AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 17 (Vasárnap) - Lázár, Olimpia névnapja Search for:

SÍK SÁNDOR – KÖLTŐ (1889 - 1963)

Sík Sándor
Sík Sándor

MENTS MEG URAM!

A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,
A meddőségtől, lanyhaságtól,
A naptalan és esőtlen égtől:
Ments meg Uram a szürkeségtől!
Édes az ifjak mentás koszorúja,
Fehér öregek aranyos borúja,
Virága van tavasznak, télnek:
Ne engedj Uram, koravénnek!
Csak attól ments meg, keresők Barátja,
Hogy ne nézzek se előre, se hátra.
Tartsd rajtam szent nyugtalan ujjad,
Ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak!
Ne hagyj Uram, megülepednem,
Sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba VAN-nál,
S nem vágyni többre ki mai magamnál.
Ha jönni talál olyan óra,
Hogy megzökkenne vágyam mutatója,
Kezem kezedben ha kezdene hűlni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,
Ha elapadna könnyem a más bűnén,
A minden mozgást érezni ha szűnném,
Az a nap, Uram legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől!
(Az Isten fiatal című ciklusból, 1940)

A két világháború egyik legismertebb és egyik legtevékenyebb szellemi vezetőjét emlékezzük Sík Sándorban, halálának negyvenedik évfordulóján, ugyanolyan őszinte tisztelettel, mint ahogyan tanítványai, munkatársai és rendtársai körülvették, ahogyan hűséges cserkészei emlékeznek róla és még most is tanulnak tőle: műveit újra és újra elővéve, verseit idézve és életét, munkásságát méltatva. Nagy műveltségű ember volt a szó igazi és európai értelmében, akinek a tanulás és azután a tanítás egy életre szóló elkötelezettséget jelentett, hivatásbeli kötelességet, hivatást, elhivatottságot.

Abban az idő ben született, amikor látszólag "nyugodtabb időket" éltek testvéreink a Kárpát-medencében. Valójában az I. világháború viharát megelőző "szélcsend" nem volt nyugodt, csupán a fegyverek zaja nem volt annyira hallható: ebben a "csendben" készült Sík Sándor arra az életfeladatra, amely élet azután, a viharok idején szolgált sokaknak "mécsesként", gyertyaként, fáklyaként, világító lámpásként a nagy magyar sötétségben.


Sík Sándor a piarista szerzetes, paptanár, cserkészvezető, egyetemi-tanár (Szegeden), folyóirat szerkesztő és kiadó (Vigília), rendjének tartományfőnöke (1947-1963), irodalomtudós, író és költő, nagyszerű hitszónok és népszerű lelki vezető, és mindig mindenkinek erejét, idejét adni tudó becsületes ember: élte, amit hirdetett Krisztus szolgájaként: lett emberebb ember és magyarabb magyar. Máltatásában nem lehet csak az íróról, csak a professzorról vagy csak a lelki vezetőről beszélni, vagy csak az méltatni, amit tett a magyar ifjúság neveléséért és kimagaslóan a magyar cserkészetért. ő mindig, mindenütt és mindenkinek adta gazdag önmagát, tudva, hogy amit adni tud, azt kapta: Isten ajándéka és azért kapta, hogy: "sugározza szerteszét a testvéreknek, kik az éjben járnak..." (1916-ban megjelent "Költemények" mottója).

Állandóan dolgozott, tanult, tanított, írt, előadott, szervezett és ennek a dolgos, munkában emésztődő életnek egy neve volt: "szolgálat". Szolgálta az idegen hatalmaknak kiszolgáltatott trianoni árva magyarságot, szolgálta a célokat, eszményeket kereső magyar ifjúságot és ha lehetett még jobban szolgálta a II. világháború után leigázott, elárult, lelkiekben is lerongyolódott magyarságot. Harcolt a felekezeti iskolák megmaradásáért, a kereszténység megmaradásáért, akkor, amikor sokan belefáradtak a küzdelembe. Megérte 1956 napsugaras októberét és csatátvesztett novemberét. Kortársai láthatták őt nyilvános működésének hosszú évein keresztül sokakkal szívósan együtt dolgozni, örömükben, bánatukban jóbarátként osztozni, láthatták őt gondterhes arccal a piarista rendház folyosóján sietni értekezletre, megbeszélésre, látták őt lelkesen imádkozni és térítőként prédikálni, de soha, soha nem láthatták őt belefáradni a küzdelembe, feladni célt vagy hűtlenné válni ahhoz, amit hitt, tanított és hirdetett.

Több mint negyven éve halt meg, de öröksége mint a jól kezelt talentum csak gazdagabbá válik, többen és többen gazdagodnak belőle.

Sík Sándor emberi nagysága abban van, hogy mert az lenni és annak maradni, aminek az Isten őt rendelte.

Ft. Mustos István, Sch. P.

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás