AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 15 (Péntek) - Valér névnapja Search for:

Content of this page:
    A MAGYAR CSERKÉSZET TÖRTÉNETE
    HUNGARIAN SCOUTING IN EXTERIS
    CSERKÉSZTÖRVÉNYEK

A MAGYAR CSERKÉSZET TÖRTÉNETE

Cserkészliliom - Hungarian Scout emblem
Cserkészliliom - Hungarian Scout emblem

1907-ben indult a cserkészet Angliában, azzal a céllal, hogy az életre jól felkészült, testben és lélekben egészséges fiatalokat neveljen. Rövidesen a világ legelterjedtebb ifjúsági mozgalmává vált. Ennek oka abban rejlett, hogy minden nép képes volt a cserkészetet átvenni, ifjúsága sajátos nemzeti kincsévé tenni.

Magyarországon 1909-ben alakultak az első cserkészcsapatok. A magyar cserkészet gyors fejlődését és magas színvonalát bizonyította, hogy 1933-ban Magyarország rendezhette a nagysikerű gödöllői cserkész világtalálkozót (jamboree). A jellemes, egészséges, hasznos fiú-ideál megvalósítása mellett a magyar cserkészet a nemzeti újjászületés zászlóvivője is volt a trianoni Magyarországon.


1948-ban, amikor a kommunista kormány betiltotta a cserkészetet, külföldön folytatódott a magyar cserkészet. Ma már a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSz) 70 csapata, 4000 cserkésze négy földrészen működik: Európában, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és Ausztráliában. A szétszórtságban élő magyar cserkész feladata ketts: becsületes polgára a befogadó országnak és hűségesen szolgálja magyarságát. A KMCSSz az egyetlen szövetség a világon, melynek tagjai négyes fogadalmat tesznek. Isten, haza, embertársak mellett, a magyarság szolgálatát is vállalják.


A vasfüggöny leomlása után azonnal megindult a cserkészet Magyarországon és az elszakított területeken. A külföldön működő magyar cserkészek erőteljesen segítették a több mint negyven évig tiltott mozgalom újraindulást az egész Kárpát-medencében. Vezetőképzőtáborokat szerveztek részükre, könyvekkel és felszereléssel támogatták munkájukat. Szoros baráti kapcsolat fűzi egybe a külföldi és kárpátmedencei Magyar Cserkészszövetségeket. A magyar cserkész ma már testvéri fogadtatásra talál a világ minden táján.

 <  home top  /\ 

HUNGARIAN SCOUTING IN EXTERIS

Hungarian Scouting was founded in 1910. The Hungarian Scout Association's work was very successful until 1948, when the com­mu­nists abolished the organization in Hungary. After World War II, Hungarian Scouting started operat­ing in the Disp­laced Persons (DP) camps in Germany and Austria as the Paul Teleki Scout Association. In 1948 the organization was renamed Hungarian Scout Association. Hungarians in the West kept the prohibited youth move­ment alive and active.
In the early fifties, the DPs, refugees from the Second World War and the Communist regimes of Central and Eastern Europe, started emigrating to various overseas countries. In 1950, the first troops were founded in Rio de Janeiro and Caracas. After Brazil and Vene­zuela, troops were founded in the United States, Cana­da, Aus­tralia and other countries. The organization grew from about 1000 members in the early 50's to over 6000 mem­bers in the late seven­ties. Today 4500 Hungarian scouts are active in 70 troops in West­ern Europe, South America, North America and Australia.
There are Boy Scout and Girl Guide troops in most cities with substantial Hungarian populations. They are closely affiliat­ed with Hungarian Weekend Schools. The Association maintains an excellent leader-training program for patrol leaders, assistant scoutmasters and scoutmasters for girl guides, boy scouts and cub scouts. The Gilwell method is used for the training of assis­tant scoutmasters. At all levels there is a competency test prior to acceptance and the leader candidates have to complete pre-camp assignments which are equiv­alent to a detailed term paper at the appropriate age.
The work of the Hungarian scouts is based on their obli­ga­tion to God, their adopted countries, their fellowmen and the Hungarian Nation.
In 1989, after the fall of the iron curtain Hungarian Scout­ing was again legalized in Hungary. The Association's original seal was returned to the newly formed Hungarian Scout Associa­tion in the homeland and the organization in the "West" be­came the "Hungar­ian Scout Association in Exteris".
The Hungarian Scout Association in Exteris has close ties with the Hungarian Scout Associations in Hungary, Slovakia (Fel­vidék), Subcarpathian-Ukraine (Kárpátalja), Rumania (Erdély), Yugoslavia (Vajdaság) and Croatia (Délvidék). The men­tioned cou­ntries were part of Hungary until 1920, and have signif­i­cant Hungarian minorities, and they all have reestab­lished the Scout movement. Since the advent of democra­cy (1988) the Associa­tion in Exteris trained almost 500 scoutmas­ters and assis­tant scoutmasters for these brother associations. Over $350,000 was invested in run­ning the training camps in the USA, Austria and several countries in the Carpathian Basin, providing electron­ic equipment, and funds to purchase land and equipment for scout leader training camps in the countries with active Hungari­an Scout Troops.

 <  home top  /\ 

CSERKÉSZTÖRVÉNYEK

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.


2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és magyarságának tartozik.

3. A cserkész ahol tud segít.

4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.

5. A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.

6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.

7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik.

8. A cserkész vidám és meggondolt.

9. A cserkész takarékos.

10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás