AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 15 (Péntek) - Valér névnapja Search for:

Folklór, Népművészet, Népies művészet

Kalauz a magyar népművészethez

Tarján Gábor (1)
Tarján Gábor (1)


“Egy nemzet művészete akkor rendelkezik egészséges gyökerekkel, ha hordozza a néphagyomány jellegzetességeit, értékvilágát. A 19. század, a néphagyományok felfedezése óta világjelenség a folklór iránti érdeklődés. Nemcsak a helyi kulturális hagyomány, hanem távolabbi, sőt az egzotikus népek folklórja is erős hatást gyakoroltak a művészeti életre. Ez a jelenség a globalizáció időszakában különösen felerősödött. Ugyanakkor azt is tapasztalni, hogy a különböző forrásból származó elemek keveredése elszíntelenedéshez, elszürküléshez vezet. Ezért fontos feladat népművészetünk értékeinek életben tartása, jellegzetességeinek megismertetése, hogy ne olvadjon bele a világot átfogó tömegkultúra jellegtelenségébe; hanem színeit, stílusát, jelképeit megőrizve képviselje ázsiai gyökereit és az ezeréves európaiságot...”

Tarján Gábor (2)
Tarján Gábor (2)


Ezekkel a gondolatokkal bocsátja útjára munkáját a szerző, amelynek megjelenését időszerűvé teszi, hogy hosszú ideje nem szerepel a könyvpiacon jelentősebbnek számító kötet a magyar népművészetről. A frissen megjelent könyv nemcsak ezt a hiányt kívánja pótolni, hanem más feladatokat is betölt. A Nemzeti Tankönyvkiadó Universitas Főszerkesztőségének gondozásában megjelent mű az 1991-es, hasonló témájú főiskolai tankönyv lényegesen átdolgozott, másfélszeresére bővített, teljesen új redakciója. Az új kiadás egyetemi tankönyvnek készült, s e témában először lát napvilágot a népművészet valamennyi területén jól eligazító, gazdagon illusztrált tananyag. Egyúttal – tájékozottabb olvasóréteg számára – a témában eligazító kalauz szerepét is betöltheti. Ki kell emelni a kötet néhány jellegzetességét. A népművészettel foglalkozó szakirodalomban ritkaságnak számít, hogy a népi kultúra esztétikai értékeit a folklór egészének vetületében tárgyalják, valamint – az esztétikai megközelítés mellett – a téma jelképtani, történeti és regionális szempontból is vizsgálat alá kerül. Mindezt kiegészíti a különböző tárgycsoportjainak leíró, néprajzi szempontú ismertetése. Újszerűnek számít a népművészet legújabbkori jelenségei, a folklórizmus hullámainak részletes bemutatása is.
Az elméleti jellegű fejezeteket rendkívül gazdag illusztrációs anyag teszi teljessé. A most megjelent mű tulajdonképpen a magyar népművészet vadonatúj képes albumának is számít. Több, mint 350 színes fotó – amelynek legnagyobb része ebben a kötetben került először publikálásra – a közelmúlt magyar népművészetének teljeskörű bemutatására törekszik.

Tarján Gábor (3)
Tarján Gábor (3)


A kötet szerzője eddigi munkássága során a néprajz és népművészet kutatás több területén gyűjtött tapasztalatokat. Főleg a népi mesterségek, a házbelső, az építkezés számít szakterületének, de behatóan foglalkozott a magyarság különböző etnikai csoportjainak életmódjával, a tradicionális közösségek alakulásával, változásaival. Foglalkoztatják a határon túli magyarság kérdései; az utóbbi években az amerikai magyarság körében folytatott hosszabb tanulmányokat. Csaknem két évtizede a felsőoktatásban dolgozik; a 80-as évek közepétől az Iparművészeti Főiskolán, az elmúlt években a Képzőművészeti Egyetemen tanít néprajzot, népművészetet és kulturális antropológiát.
A szerző tevékenyen foglalkozik a kulturális örökség megőrzésének kérdéseivel, mert – meggyőződése szerint – minden nemzedék kötelessége az elődök értékes hagyományainak fenntartása és továbbfolytatása

Tarján Gábor  (4)
Tarján Gábor (4)


A könyv megrendelhető a Gaborttt@aol.com drótposta címen

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás