AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 17 (Vasárnap) - Lázár, Olimpia névnapja Search for:

Content of this page:
    PETRY BÉLA ALBERT (1902 - 1996)
    BÉLA ALBERT PETRY (1902-1996)

PETRY BÉLA ALBERT (1902 - 1996)

Petry Béla önarcképe - Self Portrait
Petry Béla önarcképe - Self Portrait

Prometheus Hungaricus Transsilvaniae, 1982
Prometheus Hungaricus Transsilvaniae, 1982

Petry Béla Albert, grafikus, építész, egyetemi tanár, 1902. március 31-én született Erzsébetfalván, Erdélyben. "Régi Marosvásárhelyi református család fia. Apja, idősebb Béla végigküzdötte az első világháborút és ezalatt felesége újvári Hidegh Júlia nevelte hat gyermeküket. A fogékony kisfiú családjuk szentélyéből kapja izzó magyarságát, mély Isten-hitét, fajtája szeretetét és népe kultúrájának ismeretét. Ezzel az örökséggel indul el útjára. Szovátán van nyaralójuk és nyári vakációk alatt innen kiindulva járja be Erdélyt kerékpáron, elsősorban a három székely vármegyét. Útjai során ismerkedik meg ősi népművészetükkel, dalaikkal, meséikkel, rigmusaikkal, balladáikkal, hogy az úgy összegyűjtött szellemi kincstár egész életére kimeríthetetlen, kristálytiszta forrás legyen számára." (Fáy István: "Késői sirató, Petry Béla professzor emlékére", 1997)

Elemi és középiskoláit Erdélyben és Budapesten végezte. Rajztanári képesítést a budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1927-ben, építész oklevelet Bécsben az Építészeti Akadémián 1929-ben szerzett. Rómában és Münchenben képzőművészeti tanulmányokat folytatott.

A kisgrafikának már művészi tevékenységének kezdetétől elkötelezte magát. 1929-ben az Iparművészeti Társulat (Atheneum, Budapest) kiadásában jelent meg a ma ritkaságnak számító 100 Petry Exlibris. A nagy türelemmel, tudással és ízléssel elkészített miniatűr tollrajz sorozata országos sikert arat. Azóta sok száz lehelet-finomságú, nagy gonddal kidolgozott, szívhezszóló tusrajzot készített, melyeknek reprodukciói rendszeresen jelennek meg művészeti folyóiratokban. Számos kiállításon Magyarországon és külföldön egyaránt, gyönyörködhettek munkáiban akik értékelik a szépet és szeretik klasszikus rajzolási módját.


1930-36-ig rajzot és művészettörténelmet tanított a debreceni egyetemen, majd négy évig a Magyar Kir. Egyetemi Nyomda illusztrátora Budapesten. 1940-1945-ig a Magyar Kir. Honvédség Mérnökkarának kötelékében mint főhadnagy teljesített szolgálatot. Háború után, Münchenben, arcképfestő volt. 1946-ban feleségével, szécsényi Szendrey Margittal (Petőfi özvegyének dédunokahúga) és négy gyermekükkel kivándorolt az Egyesült Államokba. 1958-ig mint művészeti tervezű, acél- és rézmetsző dolgozott a United Publishing Companynál. 1960-67 között a bostoni Építészeti Központ professzora. 1960-ban jelenik meg angolul a nagy szakmai sikert jelentő könyve meg az Az egyiptomiak, máják és inkák összehasonlító építészete a bostoni építészeti központ terjesztésében. Évekig dolgozott két nagy bostoni vállalatnál és templomokat, kápolnákat (köztük a washingtoni Mária katedrális kápolnáit), kollégiumokat, könyvtárépületeket, iskolákat, bankokat, lakóházakat tervezett. 96 épület készült az USA-ban tervei alapján.

Amikor nyugalomba vonult, a napfényes Floridába költözött. Onnan indította útjára szebbnél szebb könyvjegyeit, melyek istenhitéről, érzékeny lelkületéről, humoráról, nagy művészi, kulturális és történelmi felkészültségéről és mindenekelőtt mély magyarságáról tanúskodnak. Rajzainak zöme a magyar népművészet, történelem és kultúra kiapadhatatlan forrásaiból táplálkozik. Ezenkívül mélyen megérzi annak a személynek lelkületét, aki részére az ex libris-t rajzolja. Petry Béla készítette az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh által kiadott Válogatott magyar népmesék (Astor Park, 1972) illusztrációit, melyek a mesék tökéletes átélését sugározzák.

Nagyalakú rajzos mappái  Az én könyvem, 1980 - Petry Béla Szívekbe rajzolt meséi, 1983 - Árpádházi magyar szentek, 1988 - Tilinkó meséje, 1992 - szintén nagy sikert arattak a szépet szeretők körében. Rajzaihoz a verses szövegeket is mindig maga írta illetve költötte.


Figyelemreméltók az anatómiailag tökéletes ember- és állatalak ábrázolásai, úgyszintén nagy mestere a finom, kifejezésteli arc-rajzoknak. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a sokfajta írásnak betűit, amelyek grafikáinak szerves részét képezik, mindenkor sajátmaga rajzolja. 90 éves koráig megállás nélkül dolgozik. Amikor 1993-ban meghalt felesége, múzsája és "élete értelme", egyszerre összeomlott, szemei elgyengültek és már csak ritkán rajzolt.

A passaici Amerikai Magyar Múzeum 1984-ben és 1995-ben rendezett Petry Bélának kiállítást. Két csodálatos rajza jelent meg lap formájában a Magyar Múzeum kiadásában: Matyóföldi betlehemesek, és Patrona Hungariae. Több múzeum báli meghívót tervezett és a mindennap reá emlékeztető, minden múzeumi kiadványon szereplő "tulipános ismertető jegyünk" is Petry Béla rajza. Utoljára - 1994 végén - küldött rajzos üdvözletében a 92 éves Petry Béla, nagy szomorúságában sem tudja eltitkolni a még mindig felcsillanó, mély humorát...

1996. novemberében, 94 éves korában, követte szeretett feleségét és megtért teremtőjéhez. Az Amerikai Magyar Múzeum végtelen hálával tartozik Petry Bélának, aki még életében eljuttatta hagyatékának egy részét, a csodálatos, mély magyarságról tanúskodó, lehelet finom rajzait. Lelkünk legmélyéhez szóló művészete, a legtisztább forrásból, magyar ősgyökeréből merített művészete azonban velünk marad.

Kerkay Emese

 <  home top  /\ 

BÉLA ALBERT PETRY (1902-1996)

Petry Béla Albert
Petry Béla Albert

Béla Albert Petry, graphic artist, architect, professor of art and architecture, was born at Erzsébetfalva, Hungary, in 1902. He completed his education at the Academy of Fine Arts in Budapest, Architectural Academy of Vienna, Academy of Fine Arts in Rome and at the Munich-Kunstakademie. During his life, he has undertaken many artistic activities. He taught art at the University of Debrecen, Hungary (1930-36), was an illustrator at the Hungarian Royal University Press, Budapest (1936-40), 1st Lieutenant with the Royal Hungarian Military Engineer Corps (1940-45), portrait painter in Munich, Germany (1945-46), art and architect designer in Worchester and Boston, professor of architecture at the Boston Architect Center (1960-67), consultant engineer also in Boston. The 96 buildings in the USA, designed by Professor Petry, include churches, chapels, libraries, schools, banks and other commercial buildings. He also illustrated several books, the most enchanting being Hungarian Folk Tales (Astor Park, 1972). His thesis, Monumental Architecture - Mayas - Incas - Egyptians, (1960) also contains his illustrations. However, his never-ending commitment to the small graphic art has to be emphasized. As a bookplate designer he is well known and honored all over the world. He has been dedicated to this art form since the early 1920's. Some of his bookplates 100 Ex Libris by Petry (Atheneum, Budapest) were already published in 1929.

His bookplates are testimony to his faith, sensitivity, spirituality, humor, wide historical, cultural and artistic knowledge, but not least to his devotion to his Hungarian heritage. Many of these miniature masterworks are rooted deeply in Hungarian folkart, history and traditions. "Perfect knowledge of drawing characterizes his graphic art - human/animal anatomy; perspective and shadow construction; excellent line handling; in figures perfect movement; in faces eloquent expression; bold handling of likeness in portraits; experienced skill in handling all applied objects, to the smallest detail" - writes Prof. Alexander Book, art historian, about the work of Petry. This excellent artist is also poetically inclined, as the texts/poems, which are often an integral part of his designs are written by himself.

It also has to be mentioned that Prof. Petry draws all the used lettering by hand, and designs them in all historical styles to suit the illustration. Jose Vicente de Bragança has characterized Petry’s ex libris best: "...it is a source of spiritual comfort to admire Petry's bookplates. They show strength, vitality, personality, and most of all they add evidence of a natural creative talent. ... Furthermore, his creations do not betray the true spirit and purpose of the bookplate. Created to be stuck in a book denoting ownership and enriching it with a manifestation of art. ... His creations are not hurried pieces destined to an anonymous owner whose name will be added after selection. On the very contrary, they are the happy wedding between the owner's ideas and the artist's interpretation."

The American Hungarian Museum is proud to be able to present, for the second time, the masterful, classical graphic designs by professor Petry to all who love beauty. A year ago, at the age of 92 he sent us his last sad, but humorous greeting card. Since then he lost his eyesight and is not able to dray anymore. With the 1995 exhibit the Museum expressed its great respect, gratitude and love for the 93 year old Master. Professor Petry drew the Museum’s "tulip" logo. (1995)

P.S. Professor Béla Petry passed away in November 1996. But his art and memory will always be with us.

Emese Kerkay

 <  home top  /\ 

A tilinkó meséje
A tilinkó meséje
Székely ősmesék - fedőlap -- Ancient Fairytales
Székely ősmesék - fedőlap -- Ancient Fairytales
Enyém a tilinkó...
Enyém a tilinkó...
Tünder röppent erre... - 1983 -
Tünder röppent erre... - 1983 -
A tilinkó meséje - fedőlap  -1992-
A tilinkó meséje - fedőlap -1992-
Hess madár - Ancient Fairytale - 1945
Hess madár - Ancient Fairytale - 1945
Tündérkirálylány látása - Ancient Fairytale - 1973
Tündérkirálylány látása - Ancient Fairytale - 1973
Tündérkirályasszony - Ancient Fairytale - 1957
Tündérkirályasszony - Ancient Fairytale - 1957
Báli meghívó - Ball Invitation - 1994
Báli meghívó - Ball Invitation - 1994
Báli meghívó - Ball Invitation - 1996
Báli meghívó - Ball Invitation - 1996
Petry család cimere - Coat of Arms
Petry család cimere - Coat of Arms
Szendrey család cimere - Coat of Arms
Szendrey család cimere - Coat of Arms
gróf Wass Albert cimere - Coat of Arms of Count Albert Wass de Czege
gróf Wass Albert cimere - Coat of Arms of Count Albert Wass de Czege
Karácsonyi üdvözlet - Christmas Greetings
Karácsonyi üdvözlet - Christmas Greetings
Évfordulók - Anniversaries
Évfordulók - Anniversaries

Pages: | 1 | 2 |


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás