AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2018 Február 21 (Szerda) - Eleonóra névnapja Search for:

Content of this page:
    FESZTY ÁRPÁD: A MAGYAROK BEJÖVETELE
    THE FESZTY PANORAMA PAINTING

FESZTY ÁRPÁD: A MAGYAROK BEJÖVETELE

Feszty körkép 1
Feszty körkép 1

A KÖRKÉP TÖRTÉNETE.

A Feszty-Körkép őseinknek a Kárpátmedencébe való visszatérését ábrázolja.

A körkép, - a panorámafestészet - külön műfaj. A mozi és a televizió elődje. Gyökerei közel 2000 évre a klasszikus Róma korába nyúlnak vissza. Majd a reneszánsz idején újjászületik és népszerűsége azóta is tart. A műélvezőt egy kör alakú festmény közepébe helyezi, melynek a néző lábától a festményig húzódó épített előtere fokozza az optikai csalódást. Feszty Árpád "A magyarok bejövetele" c. körképe kiemelkedett kortársai közül, melyekből mindössze húszegynéhány, különböző művészi értékű, maradt fenn.

Feszty Árpád, tehetséges festőművész (1856-1914), párizsi tanulmányútján, 1890-ben látott egy napoleoni csatát megörökítő óriás panorámafestményt és ennek hatására elhatározta, hogy hasonló méretű körképen megörökíti a özönvíz történetét. Apósa, a romantikus író, Jókai Mór fantáziáját megkapta az ötlet, de a Honfoglalás megfestésére ösztönözte vejét. Különleges időszaka volt ez történelmünknek, hiszen ekkor készült a magyar nemzet a honalapítás ezredik évfordulójának megünneplésére. A sugárúti paloták között az úttest alatt már lefektették a szenzáció számba menő földalatti sínpárjait. A Hősök terén szoborcsarnok készült. Mindenütt az egész országban maradandót, a nemzeti emlékezethez méltót alkottak. Árpád és vezérei, a hősi múlt képi megörökítése jól illett az évforduló hangulatához. Így természetes, hogy a nagyszabású vállalkozáshoz megkapta a kellő támogatást. A főváros adott területet a képet befogadó körcsarnok részére, melyet bátyja, Feszty Gyula építész tervezett és épített fel rekord idő alatt. A pénzügyi alapokat biztosító részvénytársaságot is ő alapította.

Feszty hitelesen akarta ábrázolni a nagy történelmi eseményt. Időt, fáradságot, anyagi áldozatot nem kímélve kezdett hozzá az előkészületekhez. Történelmi tanulmányokat folytatott, könvtárakban kutatott, orosz tudósokkal levelezett, tanulmányozta az ősi, közép-ázsiai fegyverzetet, ruházatot, Kis-Ázsiából hozatott képeket, ruhákat, az országos néprajzi gyűjtemény adatait is összegezte, fényképezett földvárakat, készített olaj-, pasztell- és szénvázlatokat. A táj képének hiteles rögzítésére 1892-ben elutazott a Vereckei szoroshoz terepszemlére, helyszíni vázlatok készítésére. A festőt három társa, Ujvári Ignác, Spányi Béla és Mednyánszky László kísérte el. A Vereckei-hágó nyugati lábánál fekvő Volóci-völgyben egy dombocskán négyoldalú veranda szerű faházikót építettek. Ennek ablakaiból rajzolták le a körbevevő tájat, a Szolyvai-havasokat, Munkács hegyét, a Latorca völgyét, s keleten a Vereckei-lejtőt. A négy kartont összeragasztva szemük elé tárult az a táj, melyet - 1000 év előtti állapotába visszaképzelve - Feszty fantáziája közel 2000 alakkal népesített be.

A Vereckei-hágónál készített vázlatot vetítették a hatalmas 120 méter hosszú és 14,5 méter széles vászonra. A 1725 négyzetméter kiterjedésű alkotáshoz 10 mázsa (1000 kg) festéket használtak fel.

A fővárossal kötött szerződés értelmében két év alatt kellett megfesteni és felállítani a képet. A szűkre szabott idő nyomasztóan sürgette a munkálatokat. Mire Belgiumból megérkezett a különleges 8 méter szélesre szőtt vászon, a tartószerkezet már készen állott, amire összevarrva körbe felfüggesztették a hatalmas anyagot. Amikor Feszty felesége, Jókai Róza, aki maga is festőakadémiát végzett, meglátta az óriási felületet, megrémült a férjére váró iszonyatosan nagy munka gondolatától és ájultan rogyott össze. Csak a háttér - égbolt és felhők - megfestése két hónapig tartott. Ezt az emberfeletti munkát Feszty egymaga végezte, megadva ezzel a kép különleges hangulatát. Ezenkívül ő festette a dombtetőn álló vezérek csoportját, és Árpád alakjában saját arcképét örökítette meg. A szekereket, az ökröket, az előtérnek szikláit is Feszty festette. Többemeletes munkaállványokon dolgoztak, melyeket vasuti síneken lehetett körbegördíteni a vászon előtt.

Mivel fizikai lehetetlenség lett volna egymagának megfesteni az egész felületet, munkatársakat választott maga mellé. Több mint 20 művész dolgozott a képen. Ujváry, Mednyánszky, Spányi Béla, Olgyay Ferenc a háttér tájakat vállalták. A fergeteges lovasroham megjelenítésének Vágó Pál volt a mestere. Fesztyné Jókai Róza a halott alakokat festette meg - és rengeteg feketekávét főzött. A fáradt művészek végkimerülésig, éjjel nappal dolgoztak és Dankó Pista és zenekara vidította őket, hogy el ne aludjanak az állványokon. A korabeli sajtó folyamatosan tudósította az ország népét az eseményekről, és számos anekdóta szállt szájról szájra a fáradt művészcsoportról. Az utolsó hónapban készült el az előtér. Nagy szenzációnak számított az a technikai újdonság, hogy a Latorca forrásából igazi víz csobogott.

1894. május 12-én, Pünkösdkor volt a megnyitás nagy napja. Május 13-án adták át a nagyközönségnek. A sajtó elragadtatással írt az ezeréves évforduló nyitányának számító eseményről. Ámulva nézte a tömeg a hatalmas térhatású festményt, a vezéreket, a lovasrohamot, a fehér ló feláldozását, a táborvezért, a nőrablást és a családok lenyűgöző bevonulását. Ezt a hat fő jelenetet illesztette Feszty úgy a tájba, hogy az összekötő tájelemek folyamatossá teszik a látványt. Óriási sikere lett a körképnek nem csak Magyarországon, de a századvégi londoni világkiállításon is csodájára jártak.

1909-ben tért vissza európai útjáról a körkép, de új otthont kapott, mert a régit lebontották és helyébe építették a Szépművészeti Múzeumot. Budapest ostroma alatt, 1944-ben bombatalálat érte az épületet és a kép kétharmad része elégett. A maradék évekig hányódott különböző raktárakban, míg végre a Nemzeti Galéria vette gondozásába.

1975-ben kezdték meg Szegeden a festmény konzerválását. Lengyel művészek restaurálták 1991-1995 között és az ezeregyszázas évfordulón ismét eredeti szépségében ragyog saját otthonában. A körképet 1995. július 14-én, Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Emlékparkban, országos ünnepség keretében újra felavatták. Feszty Árpád tehetsége és népét szerető magyar lelke tovább él A magyarok bejövetele c. gigantikus és elbűvölő művészeti alkotásban, mely méltóképpen emlékezik meg államalapító őseinkről és öntudatra ébreszti a mai magyarságot.

Kerkay Emese

Forrás:
Magyar Életrajzi Lexikon, Akadémiai Kiadó Budapest 1967
Ősi Gyökér, XXIII.4. okt.-dec. 1995. Feszty Masa könyve alapján írt cikk "Mit kell tudni a Feszty körképről"
Pesti Hirlap Lexikona, Budapest 1937
Trogmayer Otto szegedi múzeumi igazgató írása egy, a Feszty-körkép színes reprodukcióit tartalmazó, 1996-ban kiadott naptárban

 <  home top  /\ 

THE FESZTY PANORAMA PAINTING

The Feszty Panorama tells the story of the return of Hungarians to the Carpathian-Basin in 896.

The panorama, predecessor of cinema and television, is a separate art category. Its origin dates back 2000 years, to the time of classic Rome. It was revived in Renaissance times, and is still popular, having its peak in the 19th century. It places the viewer in the middle of a circular painting. Optical illusion is further enhanced by a built-in foreground, a proscenium leading from the feet of the viewer towards the painting, giving more dimension to one's peripheral vision. Feszty's panorama, entitled The Arrival of the Magyars rises above its contemporaries, of which about twenty survived.

Árpád Feszty (1856-1914), a talented and popular painter, was on a study tour in Paris in 1890 when he first saw a panorama. The huge painting depicted a battle of Napoleon. The enthusiastic Feszty decided to paint one, immortalizing the Great Flood. His father-in-law, Mór Jókai, the greatest romantic Hungarian writer of his time, persuaded Feszty to paint the arrival of the conquering Hungarians, which would be more adequate as this was a special time in Hungary's history. The country was preparing to celebrate the millennium of her statehood. Everywhere in the country something lasting and worthy to the nation's great past was planned. At this time the tracks of the first subway in continental Europe had been laid down under the Andrássy Avenue between the beautiful palaces of Budapest. The colonnade, with the most famous personalities of Hungarian history, was built on Hero's Square. Therefore Feszty's plan to paint King Árpád and his chiefs seemed an excellent theme to suit the festive atmosphere of the anniversary. It was expected that he would receive the assistance needed to succeed in this gigantic undertaking. Budapest provided the area where the special building for the painting could be erected. His brother Gyula Feszty, a prominent architect, designed and built the round structure needed for the panorama in record time. He also formed a joint-stock company, which provided the necessary financial support.

Feszty wanted to paint the historical moment as authentically as possible. He didn't spare money, time and trouble to prepare himself adequately. He studied history, searched libraries, corresponded with Russian scientists, studied ancient Central Asian armament and clothing. He ordered pictures and costumes from Asia Minor, researched the collection of the Hungarian Ethnographic Museum, photographed earthworks, and made sketches in oil, pastel and charcoal. To record the landscape authentically, Feszty traveled to the Verecke pass in 1892, where Árpád and his people entered the Carpathian Basin. Feszty and three friends, painters Ignác Újvári, Béla Spányi and László Mednyánszky built a veranda like structure with four open sides on a little hill in the valley of Volóc, west of the Verecke-pass. From its windows the artists drew the surrounding landscape: the snow-covered mountains of Szolyva, the Munkács Hill, the Latorca-Valley and the slopes of Verecke. Pasting the four cardboards together, they could see the whole landscape, which Feszty's imagination then filled with nearly 2000 characters.

The sketches made at the Verecke pass were projected onto the gigantic 120 meter long and 14.5 meter wide canvas. One ton (1000 kg) of paint was used for the 1725 m2 large masterpiece.

According to the contract with the Capital, the panorama had to be painted and mounted in two years. The time pressure, made those involved work day and night. By the time the specially woven linen of 8 meters in width arrived from Belgium, the structure on which the canvas had to be hung was ready. Róza Jokai, wife of Feszty, a painter herself, imagining the monstrous work awaiting her husband, fainted when she saw the huge surface. It took two months to paint the background: sky and clouds. This enormous work was done by Feszty alone, this way being able to give the panorama its extraordinary ambience. He also painted the chiefs on the hill, -- portraying himself in Árpád's figure --, as well as the wagons, oxen and the rocks in the foreground. The artists worked on scaffolding of several stories in height, which could be moved on railroad tracks in front of the canvas.

It would have been physically impossible for Feszty to paint the whole surface by himself, therefore he chose more then 20 artists to help him. Ujváry, Mednyánszky, Béla Spányi and Ferenc Olgyay were responsible for the background landscapes. Master of the cavalry charge was Pál Vágó. Mrs. Róza Jókai Feszty painted the dead, -- and made huge amounts of coffee. Pista Dankó and his orchestra played day and night to keep the artist on the scaffolding awake. The people of the country were regularly informed of the progress by the contemporary press. Several anecdotes spread about the cheerful but extremely tired artist group. The proscenium was built during the last month. It was a sensational technical novelty that real water was running from the Latorca spring.

The opening ceremony took place on Pentecost, the 12th of May 1894. The press wrote with enthusiasm about the occasion, which was considered the overture of the millennium festivities. The enormous number of visitors, even by today's standard, was amazed by the huge, three-dimensional painting, the chiefs, the cavalry charge, the sacrifice of the white horse, the general of the camp, the abduction of women and the majestic arrival of the families. Feszty fitted these six major scenes into the landscape in such an artistic way, that they make the view continuous. The panorama had a fantastic success not only in Hungary, but also at the World Expo in London at the end of the 19th century.

In 1909, the panorama returned to Hungary from its long European journey. It had to move to a new location, because the old building was torn down making place for the Museum of Fine Arts. In 1944, during the siege of Budapest, the home of the panorama was bombed, and two-thirds of the painting was burned. After the war, it was stored at different locations, the last one being the National Gallery.

Finally, in 1975, the conservation of this valuable masterpiece was started in Szeged. Between 1991-1995, Polish artists restored the panorama, which was dedicated and reopened to the public on the 14th of July 1995. Now in 1996, when Hungary celebrates her millecentenarium, the painting can be seen in its old glory and its own building at Ópusztaszer National Historic Park. Feszty's talent and love for his people lives on in the gigantic magical panorama The Arrival of the Hungarians, which commemorates, in a worthy way, the founders of our nation of 1100 years ago.

Emese Kerkay

 <  home top  /\ 

Feszty körkép 1
Feszty körkép 1
Feszty körkép 2
Feszty körkép 2
Feszty körkép 3
Feszty körkép 3
Feszty körkép 4
Feszty körkép 4
Feszty körkép 5
Feszty körkép 5
Feszty körkép 6
Feszty körkép 6
Feszty körkép 7
Feszty körkép 7
Feszty körkép 8
Feszty körkép 8
Feszty körkép 9
Feszty körkép 9
Feszty körkép 10
Feszty körkép 10
Feszty körkép 11
Feszty körkép 11
Feszty körkép 12
Feszty körkép 12

Pages: | 1 |


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás