AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2018 Február 23 (Péntek) - Alfréd, Jávorka névnapja Search for:

EGY GYERMEK - KÉT NYELV

Mielőtt angolul (illetve NEM anyanyelvén) szólna gyermekéhez, olvassa el ezt a tanulmányt!

Norma Joan Paul: CANADIAN SCENE

A nem angol nyelvű szülők közül sokan aggodalmaskodnak azon, hogy a kisebbségi nyelv milyen hatással van gyermekük iskolai előmenetelére. Ez a probléma természetesen nemcsak a szülőket foglalkoztatja, hanem a tanítókat, tanárokat is. A helyzet ugyanis az, hogy a nemzetiségi csoportok nyomás alatt vannak, hogy beilleszkedjenek a kanadai életbe, másrészt viszont nyilvánvaló, hogy más nyelvek és életkörülmények ismerete a gyermek számára nemcsak hasznos, hanem gyakran büszkeség forrása.

Az elmúlt másfél évtizedben szinte robbanásszerűen megnövekedett a kanadai iskolákban az eltérő anyanyelvű tanulók száma. Az Ontario Institute for Studies in Education alaposan tanulmányozta ezt a kérdést és nyilvánosságra hozta munkája eredményét. Mindenekelőtt azt az eddig "magától értetődőnek" tartott álláspontot cáfolta meg, mely szerint az idegen anyanyelv az angol megtanulása és általában a tanulás ártalmára van.

ENNEK ÉPPEN AZ ELLENKEZŐJE AZ IGAZ!

Azok, akik otthon, esetleg bizonyos mértékig az iskolában is más nyelven beszélnek, nagy többségükben az átlagnál jobb tanulók. Különösen azok, akik nemcsak az angolt, hanem anyanyelvüket is tökéletesen beszélik. Megállapították, hogy az ilyen gyerek fokozott elemzőképességgel rendelkezik, jobban érzik, tehát jobban is tudják a nyelvet, képzelőerejük javul, értelmességük gyorsan szélesedik.

Az analitikus képességet már önmagában is javítja, hogy a gyermek látja és érzi a különbségeket, ha kétnyelvű. Érdekes módon azt is megállapították, hogy az angolul és egy kisebbségi nyelven beszélők sokkal gyorsabban megtanulnak franciául, mint azok, akik csak egy nyelvet tudnak.

A nyelvészek most sürgetik az "etnik" szülőket- kellő időben határozzák el, hogy a gyermekükkel meg akarják-e tartatni az anyanyelvet. Ha a megtartás mellett határoznak, arra kell törekedniök, gyermekükkel

OTTHON KÖVETKEZETESEN AZ ANYANYELVEN BESZÉLJENEK.

Ott, ahol mindkét szülő kisebbségi nyelven beszél, ez tulajdonképpen könnyen megy. Már nehezebb ott, ahol a szülők nem egynyelvűek. De ott is megoldható. El kell határozni, hogy az angol-nyelvű szülő mindig angolul, az "etnik" nyelvű viszont mindig a saját nyelvén beszél a gyerekkel. Tudományosan megállapították, hogy már a kisgyermek is személyhez tudja kötni a nyelvet és - szinte önműködően - azon válaszol, amelyen hozzá szólnak.

A Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism már korábban szólott a kanadai társadalom többnyelvűségéből folyó előnyökről. Számos tartományban megengedi, sőt lehetővé teszi a törvény, hogy az iskolában, a tanítás egy részében, a hívatalos nyelvet félretegyék.

A másnyelvű tanítást nemzetiségi csoportok, iskolabizottságok mozdíthatják elő és máris sokezer gyermek tanul hetenként néhány órában anyanyelvén. Az 1979/80-as tanévben, Ontárioban, 75 ezer gyermek vett részt 44 különböző nyelven, az úgynevezett Heritage Languages Program-ban. Kulturális gazdagosát és tanulmányi előnyöket várnak ettől a programtól. Maguk a gyermekek is szívesen fogadják, mert bizonyára érzik, hogy szüleik nyelvének ismerete nemcsak előnyöket, hanem önérzet, sőt büszkeség forrása lehet.

(Megjelent: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1990. augusztus)

(Megjelent: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1990. augusztus)

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás