AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 17 (Vasárnap) - Lázár, Olimpia névnapja Search for:

Content of this page:
    NÉMETH NÁNDOR GRAFIKUS
    NÁNDOR NÉMETH GRAPHIC ARTIST

NÉMETH NÁNDOR GRAFIKUS

Önarckép - Self Portrait, 1962
Önarckép - Self Portrait, 1962

"A magyar emigrációs élet a kisgrafika tükrében"

Németh Nándor, az emigráció grafikusa, 1910-ben Újpesten született és iskoláit is ott végezte. Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolán Helbing Ferenc és Haranghy Jenő festő-grafikusművészek voltak a mesterei. Németh tehetsége már akkor feltünt. 1934-ben végzett.

Mint rangos művész könyvilusztrátorként dolgozott, mesefilmeket rajzolt, valamint kiállítások tervrajzait készítette el. 1935-től több ex librist készített, többek között Dr. Illyés S. László jelentős gyüjtőnek, akinek a magyar cserkészettel kapcsolatos működését örökítette meg.


A háborúban haditudósítóként szolgált. A Térképészeti Intézetnél is nagy hasznát vették grafikai tudásának. 1945-ben, mint annyi más hazafias magyar, ő is rákényszerült Magyarország elhagyására. 1947-ben feleségül veszi Pokorny Erzsébet rajztanárnőt. Ambergben, Regensburgban és Münchenben igyekezett grafikai tudását hasznosítani és abból megélni. New Yorkba 1950-ben vándorolt ki, ahol az Allen Wayne kiadó vállalatnál könyveket illusztrált, majd az Audio Film cégnél tanulmányi és mesefilmeket készített. Erre az időre esik széleskörű Ex libris munkássága.

Több mint 200 könyvjegyet rajzolt, melyek 1993-ban kerültek először, hiánytalanul, a közönség elé a passaici Amerikai Magyar Múzeum rendezésében. Jelentős közéleti személyiségeknek, mint Dr. Habsburg Ottó és Dr. Eckhardt Tíbor, készített Ex librist, ugyanakkor Nixon és Eisenhower elnökök is szívesen fogadták a kiváló magyar grafikus megemlékezését. Megörökítette ennek a kornak sok jelentős közéleti személyiségét. Elmondható, hogy tussal rajzolt ex libriseivel emigrációs történelmet mutatott be.

Nagyszerű technikai felkészültsége mellett hazafias és keresztény szemlélete kimagasló. Csodálatosan ráérzett és kifejezésre juttatta embertársai egyéniségét, kivánságait, lelkük rezdülését rajzain keresztül. A külföldi Magyar Cserkészszövetség 20 éves jubileumára készült füzet illusztrációját is ő végezte, amivel az emigráció talán egyik legszebb kiadványát hívta életre. A new yorki Szent István templom gyönyörű oltárképével örök emléket emelt nevének és művészetének.

Az Amerikai Magyar Múzeum féltve és gonddal őrzi Németh Nándor hagyatékának egy részét, mely dr. Lippóczy Miklós, a kisgrafika nagy szakértőjének és gyűjtőjének közvetítésével jutott a múzeum birtokába.

Németh Nándor alkotó kedvének csúcsán 1978. január 29-én tragikus hirtelenséggel - tűz áldozatként - húnyt el feleségével, Pokorny Erzsébettel együtt.

Emlékét őrizzük mint a magyar nemzeti emigráció grafikai krónikását.

 <  home top  /\ 

NÁNDOR NÉMETH GRAPHIC ARTIST

Önarckép - Self Portrait, 1947
Önarckép - Self Portrait, 1947

"The American Hungarian Community Reflected Through Ex Libris"

Graphic artist Nándor Németh was born in Ujpest, Hungary in 1910. At the Academy for Applied Arts his masters were Ferenc Helbing and Jenő Haranghy, both painters and graphic artists. His talent already surfaced at that time.

As a distinguished artist he worked as book illustrator, drew animated cartoons, and drafted the plans of exhibitions. He started to make bookplates from 1935 on, among others for collector Dr. László Illyés depicting his work connected to the Hungarian Boy Scout Movement.

During WW II, Németh was working as a war reporter and illustrator for the Cartography Institute. As many of his countrymen, he had to leave Hungary in 1945. In 1947, he married Erzsébet Pokorny, an art teacher, and tried to make a living as an illustrator in Amberg, Regensburg and München, Germany. He came to the United States in 1950, illustrating books at Allen Wayne Publishing Company. Later he made animated cartoons at Audio Film. At the same time he designed bookplates for important public personalities, as Dr. Otto von Habsburg, Dr. Tíbor Eckhardt, President Eisenhower and President Nixon. Németh immortalized many significant public figures of the Hungarian Community, 'writing the history' of the Hungarians in Exile with his drawings.

Németh designed over 200 bookplates using pen and ink. The American Hungarian Museum exhibited his complete life work for the first time in 1993. The Museum is proud owner of part of his estate, which was donated to the Museum by dr. Miklós Lippóczy a passionate collector of small graphic art. The exhibition was revealing Németh's love for small graphic designs.

His ex libris', drawn with excellent technique, are testimony to his Christian and Hungarian heritage. He designed the beautiful altar picture of St. Stephen's R.C. Church in New York, immortalizing with it his art and name.

Nándor Németh died tragically at the height of his creative life, together with his wife, Erzsébet Pokorny on January 29th, 1978.

We keep his memory as the graphic art historian of Hungarians in foreign lands.

 <  home top  /\ 

Fedőlap - Book Cover - Sz. A.
Fedőlap - Book Cover - Sz. A.
Ex Libris 8 - Szentföld
Ex Libris 8 - Szentföld
Ex Libris 7 -- Hiszek
Ex Libris 7 -- Hiszek
Ex Libris 6 -- Lippóczy
Ex Libris 6 -- Lippóczy
Ex Libris 5 -- Makay
Ex Libris 5 -- Makay
Ex Libris 4 - Kisbarnaki
Ex Libris 4 - Kisbarnaki
Ex Libris 3 -- Cserkész
Ex Libris 3 -- Cserkész
Ex Libris 2 -- Bodnár Gábor
Ex Libris 2 -- Bodnár Gábor
Ex Libris 1 - Joseph Cardinal Mindszenty
Ex Libris 1 - Joseph Cardinal Mindszenty

Pages: | 1 |


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás