AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 15 (Péntek) - Valér névnapja Search for:

Content of this page:
    GYIRÁSZI MIHÁLY FESTŐMŰVÉSZ
    MIHÁLY GYIRÁSZI, PAINTER

GYIRÁSZI MIHÁLY FESTŐMŰVÉSZ

1994, Kiállítás - Exhibition
1994, Kiállítás - Exhibition

Nagymama - Grandmother
Nagymama - Grandmother

Gyirászi Mihály
Gyirászi Mihály

Gyirászi Mihály, festőművész, 1918. április 1-én a Szabolcs megyei Szakolyon született. Gyermekéveit Birin, Szabolcsban töltötte. Középiskolai tanulmányait Nagykállón végezte.

Már gyermekkorában vonzótta a rajz és festészet. 16 éves korában a szakolyi görög katolikus templom számáre egy oltárképet festett. Egyidejüleg egy szénnel készült portréjával díjat nyert. Két ízben, gimnazista és egyetemista korában is, ösztöndíjat kapott, mellyel két-két honapot tölthetett a Miskolci Művésztelepen, ahol tehetséges művészek gyűltek össze, hogy ki-ki a maga művészeti ágában ebben a különleges légkörben dolgozhasson.

Mint utolsó éves gimnazista kiállítást rendezett a nagykállói középiskolában, melyet Magyarország akkori közoktatásügyi miniszterének felesége, Keresztes Fischer Ferencné is meglátogatott és ettől kezdve nagy partfogója lett Gyirászinak. A kiállítás után a fiatal diák több megbízást kapott neves emberek arcképének megfestésére. Ebben az időben festette meg olajban Dudás Miklós görög katolikus püspök nagyméretű portréját is. 1940 nyarán legalább 7 portrét festett.

Az egész ország sajtója felfigyelt Gyirászira és a művészvilág legigéretesebb portré festőjének nevezte.

1940-ben megyei ösztöndíjjal folytathatta tanulmányait Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán.

1941-ben a Fővárosi Múzeum két festményét megvásárolta.

1942-ben Nyíregyházán az összes műve kiállításra került. A siker, úgy anyagilag mint erkölcsileg, nagy volt. Több festményét eladta ekkor. A sikernek azonban a haború véget vetett.

1942-45-ig katonai szolgálatot teljesített, először a tűzérségnél, majd mint haditudósító és festő.

1945-ben folytatta tanulmányait és 1948-ban végzett.

1947-ben egy olajfestményével díjat nyert az Akadémia egyik kiállításán.

Miután végzett, a Magyar Művészeti Bizottság Olasz- és Franciaország-i tanulmányútra javasolta, de a kommunista kormány nem adott Gyirászinak engedélyt az ország elhagyására.

A kommunizmus alatt nem festett többé arcképeket. Egyetlen komolyabb sikert könyvelhet el mindössze ebben az időben, amikor 1950-ben egy tájkép kiállításon dijat nyert Budakeszi című olajfestményével. Erről az állam levelezőlapot csináltatott, melyből százezer példányt eladtak.

Az 1956-os szabadságharc leverése után Svédországba menekült, ahol szabadon élhetett művészetének!

1965-ben telepedett le az Egyesült Államokban. Itt mind a mai napig sikeresen dolgozik mint festő. Számos kiállítása volt az ország minden részében és több kitüntetés tulajdonosa. Ahol kiállít, szinte mindig Gyirászinak itélik az első díjat. Legutóbb, 1993-ban, New Jersey állam tüntette ki.

 <  home top  /\ 

MIHÁLY GYIRÁSZI, PAINTER

A m&#369;vész családja - Drawings of the Artist's Family
A művész családja - Drawings of the Artist's Family

"Judith" - 1955 - The Artist's Wife -- A m&#369;vész felesége
"Judith" - 1955 - The Artist's Wife -- A művész felesége

Mihály Gyirászi was born in Szakoly, Hungary in 1918. Even as a child he was interested in drawing and painting. At the age of 16, he painted an altar picture for the Greek Catholic Church in Szakoly, and about the same time he won a prize with one of his charcoal portraits. As a high school student he received a scholarship to the Artist Camp at Miskolc for two months, where talented artists gathered together to work in their special fields.

During his senior year, he arranged an exhibition at his High School of Nagykálló, which was visited by the wife of Hungary's Commissioner of Education, Mrs. Ferenc Keresztes Fischer, who became an avid patron of Mr. Gyirászi after this exhibition.

Thereafter, the young student received many portrait orders from people in high positions. During the summer of 1940, he painted at least seven portraits, among them a large one in oil of Miklós Dudás, a bishop of the Greek Catholic Church.

The Hungarian national press began writing about him, calling him the new star and a great promise in the history of Hungarian fine art.

He received a county scholarship, with which he could continue his studies at the Academy of Fine Arts in Budapest in 1940. Already the following year the Metropolitan Museum of Art in Budapest purchased two of his works.

In 1942 he had an exhibition of his complete works at Nyíregyháza, which was followed by excellent moral and economic success as more of his paintings had been sold.

From October 1942 to October 1945, due to the war, his studies had been interrupted as the army enlisted him. In 1945 he was able to continue his studies at the Academy of Fine Arts and graduated in 1948.

In 1947 at an Academy exhibition he won a prize for one of his oil paintings

In 1948 the Art Council recommended him for a study journey to Italy and France, but the Communist Government did not give him permission to leave the country.

In the year of 1950 at a national landscape exhibition he won a prize with his oil painting, called Budakeszi. The state reproduced it and issued it in card form selling more than 100,000 samples of them.

After the Hungarian Revolution in 1956, he escaped to Sweden, and in 1965, he came to the United States to start a new and hopeful life. He has been painting ever since, winning his last award from the State of New Jersey in 1993. He had various exhibits in the USA. Some of these took place in New York City, among them one at the Carnegie International Center. He also exhibited in New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New York State, Delaware, Maryland, Virginia, Pennsylvania, Washington D.C.

"Cosa bella mortal passa e non d'arte." (Leonardo da Vinci)

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás