AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 15 (Péntek) - Valér névnapja Search for:

ELŐRE A MAGYAR HAZA VÉDELMÉRE

Erdély 1942
Erdély 1942

(1942. pünkösdjén, ismét gyász borult a nemrégen szabadult erdélyi magyarságra. A lakosság színe java ment az orosz frontra harcolni és meghalni. GÁL IBOLYKA katona-búcsúztatójából kicseng az elválás szomorúsága, a szeretet de legfőképpen az aggodás Csíkszereda fiaiért.)

Hosszú, hideg tél után, fázós lélekkel vártuk a tavasz ébredését. Türelmetlenségünkben már az első napsugaraknak azt hittük, hogy itt van, de örömünk hamar búra vált, mert a Hargita újra, meg újra megrázta ezüstös fejét és nem engedte, hogy a természet tavaszi pompába öltözzön. S mikor már azt hittük, hogy sohasem lesz az idén tavaszunk, akkor egyik napról a másikra kibomlottak a rügyek, nyílni kezdtek a virágok a Hargita alján, ragyogó zöld lett az erdő, mező. Havasaink dalos ajkú, szorgalmas népe felszabadult lélekkel, újjongva hirdette, itt a tavasz.

Ilyen nagyon hosszú, nehéz tél volt nekünk erdélyi magyaroknak az elmúlt idő. Akkor is sokszor hittük, hogy itt a felszabadulás tavasza, de örömünk korai volt, mert nagyon sokat kellett még erre várnunk. Vártunk, hittünk, reménykedtünk. S egy szép nyári napon, reményünk beteljesedett. Alig másfél esztendeje, mikor határtalan örömmel, boldogságtól könnyes szemmel fogadtuk katonáinkat, kik a legelső Magyar Honvéd parancsára elhozták nekünk a sokat siratott szabadságot.

Azóta sok minden történt a nagy világban. A muszka rém megint rázni kezdte a lélekharangot Európa kultúrája felett. Elhangzott a legfelsőbb Hadúr parancsa: előre a magyar haza védelmére, a magyar jövő megteremtésére, biztosítására. S honvédeink újra hadba szálltak, hogy meghozzák nekünk a magyar feltámadás tavaszát.

Szép május havában indultok a nagy útra kedves testvéreink, itthagyva minket, mert hív benneteket a magyar élni akarás, a férfi áldozat készsége, a katona vitézsége. Mennetek kell azok életéért, boldogságáért, kiket a legjobban szerettek. Útravalónak vigyétek magatokkal a mi soha nem szűnő szeretetünket, értetek való aggódásunkat s azt a hitet, hogy itthon újra találkozunk.

Tudjuk, hogy nem hiába harcoltok, mert nem lehet az, hogy egy annyit vérzett, oly sokat szenvedett, a múlt idegen hibáiért annyiszor vezekelt nagyszerű nép öntudatos áldozata ne hozza meg a sikert. Nem lehet, hogy az Isten ne segítené azokat, kik az ő szent nevében, az ő szent akaratából szállnak hadba. Nem lehet, hogy a magyar akarat, áldozatkészség ne hozná meg a várva várt győzelmet. Éppen ezért könnyeitek, melyek itt csillognak szemeitekben, nem a fájdalom, hanem az öröm könnyei kell hogy legyenek. A harctér ezer veszélye között őrködik felettetek az itthon maradottak hálás szeretete, a kis család felett a magyar együttérzés gondolata és készséges segítő keze. Őrködik felettetek a magyar nők buzgó imája.

Nem veszünk fájdalmas búcsút tőletek, mert meg van a reményünk a viszontlátásra. A honvéd búcsúja nem reménytelen, a honvéd búcsúja örömteljes, a viszontlátás édes öröme hatja át minden vitéz lelkét.

A ti feladatotok nehezebb és áldozatosabb s mi a magunk könnyebb kötelességteljesítése mellett imádsággal kisérjük minden lépéseteket.

Holnap pünkösd szombatja, a csíksomlyói segítő Szűz, Magyarország Védasszonya vár bennünket. Hányszor, de hányszor borultunk a lábához az elmúlt nehéz esztendőkben, kérve, hogy segítő kezét sohase vegye le rólunk. Mennyi bizalmat merítettünk az ő közbenjárásából, hányszor volt vígaszunk a kétségbeesésben. Most ismét hív, vár bennünket s mi székely lányok, asszonyok újra oda sereglünk a Szűz anyához, Jézus nevét rebegjük s mikor ezer meg ezer ajakról száll a fajdalmakban, szenvedésekben megtisztult lelkekből a régi Mária ének: Szép Szűz Mária, könyörögj érettünk, akkor is reátok gondolunk az értünk küzdőkre, kiket nem marasztalunk, hanem küldünk, menjetek, védjétek meg árva hazánkat, hozzatok dicsőséget a magyar fegyvereknek. Értetek imádkozunk, hogy jöjjetek minél hamarabb vissza, hogy még az új tavasz ébredése előtt dallal, virággal fogadhassunk, hogy együtt építhessük a közös, boldog, minden magyart testvérként egyesítő jövőt. A jó Isten óvjon, segítsen őrizzen mindnyájatokat. A boldog viszontlátásra.

Képek forrása:

Erdélyünk és honvédségünk, Történelmi eseménysorozat képekkel, szerkesztette
vitéz Rózsás József őrnagy, dr. vitéz Béry László és mások közreműködésével,
A Vitézi Rend Zrinyi csoportjának kiadása, Budapest, 1941

 <  home top  /\ 

A székely ezredek eskütétele az Országház előtti téren, Budapest 1919
A székely ezredek eskütétele az Országház előtti téren, Budapest 1919
A székely hadosztály egy osztaga átkel a folyón, Erdély 1919
A székely hadosztály egy osztaga átkel a folyón, Erdély 1919
A székely hadosztály Tory-százada, 1919
A székely hadosztály Tory-százada, 1919
I. hadsereg, Kézdivásárhely, 1917
I. hadsereg, Kézdivásárhely, 1917
Székely vadász népfelkelők, 1916
Székely vadász népfelkelők, 1916
Magyar katonák, 1940
Magyar katonák, 1940
Lovas katonák, 1940
Lovas katonák, 1940
Menetkész az egészségügyi oszlop
Menetkész az egészségügyi oszlop
Magyar honvédek, 1940
Magyar honvédek, 1940

Pages: | 1 |


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás