AHFC HIR HAL: Folklor Needlework HAL: 1956 Himzés Magyar népélet
   AH Museum (AHM)

> The Treaty of Trianon
> 1848
> Gábor Áron
> Argentinai magyar emigráció
> Budapest Exit
> Szent Korona - Holy Crown
> Erdély 1940
> Erdélyünk és honvédségünk
> Erdély 1942
> 1956 humora
> 1956: grafikák - Drawings
> Camus: A magyarok vére
> Hungarian Immigration into Passaic, NJ
> 1956 Chronology
> Déli harangszó 1456
> Trianoni béketárgyalások
> Hunyadi János 1456
> Megbélyegzettek
> Trianon 1920
> Feszty körkép - Panoráma
> Feszty: Képek - Pictures

Néprajz - Folklore
> Csángómagyar - Csangos
> Kopjafák - Grave Posts
> Hungarian Embroidery
> Himzés
> Pictures - Képek
> Néptánc - Hungarian Folkdance US
> Hungarian Folk Dances
> Magyar Dress - Viselet
> Hangszerek - Instruments
> Whizzer - Búgattyú
> Cymbalom - Cimbalom
> Zither - Citera
> Drum - Dob
> Trump - Doromb
> Bagpipe - Duda
> Flute - Furulya
> Violin - Hegedű
> Hit Gardon - Gardon
> Stalk Violin - Kóróhegedű
> Reed Violin - Nádihegedű
> Rattle - Kereplő
> Jughorn - Köcsögduda
> Horn - Kürt, Pásztorkülök
> Pipe - Sípok
> Shawm - Tárogató
> Hurdy-Gurdy - Tekerő
> Shawm - Töröksíp
> Shepherds Pipe - Tilinkó
> Lyre - Koboz
> Pictures - Képek
> Húsvét - Easter
> Hímestojás - Easter Eggs
> Húsvétköszöntő
> Designs - Minták
> Képek - Pictures
> Szokások - Customes
> Szólás - Phrase
> Húsvét Székelyföldön
> Folkart of Kalotaszeg népművészete
> Magyar Naív Művészet - Folk Painting & Sculpture
> MŰVÉSZEK
> Mézesbáb - Honey Cake
> Busójárás
> Tarján Gábor
> Halasi csipke
> Részlet képek - Close ups
> Magyar Csipke
> Magyar népélet

> Csángó
> Délvidék - Voivodina
> Dunántúl - Transdanubia
> Felvidék - Upper Highlands
> Kalocsa - Great Plain
> Kalotaszeg - Transylvania
> Ködmön
> Matyóföld - Matyó Region
> Mezőség - Transylvania
> Ormánság - Transdanubia
> Őrség - Burgenland
> Palócföld - Palóc Region
> Pest környéke - Pest Region
> Rábaköz - Transdanubia
> Sárköz - Transdanubia
> Sióagárd - Transdanubia
> Suba - Guba
> Székelyföld - Transylvania
> Szilágyság - Transylvania
> Szűr
> Torockó - Transylvania

Képzőművészek - Artists
> domjanart.hu
> Domján József
> Domján Studio
> Domján Evelyn
> Doby Jenö
> HAYNAL Rudolf
> Sebek Miklós
> Sinkó Veronika
> Fery Antal
> Szalay Lajos
> Vén Zoltán
> Gyirászi Mihály
> Németh Nándor
> Petry Béla Albert
> Wass Albert írása
> Dr. Braganca about Petry
> Árpádházi Szentek

Fényképészek - Photographers
> Plohn József
> Kása Béla

Zenészek - Musicians
> Rózsa Miklós
> Salánki Hédi
> Fornwald László
> Kodály Zoltán
> Bartók Béla

Életrajzok - Biographies
> APOR Vilmos
> Rózsahegyi Kálmán
> Sztanó Hédi
> dr. Lippóczy Miklós
> Sík Sándor
> Kosztolányi Dezső
> Gróf Széchenyi István
> Mondások

Magyar Feltalálók, Tudósok - Inventors, Scientists
> Magyar Feltalálók-Inventors1
> Magyar Feltalálók-Inventors2
> Híres Magyarok - Famous Hungarians
> Hungarian Inventions - Magyar találmányok

Vallás - Religion
> Húsvét - Easter in Hungary
> ADVENT
> Ómagyar Mária-siralom

Vegyes - Miscellaneous
> Egy gyermek - két nyelv
> Wittner Mária Beszéde
> Passaici magyar iskola
> Cserkészet

   HALists/MAListák

Topics - Témakörök

E-mail Address:
Real name:
go
   Address

80 Third Street
Passaic, New Jersey
2nd Fl. Reid Memorial Libr.
PH: (973) 473-0013
PH: (201) 836-4869

mailing address:
Hungarian Museum
P.O. Box 2049
Passaic, NJ 07055

AHM Logo
AHM Logo2017 December 15 (Péntek) - Valér névnapja Search for:

gróf Széchenyi István mondásai

1. Mindenek előtt áll előttem a hűség a fajtámhoz!

2. A beszéd jóval több bajt okoz a világon, mint a hallgatás.

3. Akinek napról napra le kell nyelni az igazságot, az nem annyira érzékeny a nyilaival szemben.

4. Eljön még az idő, amikor a szellemi táplálék sokkal édesebb lesz, mint a testi élvezetek.

5. Ha a diák nem készül el jól, bizonyosan komiszul vizsgázik.

6. Csodálatos mennyi éltető erő van még ma is a magyar vérben!

7. Kell, hogy az ember magának parancsolni tudjon, olyan keményen tudjon parancsolni, hogy azt, ami szükséges, s még inkább azt, amit kötelességének kell éreznie, megtegye -akár kedve telik benne, akár nem.

8. A szépen hangzó nagy mondások többnyire üresek és gyakran azért használják őket, hogy meneküljenek a csekélyebb de sürgős dolgoktól.

9. A embereket annyiféle benyomás űzi, hajtja, hogy nagy részüket többnyire a körülmények áradata sodorja magával.

10. Magyar létedre érzel fajod iránt ragaszkodást, hűséget, szeretetet?

11. Abban az országban és azon nép között kell erőidet latba vetni, hol Isten teremtett.

12. Hasztalan szórjuk el a legjobb vetőmagot, ha előbb nem szántottunk.

13. Ha él magyar, áll Buda még!

14. Ha az ember valamit szenvedélyesen kíván, annyira elhomályosul ítélőképessége, hogy nem is sejti, mennyire megcsalja önmagát.

15. Önmagunkat ismerni a legnagyobb bölcsesség.

16. Aki valóban hű marad fajához szerencsétlenségében is, abban megvannak az összes polgári erények.

17. Minden emberi tehetség, akár testi, akár lelki, csak szüntelen gyakorlással érheti el legmagasabb fokát.

18. Az emberek száz meg száz féle vallást követnek, amelyek gyakran szemben állnak egymással, pedig az erény valamennyi ember számára ugyanegy.

19. Csupán példaadás végett járni a templomba, ezt képmutatás félének tartom.

20. A rend, a hasznos és nemes élet, az erény példáját adni, van-e ennél magasztosabb hívatás, mit ember betölthet?

21. Igen sokan vak makacsságban látják a jellem szilárdságát.

22. Állapítsd meg, mik a kötelességeid, teljesítsd őket pontosan.

23. Tűzz célt magad elé!

24. A legtöbb baj a világon talán félreértésből keletkezik, mert az emberek nem értik meg egymást.

25. A nagy szenvedések és tragédiák idején a legnagyobb hazaszeretet a saját hibánk beismerése.

26. A vallás kétségtelenül a legbiztosabb és legerősebb alapja az emberi társadalomnak, s boldogok azok a népek, amelyeknek olyan férfiak a vezetői, akik minden tettükben ebből az isteni alapból indulnak ki.

27. Jó magyarnak lenni igen nehéz, de nem lehetetlen.

28. Erkölcsi felsőbbség mindig és mindenütt győzött az erőszakon!

29. Önmagunknak mindig könnyebben tudunk megbocsátani, mint másoknak!

30. A tett az első, a szó a második!

31. Sok az első emeleten kezdi, némely annak kifestésével, s némely szinte a ház tetejével gondolja legjózanabbnak a munka kezdetét. Igazi talpkövet ritka rak.

32. Becsüld meg külföldön a magyar nyelvet!

33. Nyelvében él a nemzet.

34. Dolgozom szorgalmasan és önérzettel. Ha levágják szárnyaimat - a lábaimon járok. Ha levágják lábaimat - a kezemen megyek. Ha azokat is kitépik, hason fogok csúszni, csakhogy nemzetemnek hasznára lehessek.

35. Nem az a legerősebb úr, akinek legtöbb a katonája, hanem akit legtöbben szeretnek.

36. Tartalmiságot, megelégedést, szerencsét né künn keress, de magadban.

37. A tett minden dologban a világon mennyire dicsőn, mennyire hatalmasan áll az üres gyenge szóval szemben.

38. Anyagyilkosok vagyunk, ha minden erőnket nem nyelvünk védelmére fordítjuk.

39. Csak nélkülözések és áldozatok árán válhatik ismét becsessé az élet.

40. Önmagunkat ismerni a legnagyobb bölcsesség!

41. Az egészséges nemzet főtámasza a nemzeti nyelv. Míg az fennmarad, a nemzet is él!

42. Sokezer kis erő közös célra egyesülve hasznos és nagy művet teremthet.

43. Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor az a nemzet aljas vagy műveletlen.

44. Erkölcsi felelősséggel és szakmai tudással állni helyt minden kisebb és nagyobb közösségben.

45. Kiművelt emberfők sokasága teszi a nemzetet.

46. Tőlünk függ minden, csak akarjuk.

47. Nyelvének pengése még nem szívének zengése.

48. A magyar szó még nem magyar érzés, az ember mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem hazafi. S hány íly külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán…

49. A nemzeti értelem lehető legnagyobb kifejtését tartom azon nemzőoknak, mellybűl nemzetiség, honszeretet, közlélek, polgári erény, közboldogság s nemzeti dicsőség fakad.

50. Kit magyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember.

51. Újra kell magyarosítani a magyart.

52. Tőlünk függ minden, csak akarjunk.

53. Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében.

54. Az angol főképp a szegénységtől, a francia a nevetségessé válástól, a spanyol az ördögtől, az orosz a cártól fél… én rettenetes mértékben az elfajult, hűtlenné vált magyaroktól.

55. A sikernek sok az apja, de a kudarcot senki sem vállalja.

56. Nincsenek veszedelmesebb dolgok, mint azok a hazugságok, amik nagyon hasonlítanak az igazságra.

Ősszegyűjtötte Kerkay Emese

 <  home top  /\ 


Design & Content © 1993 Hungarian Online Resources - HunOR -, formerly known as UMCP Hungarian American Student Association
Fotóink, írásaink és grafikáink szerzôi jogvédelem alatt állnak © 1993 Amerikai Magyar Szôvetség: Magyar Online Forrás