AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 15 (Péntek) - Valér névnapja Search for:

Content of this page:
    ÚGY BÁNIK VELE, MINT A HÍMESTOJÁSSAL!
    "HANDLED LIKE A HÍMESTOJÁS" (Easter Egg)

ÚGY BÁNIK VELE, MINT A HÍMESTOJÁSSAL!

tojás legény
tojás legény

tojás leány
tojás leány

Akivel vagy amivel "úgy bánnak, mint a hímestojással", azzal tudvalevően nagy kímélettel, nagyon vigyázva, szerfelett óvatosan bánnak. Eléggé gyakran hallani a szóláshasonlatunknak ezt a változatát is: "Úgy vigyáz rá, mint a hímestojásra".
Szólásunk, illetőleg ennek hímestojás eleme tudvalevően a húsvéti locsolkodás szokásához kapcsolódik. Mind maga a húsvéti locsolás, mind pedig az, hogy a locsoló legényeket festett és mintásra karcolt vagy pedig csak egyszínűre, főleg pirosra festett tojással ajándékozzák meg, igen régi szokás. A locsolás a hajdani pogánykori termékenységet varázsló vízbe vetésből, vízbe merítésből szelidült illatos vízzel való behintéssé. De még századunk elején (20. század) - különösen a tanyavilágban, és néhol faluhelyen is - a kútnál locsolták meg a lányokat, úgy, hogy vödörből öntötték rájuk a vizet.
Ugyancsak a kereszténység előtti időkbe nyúlik vissza az a szokás is, hogy a locsolkodóknak hímes tojást adnak ajándékba. A ma már leginkább csak ebben a kapcsolatban élő hímes szavunk a régi "dísz, díszítmény" jelentésű hím főnévnek, a hímez ige alapszavának a származéka. A hímet vagy írást karcolják vagy olyanféle írókával festik az előzőleg rendszerint hagymahéjjel megpirosított tojásra, amilyen írókát a fazekasok használnak. A hímestojás-készítés olyan régi szokás hazánk területén, hogy - Móra Ferenc Szeged vidéki ásatásai nyomán - már egy hun-avar sírból is került elő karcolt díszítésű tojáshéj.
Miért szoktak a hímestojással olyan óvatosan, olyan vigyázva bánni, hogy ebből szóláshasonlat alakult? Ennek vagy egyszerűen csak az a magyarázata, hogy még a közönséges tojásra is vigyázni kell, hogy el ne törjön, mennyivel inkább megérdemli az ajándékba kapott, szobadísznek is felhasználható hímestojás, hogy óvatosan bánjanak vele. Meglehet azonban az is, hogy szólásunk még abban az időben keletkezett, amikor jelképnek tekintették a húsvéti tojást: a szaporodás, az élet szimbolumát látták benne. Ennek az emlékét őrzi az a népszokás is, amit egyes vidékeken "kokányolásnak" hívnak, és aminek az a lényege, hogy a gyermekek összeütik hímestojásaikat, hogy meglássák, kié marad épen. Akinek összetörik a húsvéti tojása, az a vesztes a játékban, és azt kicsúfolják, kinevetik társai. Érthető hát, ha a régi fiatalok, akik még ismerték ennek a szólásnak a babonás hiedelmekben gyökerező eredetét, külön jelentőséget tulajdonítottak az ajándékba kapott és a termékenységet jelképező hímestojásnak.

(Forrás: O. Nagy Gábor: "Mi fán terem?", Gondolat Kiadó, Budapest, 1979)

 <  home top  /\ 

"HANDLED LIKE A HÍMESTOJÁS" (Easter Egg)

(Úgy bánik vele, mint a hímestojással)

When one handles somebody or something like a hímestojás it means that the person takes absolutely good care of that somebody or something. Frequently we also hear a variation of the above saying: "takes care of him/her/it as if it were a hímestojás.
The decorated egg is knowingly connected with the custom of water plunging on Easter Monday. LOCSOLÁS - dousing with water - is a very old custom. In pagan times dousing girls with water was a magical fertility act. Today young men sprinkle the girls and ladies with scented water or rose water (cologne). But at the beginning of this century (20th century), especially in the villages and on the farmlands, the girls were showered with water by the bucket full at the wells. The girls rewarded the young men in return with painted, written, scratch-carved or just plain red eggs.
The custom of giving decorated eggs to the boys and young men for the locsolás reaches back to the times before Christianity. Our word hímes comes from the noun hím, which is an old Hungarian word for the decor, beauty, embellishment, and the male gender; it is also the basic word for the verb hímez, which means to embroider, decorate, embellish. The eggs are decorated by the scratch-carve technique or with a scriber (gicce, íróka), which is similar to the slip trailer used by potters. The custom of egg decorating is very old in our country. (Ferenc Móra, a writer and museologist found a scratch-carved eggshell in a HUN-AVAR grave near Szeged - Hun-Avar period ca. 400-700 A.D. )
How did a saying evolve from the custom of handling hímestojás with such care and caution? A simple explanation could be the fact that even an ordinary egg must be handled delicately so that it does not break. So much more does a beautiful hímestojás deserve the gentle handling and attention of its owner.
It is also feasible that our saying originated in those times when the easter (decorated) egg symbolized procreativity and life. This symbolic memory is preserved in the folk custom of kokányolás, where in certain regions of Hungary children played a game with the hímestojások (decorated eggs). They would tap their eggs together to see whose egg would stay intact. The one whose egg broke was the loser in the game, and the others made fun of him. It is understandable that the youngsters of earlier times, who knew the superstitious root of this saying, took extraordinary care of the decorated egg, which they received as a symbol of fertility and life.

Emese Kerkay

(Source: Gábor O. Nagy, "Mi fán terem?" Gondolat Kiadó, Budapest, 1979.)

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás