült kerek, lapos székelypogácsák, és a szintén kerek debreceniek, amelyek a hamuban sült pogácsákra, bujdosásban sütött lepényalakú kenyerekre emlékeztetnek. Díszítésük egy része régi jelekből keletkezett.

A mézesbábos mesterség valóban a fafaragóművészet ágához tartozik. A bábosmester, rendszerint körtefából, maga faragta ki a mintákat vésővel vagy késsel 6-8 mm mélységre. Visszájáról, fordítva véste a mintát, hogy a velük kiszaggatott báb a helyes formát kapja. Ez a fajta faragás nagy ügyességet és biztos látást kívánt. A művészien kifaragott bábosvésetek, az úgynevezett ütőfák, meglepő szobrászkészségről tanúskodnak. Az ütőfák apáról fiúra öröklődtek és egy műhelyben olykor nagy számban halmozódtak fel sok-sok nemzedék alkotásai. A minták igen változatosak voltak. A legrégibb és legszebb ütőfák aprólékosan kifaragott reliefje vallásos jellegűek voltak. A vallásos tárgyúakat azzal magyarázzák, hogy egykor éppen úgy fogadalmi, áldozati, ünnepi tárgyak voltak, mint a viaszból, szintén a mézeskalácsos mesterek által készített offerek (latin, felajánlások). Ezek valószínűleg ünnepekkel, búcsújáró helyek szentjeinek életével álltak kapcsolatban.

Kedveltek voltak és egyre jobban elterjedtek azonban olyan mézesbábok, melyek pásztort, betyárt, huszárt, táncoló párt, pólyásbabát, bolond miskát, török basát, állatokat, felszerszámozott lovat, sőt politikusokat is ábrázoltak korahű öltözetben. Sorozatukból egész művelődéstörténeti gyűjtemény kerül ki. Egyik legkedveltebb forma a szív - mind a mai napig - melyen gyakran előfordult a 3-as és 8-as szám, aminek szimbolikus jelentősége a leány és legény összetartozása. Ma már múzeumokban őrzik a sok százra, de inkább több ezerre tehető művészien kifaragott ütőfát.

A mézeskalács tésztája főtt mézzel és cukorral kevert finom lisztből készül. Élesztőnek szénsavas ammoniumot kevernek a tésztába. A meggyúrt tésztát a belisztezett mintafába nyomkodták és amikor megszikkadt, lassú tűznél megsütötték.

Az ütőfával készült régi mézeskalácsok szépségét a kifaragott domborzat adta, egyéb díszítményre nem szorult. Ma már ritkán láthatók ezek a remekek. Jelenleg a formákat - szív, báb, huszár, ló, stb. - csak kivágják, befestik pirosra és színes cukorral, képpel, tükörrel díszítik. Ennek következtében művészeti jelentősége megszűnt.

A mézeskalácsos sátra azonban ma sem hiányozhat a vásárokról, búcsúkról. Változatlanul a gyerekek, barátok és szerelmesek közkedvelt és szeretettel őrzött vásárfia a mézesbáb.

Kerkay Emese

Forrás:

Domanovszky György, A magyar nép díszítőművészete I-II, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981

Győrffy István - Visky Károly, A magyarság tárgyi néprajza, I-II, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest

 <  home top  /\ 

HONEY-CAKE

Huszár
Huszár

Betyár - Outlaw
Betyár - Outlaw

"In most parts of Central Europe the honey-cake baker has been done in by the more sophisticated pastries provided by the sugar-baker. But small numbers of stubbornly traditional honey-cake bakers survive in Hungary, still kneading honey into their flour and still forcing the dough into hand-carved antique wooden molds. The thick, malleable dough retains the imprint of the design through the baking process. The cakes were the original predecessors of todays picture magazines and art reproduction books; in times past they were the only graphic art circulating among the common people. They were decorative, long lasting, and whenever one finally got tired of the picture, one had the pleasure of eating it." (Joseph Wechsberg, The Cooking of Vienna's Empire, Time Inc., New York, 1968)

The making of honey-cakes was known since ancient times. The round and flat form points to ancient pastry offerings. Hungarian pilgrims to Aachen probably introduced the craft of making honey-cakes in Germany at the time of Lajos the Great in the 14th century. In neighboring Köln honey-cakes are still made. In the 16th and 17th centuries a more elaborate style of molds was developed in Nürnberg (Germany), therefore it is suggested erroneously, that honey-cake baking came to Hungary from the West. The shapes and decoration of the honey-cake molds made in Hungary are typically Hungarian.

The craft of making honey-cakes belongs to the branch of woodcarving. The craftsmen themselves carved the designs in reverse, about 6-8 mm deep, into pear-wood. The carved honey-cake molds show a high degree of artistry. In earlier times they were of religious character, which also proves that they were used as offerings to particular saints on holidays or special occasions. Later, molds displaying herdsmen, outlaws, soldiers, dancing couples, babies, animals, horses in trappings and even politicians in clothing of the time became more popular. To this day the most favored shape is the heart. Some times the mystical numbers three and eight were carved into the mold, symbolizing the relationship between a girl and a young man.

Honey-cakes were made of boiled honey, sugar and flour. The dough was pressed into the carved mold, dried and baked. The carvings were so beautiful, that the cakes did not need any other decoration. Today the shapes are cut out of the dough, painted red and decorated with colored sugar, pictures and mirrors. They have no artistic value at all. The beautifully carved molds of earlier times are almost forgotten.

However, the honey-cake vendor is still a favorite at any fair in Hungary. His "merchandise", a small token of friendship and love, is a charming gift for anybody. And there will always be children and lovers who never cease to cherish his honey-cakes.

Emese Kerkay

 <  home top  /\ 

Ló - Horse
Ló - Horse
Mézeskalács-huszár - Horseman
Mézeskalács-huszár - Horseman
Bábsütő sodrófa (Somogy megye)
Bábsütő sodrófa (Somogy megye)
Vallásos báb - Religious Design
Vallásos báb - Religious Design
Debreceni lapos pogácsa - Flat Cake from Debrecen
Debreceni lapos pogácsa - Flat Cake from Debrecen
A mágusok Jézusnál - Adoration of the Magi
A mágusok Jézusnál - Adoration of the Magi

Pages: | 1 |


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás